Vi måste bygga upp ett nytt “normalläge” – Inrikes – svenska.yle.fi


EU:s vaccinstrategi har kritiserats hårt. Men under det senaste halvåret har den levererat 500 miljoner vaccindoser, nog för att 70 procent av invånarna ska få fullgott skydd. Men EU-kommissionens utmaningarna tar inte slut. Både klimatförändringen och digitaliseringen kräver ett starkare Europa, säger EU-kommissionär Jutta Urpilainen till Svenska Yle.

BRYSSEL En krisorganisation. Så beskriver Jutta Urpilainen stämningen i EU-kommissionen under de gångna 18 månaderna. Pandemin har blottlagt både svagheter och styrkor hos EU.

– Även om kommissionen hade följt med det som hände i Kina kom den snabbhet med vilken coronaviruset började sprida sig i Europa som en överraskning, säger Urpilainen.

När Ursula von der Leyens kommission började jobba 2019 lanserade man nya initiativ på löpande band. Men några månader efter att den nya kommissionen sjösatts blev det en klar kursändring. Uppdraget blev att styra EU i en kris som unionen aldrig tidigare varit i närheten av.

I början agerade många länder självständigt och delvis också själviskt.

– Rätt snabbt kunde vi ändå övergå till en koordinering på EU-nivå med gemensamma upphandlingar av skyddsutrustning och “gröna korridorer” för att upprätthålla den inre marknaden trots att gränserna var stängda för persontrafik.

Jutta Urpilainen och redaktör Rikhard Husu


Bildtext

Intervjun med Jutta Urpilainen gjordes tisdagen den 12 juli. I förgrunden Svenska Yles korrespondent i Bryssel Rikhard Husu.

Bild: Jeroen Mortier

Vaccinstrategin

Kommissionens beslut att gå in för gemensamma upphandlingar av vaccin å medlemsländernas vägnar blev en vattendelare i EU:s coronahantering.

I synnerhet i början var kritiken mot EU hård när det visade sig att USA och Storbritannien kom igång snabbare med vaccineringarna än EU. Efterhand har EU-länderna ändå tagit igen försprånget.

Nyligen gick EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ut med att unionen levererat 500 miljoner vaccindoser till medlemsländerna. Det är tillräckligt för att ge 70 procent av EU:s vuxna befolkning ett full vaccinskydd.

Har kritiken mot vaccinstrategin varit berättigad?

– När förväntningarna är höga är det svårt att uppfylla dem. På det sättet förstår jag varför människor kritiserade EU. Men nu kan vi se att vaccinstrategin verkligen fungerar. Det är det viktigaste.

– Att vi förhandlade fram en bred vaccinportfölj för 450 miljoner invånare var säkert bättre än att varje land hade upphandlat på egen hand och konkurrerat sinsemellan.

Vad tänker du om USA:s förslag om att slopa patenträtten för coronavaccin?

– Naturligtvis kan vi diskutera USA:s förslag. Patenträtten är ändå inte det största problemet vi har gällande vacciner.

– Vi kan inte producera så mycket vaccin som vi behöver och det är vårt största problem.

Viktigt att stödja Afrikas återhämtning

Kampen mot coronapandemin framhävs också i EU:s umgänge med Afrika.

– Först kommer naturligtvis vaccineringarna och det andra är återhämtningen, hur vi kan hjälpa deras ekonomier att återhämta sig, säger Urpilainen som ansvarar för biståndsfrågor och EU:s internationella partnerskap.

Överlag beskriver Urpilainen Afrika som en framtidens kontinent med en ung och växande befolkning.

– Där finns stora möjligheter att finna lösningar på de stora globala utmaningarna. Samtidigt har Afrika blivit en brännpunkt där stormakterna konkurrerar om inflytande. Det är något vi också måste vara medvetna om i Europa.

För att de afrikanska länderna ska kunna utnyttja sin fulla potential behövs satsningar på utbildning.

– Det är en sektor som EU stöder mer och mer. Barn och unga måste garanteras möjligheten till utbildning.

 Jutta Urpilainen träffade flyktingbarn som studerar i en EU-finansierad skola i samband med sin resa till Kenya i december.


Bildtext

En av Jutta Urpilainen första resor i egenskap av EU-kommissionär för biståndsfrågor och EU:s internationella partnerskap gick till Kakuma i Kenya i december 2019.

Bild: ©EU

Värderingar

Om EU ska ha inflytande på global nivå måste medlemsländerna också se om sitt eget hus vad de grundläggande värderingarna beträffar.

Samma vecka som intervjun med Urpilainen äger rum meddelar kommissionen att man inleder processer mot Polen och Ungern för diskriminering av hbtqi-personer.

– Det är en diskussion som vi måste ha i framtiden: hur Europa kan fungera om alla inte respekterar våra värderingar. Jag tror att den diskussionen kan bli svår.

EU-ländernas interna skiljelinjer avspeglar sig också på utrikespolitiken. Kravet på enhällighet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor innebär att ett land kan bromsa beslut som de övriga länderna vill driva igenom.

– Det inverkar på hur starkt EU framstår som, säger Urpilainen som gärna skulle se att de utrikespolitiska besluten fattas med kvalificerad majoritet.

Ingen handbok för kriser

Jutta Urpilainens karriär som Europapolitiker har kantats av kriser. Som finansminister var hon i hetluften när finanskrisen och eurokrisen skakade om Europa. Nu får länderna värja sig mot konsekvenserna av coronakrisen.

