“Alla i Åbo hamn hade inte alla de dokument som man skulle ha” – Åboland – svenska.yle.fi


På måndagen lättade man på de restriktioner som gäller inresor till Finland. De nya inresereglerna trädde i kraft väldigt snabbt och det här har orsakat förvirring för många. En fartygspassagerare som Yle Åboland pratat med säger att det på måndagsmorgonen uppstod köer i terminalen i Åbo hamn och att alla passagerare inte hade de intyg som krävdes.

Västanfjärdbon Yvonne Lönnström åkte över till Stockholm förra veckan före de nya reglerna om inresor hade trätt i kraft och återvände på måndagen när reglerna börjat gälla.

Lönnström berättar att allt gick smidigt till i terminalen i Sverige, men att det uppstod trängsel i terminalen i Åbo hamn när passagerarna stigit av Viking Amorella.

– Det gick väldigt långsamt och det fanns kanske tre personer som kontrollerade passagerarna. Jag märkte också att alla inte hade alla de dokument som man skulle ha, säger Lönnström.

Lönnström själv uppvisade ett intyg över att hon fått den första dosen av coronavaccinet, men hade missat att hon också skulle ha ett intyg med sina personuppgifter.

– Det får jag skylla mig själv för. Jag sa åt kontrollanten att jag har lite bråttom till bussen och då skrev han in uppgifterna i systemet och godkände saken så, säger Lönnström.

“Terminalbyggnaderna lämpar sig inte för kontroll av enskilda passagerare”

När passagerare anländer till Åbo hamn skiljer man åt dem som varit på kryssning och dem som stigit i land.

En kryssning där man inte stiger i land räknas som en inrikesresa och då gäller inte inresebestämmelserna, medan de som varit i land eller kommer från Sverige ska uppvisa ett bevis på att de fått tillräckligt många doser av coronavaccinet eller att de haft covid-19 det senaste halvåret. Man ska också gärna på förhand ha fyllt i sina personuppgifter och bokat tid till ett coronavaccin via tjänsten Finentry. Vid behov styr man passagerare till coronatest.

Jane Marttila som är sakkunnigläkare vid Åbo stad säger att trafiken i Åbo hamn i det stora hela löpt bra, men att man tyvärr inte kan undvika trängsel.

Tyhjä Viking Linen terminaalirakennus Turun satamassa Postin tukilakkojen aikana.


Bildtext

Bildsättningsbild. Terminalbyggnaderna som är menade för att snabbt slussa igenom passagerare lämpar sig inte för kontroller av varje enskild passagerare, säger sakkunnigläkare Jane Marttila.

Bild: Kalle Mäkelä / Yle

– Terminalbyggnaderna och bilfilerna lämpar sig inte för verksamhet där man kontrollerar varje passagerare enskilt. Det finns inget annat alternativ än att passagerarna hamnar stå i kö i väntan på kontrollerna, säger Marttila.

Trängsel även ombord på Viking Amorella

Yvonne Lönnström berömmer den trevliga personalen ombord på Viking Amorella och säger att passagerarna använde munskydd och höll avstånd i restauranger och i tax freen.

Det uppstod däremot trängsel när man gick ombord och när passagerare väntade på att deras hytter skulle vara färdigstädade.

– Folk blev och väntade utanför hytterna och i trapporna. Vissa ville inte vara nära varandra så de spridde ut sig lite, men väldigt nära varandra var vi nog där, säger Lönnström.

Enligt Lönnström väntade passagerarna på sina hytter i cirka 20 minuter.

Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström säger att Viking Lines Åbo-fartyg är i hamn i Stockholm i endast en och en halv timme och att det därför kan uppstå trängsel i väntan på att hytterna ska städas.

Korridor på Viking Grace.


Bildtext

Bildsättningsbild. Vänta gärna på att hytterna blir färdigstädade någon annantans än i korridoren utanför hytterna, uppmanar Viking Line för att undvika trängsel ombord på fartyget.

