Hälsoinspektörer nu också i hattaffärer – Åbolands hälsoinspektörer berättar hur deras arbete förändrats | Åboland


Hälsoinspektörens roll har förändrats en del på senaste tid. Nu har granskningen utvidgats till att täcka mer än endast granskningen av att livsmedelslagen följs. Enligt hälsoinspektörer i Åbo och omnejd var övergången hektisk, men nu har de börjat hitta rutinen i det ovanliga.

Hälsoinspektör Päivi Nurmi, som arbetar för Åbo stad, säger att uppgiften med att bekanta sig med den nya lagstiftningen har varit hektisk, men att det här inte är något direkt obekant för hälsoinspektörer.

– Nu har det börjat lugna ner sig och det mesta rör sig för tillfället kring rådgivning. Med den nya smittskyddslagen har vi också de här granskningsbesöken, säger Nurmi.

Tiina Torkkeli-Pitkäranta är hälsoinspektör i Lundo, som också ansvarar för 12 andra kommuner i Åboland, inklusive Pargas och Kimitoön.

– Vi har fått två separata påbud om granskning från regionförvaltningsverket. Det ena har vi haft att göra med tidigare och det andra fallet har vi inte ännu hunnit granska, säger Torkkeli-Pitkäranta.

De nya uppgifterna kräver inte mycket mer resurser

Trots att man kanske skulle tro att ett utökat ansvarsområde skulle leda till att mera resurser och tid behövs för att klara av uppgifterna så verkar det inte vara så för hälsoinspektörerna.

– Vi kan göra övervakningen att smittskyddslagen följs i samband med vår övriga övervakning. Det enda som kan ta mera tid är om vi måste göra en noggrannare granskning av ett objekt. Då finns det också ofta andra problem i bakgrunden och verksamhetsidkaren kan vara defensiv, berättar Torkkeli-Pitkäranta.

Händer tvättas under rinnande vatten vid en lavoar.
Hälsoinspektörer säger att folk nu börjar vänja sig vid att hälsoinspektörer också kommer till mer ovanliga ställen.
Händer tvättas under rinnande vatten vid en lavoar.
Bild: Matti Myller / Yle
coronavirus,Förkylning,hygien (renlighet),sjukhushygien,handtvagning,handhygien,vatten

– Visst tar det en del mera resurser i början, men eftersom vi kan göra mycket i samband med vår vanliga verksamhet och över telefon, så tar det inte överdrivet mycket tid ifrån oss, säger Nurmi.

De vanligaste problemen

Päivi Nurmi berättar att över hälften av de mål som granskats har klarat granskningen utan vidare anmärkningar och att detta är en acceptabel andel.

– Det som verkar vara svårast, i de fall vi granskat, är den skriftliga planen för hur en lokal förebygger smittspridning. Det kan vara att lokalen har allting praktiskt i sin ordning, men det krävs också att man har en skriftlig plan om man tillåter fler än tio personer i en lokal, berättar Nurmi.

Enligt Nurmi har också mottagandet till största delen varit vänligt, fastän hälsoinspektörerna nu också syns i sådana lokaler som tidigare inte behövde någon sådan.

– Till största delen har alla vant sig vid hur vi hälsoinspektörer arbetar. Även på de ställen där man tidigare aldrig ens sett någon hälsoinspektör. En del visar nog frustration, men det märks att den är mer riktad mot den allmänna situationen än mot hälsoinspektörerna, förklarar Nurmi.

Det går inte att dra ett likhetstecken mellan sådana lokaler som tidigare har haft problem med hälsogranskningar och sådana som nu granskas enligt smittskyddslagen.

– Det finns inte tillräckligt med fall för att understöda den tanken, säger Torkkeli-Pitkäranta.

Hälsoinspektörerna får sina granskningsuppdrag från regionförvaltningsverket och från enheten för övervakningen av smittsamma sjukdomar.Source link

Förlorade inkomster och bristande skyddsnät – ökad oro i Malaysia då coronaviruset sprids snabbt | Utrikes


Moské i Malaysia.Alla otaliga moskéer i Malaysia är nu stängda. Ett bönemöte i en av moskéerna är den främsta smittokällan.
Moské i Malaysia.
Bild: Björn Ådahl
Malaysia,moskéer

Coronaviruset sprider sig snabbt i flera länder i Sydostasien. I Malaysia har antalet människor som har smittats ökat allra mest. Där anses läget redan vara så allvarligt att militären har kallats in för att se till att invånarna håller sig inomhus.

Georgetown, Malaysia.

Stränga regler gäller i Malaysia för att hindra att coronaviruset fortsätter att sprida sig. I medeltal har 160 människor smittats varje dag under den gångna veckan och hittills har sammanlagt drygt 2 000 malaysier drabbats.

Invånarna ska hålla sig inomhus i sina hem åtminstone ända till mitten av april. Alla skolor, universitet och idrottsanläggningar är stängda.

Det är till och med förbjudet att motionera utanför hemmet.

Stor väg utan trafik. Höghus i bakgrunden.
Flertalet av malaysierna följer utegångsförbudet. Också de i vanliga fall allra livligaste trafiklederna är nu så gott som tomma.
Stor väg utan trafik. Höghus i bakgrunden.
Bild: Björn Ådahl
Malaysia,vägar,höghus

Bara apotek och livsmedelsaffärer får hålla öppet. Endast en person per hushåll har rätt att lämna hemmet för att göra inköp.