Vilka likheter ser du mellan finanskrisen och coronakrisen?

– Typiskt för kriser är att det inte finns någon handbok för hur du ska lösa eurokrisen eller coronakrisen. Det gäller att försöka fatta de rätta besluten utgående från den information som finns tillgänglig.

Samtidigt har de finanspolitiska beslut som togs i samband med eurokrisen underlättat hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. På motsvarande sätt tror Urpilainen att de beslut man fattat i samband med coronakrisen ger ringar på vattnet i framtiden.

– Rätt säkert är åtminstone att det är inte är den sista kris EU ställs inför.

Hur borde EU utvecklas efter krisen?

– Min personliga åsikt är att vi måste ha ett starkare Europa. Det gäller naturligtvis geopolitik och även de stora globala utmaningar som vi har i form av klimatförändringen och digitaliseringen.

Finns det en återvändo till det som var innan krisen?

– Nej, vi kan inte gå tillbaka till det som var innan. Vi måste bygga upp ett nytt “normalläge”. Det kan innebära att vi reser mindre och jobbar mer digitalt, överlag måste vi bli mer flexibla.

– Det gäller också kommissionen där vi har en tradition av att mest arbeta på byrån. Jag tror det kommer att ändra.

Finlands styrkor framhävs

Samtidigt som EU befinner sig i en omvandling så kämpar medlemsländerna med att ta igen det som gått förlorat i samband med coronakrisen. I internationell jämförelse har Finland lyckats med hanteringen av pandemin.

– Visst visar krisen på många av Finlands styrkor: tilliten till våra institutioner och det starka ömsesidiga förtroendet mellan människor.

Samtidigt har de utmaningar som Finland tampades med före krisen inte försvunnit någonstans, påminner Urpilainen. Demografin, sysselsättningsgraden och den växande skuldsättningen är inget man kan blunda för.

Enligt Urpilainen har Finland en ljus framtid om man lyckas utnyttja de tillväxtmöjligheter som digitaliseringen och kampen mot klimatförändringen erbjuder.

– Det finns goda chanser för Finland om man har mod att greppa dem.Source link

WHO varnar om instundande covidkris i Afrika – små resurser för test, spårning och vaccinering kommer att leda till katastrof


Det värsta pandemiläget är ännu på kommande i Afrika, varnar Världshälsoorganisationen WHO. Många länder slår nu dagligen nya rekord för antalet fall och resurserna i de flesta länder på kontinenten räcker inte till för att testa, spåra smittor och vaccinera.

Många länder i Afrika ser nu coronaläget skena iväg utom all kontroll, varnar Världshälsoorganisationen WHO.

Kontinenten har nyss sett sin värsta vecka vad nya fall beträffar då över 250 000 nya fall rapporterats under de senaste sju dygnen.

Mörkertalet anses ändå vara enormt, då en stor del av länderna med snabbt växande antal fall saknar resurser för att testa i den takt som skulle behövas och har obefintliga möjligheter att spåra smittorna.

– För några veckor sedan förutspådde vi att den här milstolpen skulle nås och det ger mig ingen glädje att rapportera att vi hade rätt, säger regionchef för WHO Matshidiso Moeti.

Sexton afrikanska länder rapporterar allt snabbare ökning i antalen fall som har drivit upp dödstalen, fyllt sjukhus till bristningsgränsen och lett till brist på syre.

På många håll är redan tidigare bräckliga hälsovårdssystem nära en totalkollaps.

Värsta ännu på kommande

De flesta länder som nu står inför rekordmånga nya fall finns i västra och södra Afrika.

Namibia med 2,5 miljoner invånare rapporterar nu över 1 000 nya fall per dag och Zambia, Uganda och Kenya har infört nya striktare begränsningar.

Den mer smittsamma deltavarianten av coronaviruset verkar driva den nya vågen av infektioner på kontinenten, uppger WHO.

I de flesta länder finns ändå inga möjligheter att identifiera vilka varianter det är frågan om.

Resursproblemen gäller också andra viktiga delar av epidemibekämpningen.

En anställd vid en syrgasfabrik i Kenya fyller syrgasbehållare.


Bildtext

En anställd vid en syrgasfabrik jobbar med att fylla tomma behållare med syrgas. Fabriken är i gång natt och dag för att möta det ökande behovet då sjukhusen fylls i snabb takt.

Bild: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU

Hela kontinenten har bara gjort 54 miljoner covidtester på en sammanlagd befolkning på över 1,3 miljarder människor.

Med 53 miljoner utdelade vaccindoser är bara under en procent av kontinentens befolkning fullt vaccinerad.

Många regeringar har anklagat rikare länder för att hamstra vaccindoser, samtidigt som största delen av länderna i Afrika är beroende av WHO:s Covax-program för alla sina vacciner.

Kritiken har också varit hård mot länder som har motsatt sig att vaccinpatenter tillfälligt ska hävas för att vaccinen ska bli mer tillgängliga för fattigare länder.

Fler donationer på kommande

Då antalen fall nu ökar i alarmerande takt i många länder har fler donationer börjat strömma in genom Covax.

Moeti uppmanar nu regeringar och biståndsorganisationer att förbereda sig på att börja vaccinera i ökande takt.

En kvinna i Johannesburg i Sydafrika visar upp sitt intyg på att hon har fått två doser coronavaccin.