Bild: Yle/Nora Engström

Städbolaget som Viking Line anlitar har också haft brist på personal men håller på att rekrytera mera personal nu när pandemin håller på att avta. 

Boijer-Svahnström säger att rederiet försöker undvika trängsel på fartygen genom att upplysa passagerarna om att hålla avstånd.

– Vi gör högtalarupprop där vi utropar att folk ska gå och ställa sig på andra ställen, för det finns utrymme att stå på andra ställen i stället för att vänta just i hyttkorridorerna, säger Boijer-Svahnström.

Rederiet rekommenderar att man går och sätter sig och väntar tills hytterna är städade. Dessutom rekommenderas passagerare följa samma anvisningar om att sprida ut sig lite när man väntar på att gå av fartyget.

– Nu när det är varmt kan man ju också gå på utedäck och vänta där för att hålla avstånd, säger Boijer-Svahnström.

Snabba förändringar utmanande för såväl resenärer, rederier som myndigheter

Beslutet om de nya inreserestriktionerna fattades förra torsdagen och de trädde i kraft på måndagen. Men i och med att coronaläget lever från dag till dag och eftersom regeringens proposition om tillfälliga förändringar i lagen om smittsamma sjukdomar är under behandling kan det hända att det kommer ändringar i inresebestämmelserna igen nästa vecka.

Johanna Boijer-Svahnström är glad över att samhället börjar öppna upp och att man kan resa mera, men hon kritiserar de snabba förändringarna i inresebestämmelserna eftersom de orsakar huvudbry för såväl resenärer som rederier.

Johanna Boijer-Svahnström


Bildtext

Johanna Boijer-Svahnström.

Bild: Ålands Radio

Boijer-Svahnström tycker också att den nya lagen om smittsamma sjukdomar har en hel del brister när det gäller bestämmelser om resande och hon önskar att den skulle följa EU:s direktiv om resor under coronapandemin.

– Lagen borde också ta i beaktande fritt resande. Lagen följer heller inte regeringens tidigare hybridstrategi, där man talade om att skydda riskgrupperna och till exempel hälsovårdens bärförmåga, för nu har ju bärförmågan återställts och riskgrupperna snart vaccinerats. Det finns nog saker som vi inte är nöjda med och som vi hoppas att tas i beaktande. Vi skulle gärna se att Finland följde EU:s linjer i det här, säger Boijer-Svahnström.

De snabba förändringarna i inresebestämmelser orsakar också huvudbry för de myndigheter som utför gränskontrollerna.

– Särskilt utmanande är det att informera allmänheten om förändringarna. Eftersom också vi hälsomyndigheter ska hinna bli insatta i förändringarna och planera vår verksamhet vid gränskontrollerna är det en stor utmaning då nya regler träder i kraft så snabbt, säger Marttila.Source link

Åbo stad planerar effektiverade coronaåtgärder till hamnen i Åbo – vd: “Vi är redo ifall beslut fattas på myndighetsnivå” | Åboland


Nu är det möjligt att testa resenärer för covid-19 på Helsingfors-Vanda flygplats. Åtgärderna kan också bli aktuella i Åbo hamn och på Åbo flygfält, men ännu har inga konkreta beslut fattats gällande när åtgärderna skulle förverkligas och i hur stor utsträckning.

En ny arbetsgrupp har skapats för planering och kartläggning av nya effektiverade coronaåtgärder. Jane Marttila, sakkunnigläkare vid Åbo stad berättar om att även Åbo stad är en del av planeringsgruppen.

– Huvudsakligen planeras effektiverade åtgärder för hamnen i Åbo eftersom det är en mer livlig reserutt, förklarar Marttila.

Ifall epidemin börjar sprida sig mer kommer staden att vidta effektiverade åtgärder utöver de som redan finns.

– Vi kan vid behov utöka hälsorådgivningen vid hamnen och även möjliggöra coronaprovtagning närmare hamnen. Vi funderar även kring hur gränsbevakningen kunde effektiveras.

Enligt Marttila har staden redan ett fungerande samarbete med hamnen i Åbo vid misstänkta coronafall.