Restauranger och kaféer får enbart servera mat och dryck för avhämtning. Flertalet av alla serveringar är stängda.

Utbredd oro för läget och för förlorade inkomster

Gallupar visar att största delen av malaysierna är antingen oroliga eller mycket oroliga för situationen. 15 procent anser däremot att viruset inte är farligt och att regeringen har skridit till överdrivna säkerhetsåtgärder.

– Jag är hela tiden rädd för att bli smittad. Ansiktsmaskerna är slutsålda överallt så jag kan inte ens använda sådana, säger Tan Swee Yeok som arbetar på ett kafé som är specialiserat på kinesiskt örtte för avhämtning.

Leende försäljare bakom disken i tom cafeteria.
Tan Swee Yeok har få kunder. I vanliga fall är kaféets hemmagjorda kinesiska örtte synnerligen populärt.
Leende försäljare bakom disken i tom cafeteria.
Bild: Björn Ådalh
Malaysia,Cafeteria,försäljare

Samtidigt är Tan tacksam för att hon får fortsätta att jobba. Hon lyfter daglön och det innebär att hon inte överhuvudtaget skulle ha några inkomster ifall kaféet stängdes helt och hållet.

En stor del av malaysierna lyfter likaså daglön eller arbetar inom den informella sektorn. De och hundratusentals småföretagare har nu tillfälligt förlorat sina inkomstkällor när samhället nästan helt har stängts.

Vägspärrar och hårda förhör ska stoppa de trotsiga

I Malaysia är de sociala skyddsnäten obefintliga. Många människor försöker därför trotsa utegångsförbudet i hopp om att kunna tjäna sitt uppehälle.

Följaktligen har militären fått i uppgift att hjälpa polisen att se till att inga obehöriga personer rör sig utomhus. Både i städerna och på landsvägarna stannar poliser och tungt beväpnade soldater bilar och tvåhjulingar för att få veta vart de är på väg.

Också fotgängare blir förhörda. De som inte kan påvisa att de är ute för att köpa mediciner eller livsmedel blir förpassade tillbaka till sina hem, och de kan också få böter.

-Själv kör jag inte bil, men mina vänner har berättat att det är skrämmande att bli stoppad av soldater med gevär på ryggen. Jag hoppas att det får folk att stanna hemma, för annars tar det här aldrig slut, kommenterar Tan.

Stängda helgedomar efter ödesdigert bönemöte

De nya reglerna gäller också för religiösa institutioner. I det mångkulturella landet är alla kyrkor, moskéer och tempel nu stängda.

Drygt 60 procent av malaysierna är muslimer och en växande del av dem utövar en renlärig form av sin religion. Nu får de inte gå till moskéerna ens för att delta i de för de fromma muslimerna viktiga bönestunderna på fredagarna.

Tre kvinnliga gatuförsäljare. Bara en av dem har ansiktsmask.
Det har länge varit svårt att få tag på ansiktsmasker. Innan utegångsförbudet trädde i kraft såldes masker svart på gatorna i städerna.
Tre kvinnliga gatuförsäljare. Bara en av dem har ansiktsmask.
Bild: Björn Ådahl
Malaysia,försäljare,gatuhandel

Hela två tredjedelar av alla malaysier som hittills har smittats av viruset har antingen deltagit i ett muslimskt massmöte eller har haft att göra med personer som deltog i det.

Uppskattningsvis 16 000 människor från alla delar av landet och från flera grannländer samlades i slutet av februari i en moské i den största staden Kuala Lumpur för att recitera koranen i flera dagar.

Mötet tog slut bara ett par dagar innan regeringen började begränsa folkets rätt att komma samman i stora skaror. Deltagarna återvände till sina hemorter och förde med sig viruset också bland annat till Indonesien, Kambodja och Vietnam.

Farlig kurragömmalek i rädsla för förvisningar

Alla de som deltog i bönemötet har uppmanats att låta undersöka sig. Ungefär tusen av dem har inte gjort det, och det förmodas att de håller sig undangömda någonstans i Malaysia.

Man vet att människor som hör till den förföljda burmesiska muslimska minoriteten rohingya deltog i mötet. Flera hundratusen rohingyer har flytt till Malaysia, en del av dem lever olagligt i landet.

Butikshyllor bakom en skylt som uppmanar kunder att hålla avstånd från varandra.
Affärer som får ha öppet måste se till att det inte uppstår trängsel. I Malaysia anser man att ett avstånd på en meter mellan kunderna är tillräckligt.
Butikshyllor bakom en skylt som uppmanar kunder att hålla avstånd från varandra.
Bild: Björn Ådahl
Malaysia,butiker

Dessutom finns det upp till en miljon andra olagliga gästarbetare i Malaysia. Det antas att de här människorna inte är villiga att låta undersöka sig i och med att de är rädda för att de i så fall blir förvisade från landet.

Malaysierna befarar nu att sjukvårdssystemet blir överbelastat.

Sjukvården är mer utvecklad än i de flesta andra länderna i Sydostasien, men om antalet människor som har smittats fortsätter att öka i nuvarande takt dröjer det inte länge förrän sjukhusen är överfulla.Source link