Bildtext

Mavis Mqakumfana i Johannesburg, Sydafrika, visar upp sitt vaccinationsintyg. Sydafrika hör till de länder i Afrika som har den snabbaste vaccinationstakten. Landet ska börja vaccinera 35 år fyllda från och med augusti.

Bild: EPA-EFE/Kim Ludbrook

– Det behövs större vaccineringscenter, kylkedjor som sträcker sig utanför städerna, arbete för att skapa förtroende bland befolkningen och pengar för att finansiera operationerna, säger Moeti.

– Det här är fullt möjligt att åstadkomma med fungerande samarbete mellan myndigheter och organisationer.

För de flesta länderna kommer ändå donationerna och annan hjälp att komma för sent.

– Läget innebär att det värsta ännu är på väg för Afrika, säger Moeti.

Grogrund för nya varianter

Det allt svårare läget riskerar också att bli ett problem långt utanför kontinenten, har WHO redan tidigare varnat.

Precis som fallet var med skenande smittoläge i bland annat Brasilien, Storbritannien och Indien, utgör stora smittohärdar grogrund för nya varianter.

Farhågan är att vaccinen inte biter på en eventuell ny variant.

Varje område med stor spridning utgör därför en risk för att pandemin ska få ny fart globalt, varnar WHO.

Källor: Reuters, AP, AFP, NYTSource link

Morgonkollen: Snart kanske också barn får coronavaccin och fyra andra nyheter att känna till | Inrikes


Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Coronavacciner troligen till yngre tonåringar i sommar

Pfizers coronavaccin har sedan i januari testats på 12–15-åringar och ger personer i de här åldrarna ett 100-procentigt skydd mot att få covid-19, enligt vad läkemedelsbolaget själv uppger.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskar nu Pfizers studie och väntas nästa månad ge klartecken för 12-15-åringar.

Sairaanhoitaja antoi nuorelle naiselle Pfizerin koronavirusrokotteen.
Yngre tonåringar kanske får vaccin redan i sommar.
Sairaanhoitaja antoi nuorelle naiselle Pfizerin koronavirusrokotteen.
Bild: Silja Viitala / Yle
april,2021,Busholmen,Helsingfors,Pfizer Inc.,coronavaccin,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,smittsamma sjukdomar,epidemier,pandemier,vaccinering,vaccin,andningsskydd,ansiktsmasker,människor,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,riskgrupper,unga vuxna

Då skulle de kunna vaccineras från och med sensommaren, efter att Finland formellt har fattat beslut om det och de äldre har fått möjlighet att ta vaccinet först.

Pfizer och Moderna har dessutom nyligen börjat testa sina coronavaccin på barn som är 6 månader eller äldre.

WHO: Risk för kraftig coronavåg i Afrika

Afrika hotas av en kraftig coronavåg på grund av uteblivna vaccinleveranser och nya virusmutationer, varnar Världshälsoorganisationen WHO.

Chefen för WHO:s Afrikaenhet Matshidiso Moeti säger att den indiska coronatragedin inte nödvändigtvis behöver upprepas i Afrika, men att kontinenten måste vara beredd på att situationen förvärras.

Ilmakuva Maputon katumarkkinoilta.
Marknadsplats i Maputo i Moçambique.
Ilmakuva Maputon katumarkkinoilta.
Bild: Liselott Lindström / Yle
MOT,Afrika,Maputo,Moçambique,marknader (evenemang)

Afrika ligger långt efter resten av världen vad gäller coronavaccineringar.

Över 40 afrikanska länder fick sina första leveranser av coronavaccin genom WHO:s Covaxprogram i mars. Men hittills har leveranserna varit mycket små.

Brakförlust 0-8 för smålejonen

Vid ishockey-VM i USA för pojkar under 18 år led Finlands smålejon en förlust då bronsmatchen avgjordes i natt.

Lagkaptenen Samu Salminen firar sitt första mål i matchen.
Det blev ingen medalj för smålejonen.
Lagkaptenen Samu Salminen firar sitt första mål i matchen.
Bild: HHOF-IIHF Images/All Over Press
ishockey,Samu Salminen

Sverige vann med 8-0 och tog hem bronset. Sverige var helt dominerande både i under- och överläge.

I finalen möts Kanada och Ryssland.

EU-ledarna möts i Porto

De sociala frågorna dominerar EU-ledarnas inofficiella toppmöte i som går av stapeln i dag och i morgon. Ordförandelandet Portugal har haft arbetslivsfrågorna och de sociala rättigheterna högt på agendan.

Vy över Porto.
Sociala frågor står högt på agendan under toppmötet i Porto i Portugal.
Vy över Porto.
Porto

Borde EU ha mer att säga till om gällande hur mycket du förtjänar, vad du kan lyfta i bidrag eller hurdan din pension är eller blir någon dag?

Få finländare planerar resa utomlands i sommar

De flesta finländarna planerar att tillbringa sommaren i hemlandet. Endast ett fåtal har bokat eller planerar en resa utomlands, visar en enkät som Uutissuomalainen låtit göra.

Av dem som svarade på enkäten uppgav tre procent att de redan bokat en resa och sex procent uppgav att de planerar en utomlandsresa.

43 procent uppgav att de inte har några planer på att resa utomlands i sommar

Dagens väder

Ett område med rikligt snöfall över Kajanaland och Nordöstra Österbotten rör sig mot Lappland.

I landets västra del regnskurar i områdets södra del. Dagens högsta temperatur +3…+9 grader, nattens lägsta +3…-5 grader.