– Ifall en person uppvisar symptom eller om misstankar om coronafall väcks, vägleder hamnpersonalen resenärerna till coronaprovtagning och hälsorådgivning vid akutmottagningen i Åbo, berättar Marttila.

Nationella anvisningar planeras i Helsingfors

I Helsingfors görs nationella anvisningar om hur de nya coronaåtgärderna kommer att se ut. Baserat på de anvisningarna planeras åtgärder i Åbo hamn enligt samma tidtabell.

Jane Marttila förklarar att situationen vid Åbo flygplats är annorlunda eftersom flygplatsen i Åbo är märkbart mindre än Helsingfors Vanda flygfält.

– Därmed kommer samma åtgärder som införs vid Helsingfors Vanda flygfält inte att fungera i Åbo, påpekar Marttila. Åtgärder för flygplatsen kommer att planeras skilt för sig.

Både personalen vid flygfältet och hamnen i Åbo påpekar att de skulle vara redo ifall beslut om nya effektiverade åtgärder skulle fattas på myndighetsnivå.

Den stora passagerarmängden vid hamnen i Åbo är tidskrävande

Verkställande direktör vid Åbo hamn, Erik Söderholm berättar att Åbo hamn också deltar i arbetsgruppen om coronaåtgärder. Han berättar att man även diskuterat om att börja testa alla resenärer ifall smittläget försämras.

Enligt honom skulle det vara rätt invecklat att testa alla resenärer i en hamn, eftersom upp till 2500 resenärer kan färdas med ett kryssningsfartyg.

– Det är ju en sak att testa alla resenärer på flygplatserna för det är max 250 passagerare på ett flyg, men ett fartyg kan ha upp till 2500 resenärer, säger Söderholm.

På så vis är det rent praktiskt mer krävande att införa coronaprovtagning vid hamnen än på flygplatser.

– Det krävs mycket fler testplatser än på flygplatser ifall alla ska testas och det skulle också bli svårt att hinna med fartygens snabba tidtabell.

Han inflikar med att passagerarmängden troligtvis kommer att vara betydligt mindre ifall krisen återigen förvärras, vilket i så fall kunde underlätta eventuell provtagning i hamnen.

Åbo hamn är redo att införa provtagning vid behov

Hamnpersonalen väntar ännu på myndigheternas beslut om ifall åtgärder som blir aktuella och hurdana åtgärder det är frågan om. Arbetsgruppen är ännu i planeringsskede.

I Åbo hamn finns tillräckliga faciliteter för att införa snabbtester eller för att testa alla passagerare. Det är främst passagerarna som måste vara förberedda på flera timmars väntetid säger Söderholm.

– Jag tror knappast det kommer fungera att testa alla resenärer som kommer från både Viking Line och Tallink, då fartygen anländer ungefär samtidigt. Det är frågan om mellan fyra- och femtusen passagerare som alla borde testas. Men om reglerna blir så kommer vi göra det, konstaterar han.

Personligen anser Söderholm att åtgärderna som redan finns i hamnen fungerat bra med en aktiv gränsbevakning. Redan nu finns det planer för hur man gör för att sätta passagerare i karantän vid sjukdomsfall.

Flygfältet i Åbo har utrymmen till förfogan ifall coronaprovtagning blir aktuellt

Elina Suominen, kommunikationskoordinator vid Finavia, påpekar att de på flygfältet redan har haft åtgärder i kraft sedan januari och att eventuella utökade åtgärder är myndighetsbeslut.

– Resenärerna tilldelas information via högtalarna, på infoskärmarna och genom utdelade blanketter av personalen vid flygplatsen.

Just nu funderar man ifall coronaåtgärderna ska utvidgas till andra flygplatser i Finland utöver Helsingfors Vanda flygplats och i hur stor utsträckning.

Ifall nya åtgärder liksom coronaprovtagning på flygplatsen blir aktuella försäkrar Suominen att Åbo flygplats har utrymmen till förfogande.Source link