I landets östra del till en början lokalt snöfall. I natt är snöbyar möjliga. Dagens högsta temperatur +2…+8 grader, nattens lägsta +2…-3 grader.

I landets norra del lokalt rikligt snöfall. Dagens högsta temperatur -2…+2 grader, nattens lägsta 0…-7 grader.

Faran för gräsbränder är stor i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten och i landskapet Norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo.

Väglaget är mycket dåligt i landskapen Norra Karelen och Kajanaland samt i Nordöstra Österbotten på grund av snöyra.

Väglaget är dåligt i landskapen Norra Savolax på grund av snöfall eller snöblandat regn.

Väglaget blir dåligt i landskapet Lappland och i landskapet Norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo på grund av snöfall.Source link

Covax-projektet räcker inte till afrikaner: “Man får lätt en bild av att rika länder själviskt vill behålla vaccinet för sig själva” | Utrikes


Medan hög och medelinkomstländer i rask takt nu vaccinerar sina invånare mot covid-19 finns det länder som inte har möjlighet till det på grund av att det inte har distribuerats tillräckligt med vaccin.

Världshälsoorganisationen WHO:s Afrikaavdelning vädjar till höginkomstländer och ber dem dela med sig av vaccinet.

På den afrikanska kontinenten finns det många länder som har mycket begränsad tillgång till covid-19-vaccin, vilket betyder att coronaviruset kan härja fritt i vissa områden.

Tack vare Covax-satsningen har många fattigare länder fått vaccin

Sammanlagt 141 länder i Afrika har fått över 18 miljoner vaccindoser tack vare Världshälsoorganisationen WHO:s Covax-program som ska garantera att också fattiga länder får tillgång till coronavaccin.

Tyvärr har vaccineringsprojektet stött på svårigheter i och med systematiska distributionshinder.

Coronavaccin levereras inom ramen för Covax-programmet  till Nairobi, Kanya.
Coronavaccin levereras inom ramen för Covax-programmet till Nairobi, Kanya.
Coronavaccin levereras inom ramen för Covax-programmet till Nairobi, Kanya.
Bild: /All Over Press
COVAX,coronavaccin,coronavirus

Och samtidigt ökar antalet virusfall.

WHO:s regionala chef för Afrika, Matshi-diiiso Rebecca Moeti, säger till nyhetsbyrån Reuters att ungefär 75 000 nya fall registreras varje vecka. I tolv afrikanska länder har antalet nya fall stigit under de senaste veckorna.

– Jag är bekymrad över att sju länder nu har använt upp alla de covax-doser de har fått, och de kommer att behöva uppföljningsdoser från och med början av maj till mitten av juni, säger hon.

WHO och de länder som engagerar sig i Covax-projektet förhandlar nu intensivt för att i tid lyckas säkra tillgången på en andra vaccindos för länder i Afrika.

“Vi vädjar till de rika länderna”

– Vi ber alla de länder som inte har kunnat använda sina doser att dela med sig av sina vaccintillgångar till de länder som har blivit utan. Vår vädjan riktas också till alla de höginkomstländer där riskgrupper redan har vaccinerats, säger Moeti.

Tanzanias president Samia Suluhu Hassan försöker bekämpa smittspridningen
Matshidiso Rebecca Moeti, regionchef för WHO i Afrika vädjar till rikare länder som har mycket vaccin:
Tanzanias president Samia Suluhu Hassan försöker bekämpa smittspridningen
Bild: Reuters TV – skärmdump
Samia Suluhu,Tanzania

Hon betonar de positiva effekter som vaccinerna har i den globala kampen mot pandemin.

– Ju snabbare de afrikanska nationerna kan genomföra sina vaccineringsprojekt desto snabbare kan alla återvända till en normalare tillvaro

Moeti betonar också vikten av att länder i Afrika under tiden satsar allt mer på att investera i egen läkemedelsproduktion och vaccintillverkning för att stärka självförsörjningen.

Liisa Laakso, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet
Liisa Laakso, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet
Liisa Laakso, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet
Bild: Nordiska Afrikainstitutet
forskare,Nordiska Afrikainstitutet,Liisa Laakso

– Läget är utan vidare kritiskt, säger Liisa Laakso, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

Hon ser det som mycket viktigt att vaccineringsprogrammet för länderna i Afrika får ett massivt och konsekvent stöd så att vaccinleveranserna kan tryggas ordentligt.

Liisa Laakso tar upp Tanzania som ett exempel på hur viktig kommunikationen mellan medborgarna och de styrande är.

I Tanzania hävdade den förra presidenten att viruset knappt existerade. Han mer eller mindre förnekade pandemin vilket naturligtvis fick följder för virusspridningen. Landet beställde inget vaccin och deltog inte i Covax-programmet.

Tanzanias president Samia Suluhu Hassan talar 22.4.2021
Tanzanias president Samia Suluhu Hassan försöker bekämpa smittspridningen
Tanzanias president Samia Suluhu Hassan talar 22.4.2021
Bild: AFP / Lehtikuva
Tanzania,Samia Suluhu

– Nu har Tanzania fått en ny president och det pågår ett digert arbete med att få igång en grundlig informationskampanj om bland annat vaccineringar. Problemet är att det samtidigt har pågått en kampanj där det sägs att vaccinet är farligt, säger Laakso.

“Det uppstår lätt en bild av själviska västliga länder”

Liisa Laakso ser virus- och vaccineringsproblemen i de afrikanska länderna som ett mångfacetterat problem. Kommunikationen är ett av dem.

Hon konstaterar att det lätt uppstår en bild av att västliga länder är själviska och att de vill behålla vaccinet för sig själva – och att vaccin till och med kastas bort.

Enligt Laakso finns det exempel på vaccin som faktiskt har kastats bort på grund av att användningsdatum hade gått ut redan då vaccinet nådde landet.

Här kommer också kravet på ett frigörande av vaccinpatent in i bilden.

– Sydafrika och Indien har varit drivande krafter i försöken att få Världshandelsorganisationen WTO att besluta att det under en pandemi råder sådana förhållanden att man kunde öppna patentskyddet för vaccinen. Men här har bland annat EU och USA sagt nej.

– Och detta är ju nog något som man har lagt märke till i Afrika, säger Liisa Laakso.Source link

Matilda och Peyman Almar har cyklat från Finland till Afrika – ska cykla jorden runt på tio år | Kultur och nöje


Det är snart två år sedan Matilda och Peyman Almar började sitt livs äventyr. De hade bestämt sig för att cykla jorden runt på tio år. Nu har paret cyklat ungefär 10 000 kilometer genom tio länder.

Från Finland tog de sig först till Sverige. Sedan cyklade de genom Europa till Afrika och fortsatte längs med Afrikas västkust.

Matilda berättar att det har gått bra och att det har varit lättare än hon trodde.

– Det har varit roligt och väldigt intressant. Det har aldrig varit tråkigt.

Matilda och Peyman Almar har haft mycket att se på vägen och de har varit tvungna att gallra bort en hel del. Det går inte att stanna hur länge som helst på ett ställe om man ska hinna cykla jorden runt.

De har inte råkat ut för några stora hinder på vägen.

– Vi har inte haft några problem med hälsan eller med våra cyklar eller med något byråkratiskt som visum, säger Matilda.

Den fysiska delen tycker hon också har varit lättare än vad hon hade tänkt sig – trots att de har cyklat långa sträckor med en tung packning.

En man och en kvinna bredvid sina långfärdscyklar
Packningen väger ungefär sextio kilogram per man.
En man och en kvinna bredvid sina långfärdscyklar
Bild: Matilda och Peyman Almar
långfärdscykling,peyman almar

Het öken och hård vind

Matilda berättar att de upplevt sina största utmaningar hittills i Sahara. De cyklade genom Västsahara under sommaren och fick uppleva en otrolig hetta.

– Vi gjorde det nog på den sämsta tiden av året. Det var kring 45 grader varmt och eftersom det är helt platt så finns det ingen skugga.

I norra delen av Sahara i Marocko upplevde de däremot en fruktansvärd vind. De var dessutom tvungna att cykla i motvind.

– Vinden var så stark att det gick snabbare att gå än att cykla. Och det pågick i flera veckor, berättar Matilda.

En man i öknen som står mellan ett tält och två cyklar
I Sahara mötte Payman och Matilda inte många människor.
En man i öknen som står mellan ett tält och två cyklar
Bild: Matilda Almar
långfärdscykling,peyman almar

Hon säger också att Sahara är det galnaste de upplevt under äventyret.

Att cykla hundratals kilometer längs en och samma raka väg och ibland se ett hus här och där beskriver hon som helt otroligt.

– Helt plötsligt kan du se någon som bor mitt i ingenstans och vallar sina kameler.

– Det är så ofattbart att det bor människor på en plats som är så öde. Det kan jag nog inte ännu heller förstå, säger Matilda.

En kvinna som cyklar bland kameler
Sahara var en stor utmaning och en galen upplevelse.
En kvinna som cyklar bland kameler
Bild: Peyman Almar
långfärdscykling,peyman almar

Många följare på sociala medier

Om man vill följa med Matildas och Peymans äventyr kan man göra det på Instagram eller via deras Youtube-kanal.

De fotograferar och filmar allt de är med om. Det projektet har blivit mycket större än vad båda hade tänkt sig.

På Instagram har de ungefär 12 000 följare och på Youtube 29 000 prenumeranter. I dag kan de försörja sig på sina sociala medier.

– På det sättet har resan varit tyngre än vad vi hade tänkt oss. Vi har både den fysiska prestationen när vi cyklar, och samtidigt allt tankearbete med filmandet och redigerandet.

En man håller i en filmkamera mot en kamel i öknen
Hela äventyret filmas och fotograferas.
En man håller i en filmkamera mot en kamel i öknen
Bild: Matilda Almar
långfärdscykling,peyman almar

Cyklar snabbt genom ett land

Under en vanlig vecka i Matildas och Peymans liv cyklar de flera hundra kilometer, redigerar bilder och videor, håller kontakt med sina följare och tar hand om sin utrustning.

– Man kommer förvånansvärt långt på en vecka. Vi cyklar genom ett land fortare än man kan tro, säger Matilda.

De cyklar ungefär fem dagar i veckan och sextio kilometer per dag.

Paret försöker leva på en så liten budget som möjligt. Målet är tio euro per dag, men ibland går det åt mera.

I Afrika köper de sin mat. Men när de var i Europa kunde de dyka bland sopor och plocka frukt och svamp.

Med sig har de ett spritkök så att de alltid kan laga mat var de än befinner sig.

– På vissa ställen är det så hett att vi inte alltid orkar laga så mycket mat. Då blir det många smörgåsar, säger Matilda.

En man lagar mat ute över öppen eld
Det är oftast Peyman som lagar maten.
En man lagar mat ute över öppen eld
Bild: Matilda Almar
långfärdscykling,peyman almar

Gambia sedan mars

I mars var planen att Matilda och Peyman skulle cykla från Gambia till södra Senegal. Men när de skulle starta blev Matilda sjuk, och de var tvungna att skjuta upp sin avfärd.

Under samma vecka började länder runt om i världen stänga sina gränser på grund av coronaviruset, och Matilda och Peyman blev kvar i Gambia.

– Förstås är det tråkigt. Och vi vet ju inte heller när vi kan fortsätta och var vi är välkomna, säger Matilda.

Hon säger att det ändå var tur att hon blev sjuk just då, för de hade varit i Gambia redan en tid och folk hade lärt känna dem.

En kvinna sitter i ett tält
Matilda och Peyman har anlänt till Gambia.
En kvinna sitter i ett tält
Bild: Peyman Almar
långfärdscykling,matilda almar

Matilda säger att det är förståeligt att folk blir fundersamma om de ser turister, med tanke på coronaviruset.

Men i Gambia har det knappt funnits några coronafall, så det har varit tryggt för paret att stanna där.

– Vi är glada och förstår hurdan tur vi hade som fastnade just här.

När gränserna öppnar vill Matilda och Peyman gärna cykla söderut till Sydafrika, innan de återvänder till Europa.

Finland sommaren 2021

Det Matilda saknar mest är sin familj och sina vänner.

– Det hinner hända så mycket på två år i människors liv, så jag längtar mycket efter att få se dem.

Hon har ändå möjlighet att ofta hålla kontakten med dem.

Men vad tycker hennes familj och vänner om äventyret?

– Jag tror att de så småningom börjar förstå varför vi vill göra det här och varför det är intressant att resa på det här sättet, säger Matilda.

Men när hon först berättade att hon skulle cykla jorden runt på tio år, så var det nog många som var fundersamma.

En man och en kvinna sitter vid en vägkant med sina långfärdscyklar och packning
Familjen och vännerna var fundersamma när Matilda och Peyman berättade att de skulle cykla jorden runt.
En man och en kvinna sitter vid en vägkant med sina långfärdscyklar och packning
Bild: Peyman Almar
långfärdscykling,peyman almar

Nästa sommar är planen att de ska ta sig hem till Finland för att gå på ett bröllop.

– Planen var nog från början att besöka Finland efter kanske två år, så vi cyklar där via innan vi fortsätter till Asien.

Ett annorlunda liv

Matilda och Peyman bor för det mesta i tält. De känner sig ändå alltid trygga.

Innan de slår upp sitt tält försöker de alltid prata med folk som bor i närheten så att de blir bekanta med omgivningen.

På det sättet behöver inte folk undra vem som bor i tältet och Matilda och Peyman kan känna sig trygga och säkra.

Matilda gläder sig över livsstilen paret lyckats och vågat skapa tillsammans. Ett liv som de trivs väldigt bra med.

– Jag tror att många drömmer om att leva annorlunda. Och leva mera.

En man och en kvinna utanför ett tält
Paret är glada över den livsstil de lyckats skapa tillsammans.
En man och en kvinna utanför ett tält
Bild: Matilda och Peyman Almar
långfärdscykling,peyman almar

Matilda säger att livsstilen de skapat sig är mycket tack vare Peyman.

Hon beskriver honom som en bestämd person som inte vill bli påverkad av krav utifrån, som till exempel hur man borde leva sitt liv med fint hus, bil och hund.

– Vi vill själva fundera vad som gör oss glada och lyckliga och lever vårt liv på det sättet, säger Matilda.Source link

Jutta Urpilainen: Vi måste ge corona-hjälp till Afrika för att skydda oss själva | Inrikes


Samtidigt som flera afrikanska länder öppnar sina samhällen igen efter nedstängningar försöker EU hjälpa dem i kampen mot coronaviruset.

EU:s “Afrika-kommissionär” Jutta Urpilainen säger i Morgonettan på TV1 att hon har talat med flera afrikanska ledare om situationen.

– Deras budskap är att om medborgarna tvingas stanna hemma i karantänliknande förhållanden riskerar de svältdöd. Hellre går man på jobb och tar risken att smittas av coronaviruset.

När Urpilainen tillträdde posten som kommissionär för internationella partnerskap ifjol talade hon gärna om att de afrikanska länderna ska ses som samarbetspartners, inte som stödmottagare.

Coronakrisen har ändrat lite på förhoppningarna

– Vi måste utöver partnerskapet fråga oss hur vi kan stärka de afrikanska staternas möjlighet att kämpa mot pandemin.

“Lockdown” inget alternativ för en fattig stat

När europeiska länder väljer att stänga samhällen tvingas de stöda ekonomin med jättesummor.

Samtidigt måste deras socialstödssystem fungera under hård press.

Inget av detta är möjligt i t.ex. Kongo-Kinshasa, Nigeria eller Ghana, åtminstone inte i europeisk skala.

Alla de tre exempelländerna har nu lättat på restriktioner som de tidigare infört.

EU har lanserat ett coronastöd på 20 miljarder till så kallade partnerländer, “Team Europe” kallar man det. Afrikanska länder får en stor del av pengarna som ska gå både till hälsovårdskostnader och till att stöda sociala och ekonomiska funktioner.

Men hur mycket en kamp mot coronaviruset egentligen kostar ett samhälle kanske man får en fingervisning om när man ser på prislappen hittills för EU:s och EU-ländernas samlade stödåtgärder: 3390 miljarder euro.

Urpilainen: vi måste också tänka på oss själva

Det är klart att Jutta Urpilainens och EU:s egenintresse är lika stort som hjälpivern.

Urpilainen har redan tidigare uttryckt sin oro för att pandemin kan ge upphov till en ny flyktingvåg från Afrika till Europa.

Till Svenska Yle säger Urpilainen idag att också om Europa lyckas få pandemin under kontroll, finns fortfarande risken kvar.

– Den här krisen känner inga gränser. Om vi inte hjälper Afrika kan det finnas en risk att coronan kommer tillbaka till Europa senare.

Europeiskt dilemma: Uppmuntra till social distansering eller inte?

Trots att Urpilainen inte vill ställa saker emot varandra har EU ändå en balansgång framför sig.

Ska man uppmuntra till kamp och hårda tag mot coronaviruset i partnerländerna trots att deras samhällen inte är utrustade för sånt?

I länder där institutioner och socialstöd är svaga är människor ofta beroende av de egna sociala kretsarna, och att självisolera sej och förlita sej på stöd av staten är en icke-fråga.

Samtidigt är mänskligt socialt umgänge just det som viruset lever på och frodas av.

Tyvärr har Urpilainen bråttom till tåget när Svenska Yle träffar henne efter Morgonettan-intervjun och hinner inte bearbeta frågan desto närmare.

Vad tycker du själv om att u-länder stänger ner sina samhällen i kampen mot coronaviruset?

– Det här är ett stort problem för de länder som inte har stödnät. Därför är det viktigt med internationellt samarbete och vi har möjligheten att hjälpa fattiga länder.Source link

Madagaskar prånglar ut örtdryck mot covid-19 – afrikanska länder importerar “medicinen” trots WHO:s varningar | Utrikes


I slutet av april lanserade Madagaskars president Andry Rajoelina en örtdryck som han påstår att både skyddar mot covid-19 och botar sjukdomen. Flera afrikanska länder har beställt stora partier av drycken, trots att WHO varnar för den.

President Rajoelina och hans medarbetare stod på en scen i huvudstaden Antananarivo och drack girigt ur “Covid Organics”-flaskor den 20 april. Då lanserades örtdrycken av presidenten. En dryck som, enligt honom, både förebygger och botar covid-19.

Enligt Rajoelina hade åtminstone två personer då redan botats från virussjukdomen just genom den här örtdrycken som utvecklats av ett statligt institut i Madagaskar.

Den myndighet som ansvarar för tillsyn av läkemedel i Madagaskar har inte godkänt örtmedicinen.

Det har inte hindrat länder som Liberia, Guinea-Bissau, Ekvatorialguinea, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa), Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) att ta emot tusentals gratis doser av den här madagaskiska “örtmedicinen”.

Soldater delar ut ansiktsmasker och "örtmedicinen" (här som örtte) i centrum av Antananarivo.
Soldater delade ut ansiktsmasker och “örtmedicinen” (här som örtte) i centrum av Antananarivo den 22 april.
Soldater delar ut ansiktsmasker och “örtmedicinen” (här som örtte) i centrum av Antananarivo.
Bild: AFP / Lehtikuva
Madagaskar,coronavirus

Nu ska Madagaskar börja ta betalt för örtdrycken. Enligt nyhetsbyråerna har flera afrikanska länder redan visat intresse för drycken och presidentkansliet i Madagaskar uppger att man tagit emot beställningar både från statliga myndigheter och privatpersoner i många afrikanska länder.

Tanzania fick ta emot sitt första parti av Covid-Organics (COV) på fredagen, berättade den tanzaniska regeringens talesman Hassan Abas.

Tanzanias president John Magufuli har kritiserats för att förringa faran med coronaviruset. Den 22 april beskyllde Magufuli sitt hälsoministerium för att sprida panik med nya coronasiffror. Den 29 april hade Tanzania registrerat 480 fall av covid-19, men sen dess har man inte offentliggjort några nya siffror alls.

Värlshälsoorganisationen varnar för den helt otestade produkten

Både Världshälsoorganisationen (WHO) och Afrikanska unionen (AU) har gång på gång påpekat att örtdrycken inte har testats och att det inte finns några som helst bevis på att den har någon effekt.

WHO har erbjudit Madagaskar att testa drycken vetenskapligt, men inte fått svar, rapporterade Sveriges radio redan tidigare i veckan.

Exempelvis Liberias vice informationsminister Eugene Farghon sa att Liberia inte har några som helst planer på att testa “läkemedlet” innan man delar ut det.

Långa rader av "Covid Organics" eller COV stod uppställda vid lanseringstillfället i Antananarivo.
Långa rader av “Covid Organics” eller COV stod uppställda vid lanseringstillfället i Antananarivo.
Långa rader av “Covid Organics” eller COV stod uppställda vid lanseringstillfället i Antananarivo.
Bild: AFP / Lehtikuva
coronavirus,Madagaskar

– Madagaskar är ett afrikanskt land….Därför agerar vi som en afrikansk nation och fortsätter använda våra afrikanska örter, sa Farghon.

Oro för att folk tror sig få immunitet genom drycken

WHO har uttryckt stor oro för att människor som använder sig av den här produkten kan känna sig skyddade eller immuna mot covid-19 och sluta akta sig för smittan.

Det finns också risker med doseringen av en helt otestad “örtmedicin”. Drycken kan ha bieffekter.

Det madagaskiska institutet ska ha använt sommarmalört (Artemisia annua) i framställningen av “Covid Organics”.

Sommarmalört (Artemisia annua) i en trädgård Conthey, Schweiz, fotograferad den 21 april.
Sommarmalört (Artemisia annua) i en trädgård Conthey, Schweiz, fotograferad den 21 april.
Sommarmalört (Artemisia annua) i en trädgård Conthey, Schweiz, fotograferad den 21 april.
Bild: AFP / Lehtikuva
Sommarmalört

Artemisinin som utvinns ur den här växten används också i malarialäkemedel. Den kinesiska forskaren Tu Youyou tilldelades ett Nobelpriset i medicin 2015 för att hon upptäckt och framställt artemisinin för användning i malariamedicin.

WHO konstaterar att växten i sig ingalunda botar malaria och AU har förgäves försökt få Madagaskar att uppge tekniska data om örtdrycken, alltså hur den är sammansatt.

Källor: Reuters, AFP, SRSource link

Coronaviruset har nu nått hälften av de afrikanska länderna | Utrikes


Coronaviruset har nu också spridits till den afrikanska kontinenten: Egypten har hittills registrerat 150 fall, Sydafrika 62 och Algeriet 54. Frågan är hur väl de afrikanska länderna är förberedda på att hantera coronautbrottet.

Sedan fredagen har antalet afrikanska länder som bekräftat sina första fall av coronasmitta fördubblats från 13 till 27. I Afrika finns totalt 54 länder.

Ett av de främsta skälen till att viruset sprider sig till Afrika med fördröjning är sannolikt att flygtrafiken mellan Kina och de afrikanska länderna är marginell jämfört med resandet mellan Kina och Europa.

De första fallen på den afrikanska kontinenten kom via smittade personer som rest från Frankrike och Italien. Det första fallet bekräftades i mitten av februari.

45 personer som rest på en flodbåt testade positvt för coronavirus i Luxor i Egypten.
45 personer som rest på denna flodbåt testade positivt för coronavirus i Luxor i Egypten. De smittade fördes till den nordegyptiska staden Marsa Matrouh för vård och isolering.
45 personer som rest på en flodbåt testade positvt för coronavirus i Luxor i Egypten.
COVID-19,coronavirus,Egypten,Luxor

Ett exempel på hur turismen spridit coronaviruset kommer från Egypten. 45 personer som rest i en flodbåt testade positivt för en vecka sedan.

Beredskap att testa i de flesta länder

Att coronasmittan kommer senare till Afrika innebär att länderna har fått tid att rusta upp för att dämpa smittspridningen.

– På den afrikanska kontinenten började testerna för coronaviruset den 22 januari. I mitten av mars hade tester gjorts i 34 länder, säger Rea Noponen, hälsovårdsrådigvare på Finlands Röda Kors.

Beredskapen bland de afrikanska länderna att testa för coronavirus ökade från början av februari. Nu har åtminstone 39 av 47 länder söder om Sahara hunnit skaffa testutrustning för coronavirus.

I början av februari var det bara Senegal och Sydafrika som var redo att testa potentiella coronapatienter.

Minskad flygtrafik

Många afrikanska flygbolag har stoppat eller begränsat flygtrafiken till och från Kina, USA och många EU-länder. På många flygplatser mäts febern på passagerare och personer som misstänks bära på coronasmittan isoleras.

Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, klädd i kostym, sitter i parlamentet och stirrar tomt framför sig med händerna knäppta.
Sydafrikas president Cyril Ramaphosa utlyste nationellt nödläge söndagen 15 mars 2020 på grund av coronavirusutbrottet.
Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, klädd i kostym, sitter i parlamentet och stirrar tomt framför sig med händerna knäppta.
Bild: EPA/NIC BOTHMA
Cyril Ramaphosa

Sydafrikas president Cyril Ramaphosa utlyste på söndagen nationellt katastrofläge på grund av coronaviruset.

Resenärer från så kallade högriskländer stoppas från att komma till Sydafrika medan medborgare antingen måste testa sig eller sätts i karantän.

På onsdag kommer skolorna i Sydafrika att stängas.

WHO oroat över bristfällig sjukvård

Merparten av länderna i Afrika söder om Sahara saknar heltäckande hälsovårdstjänster. Endast 58 procent av befolkningen i denna region har tillgång till rent vatten.

WHO har ända sedan coronautbrottets början uttryckt sin oro över vad som händer om viruset sprids till länder som inte klarar av att dämpa smittspridningen och vårda patienter.

Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har oroat sig för hur länder med bristfällig hälsovårdsektor ska klara av att tackla coronavirusets spridning. Samtidigt kan länder som har erfarenhet av epidemier dra nytta av den beredskap som redan finns i länderna.
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Bild: EPA/MARTIAL TREZZINI
Världhälsoorganisationen,Tedros Adhanom Ghebreyesus,världshälsoorganisationen

Michael Yao som är chef för WHO:s nödoperationer i Afrika, konstaterar att det är väldigt viktigt att upptäcka de första smittade patienterna i tid.

I många afrikanska länder är sjukvårdssektorn redan nu ansträngd på grund av andra sjukdomsutbrott.

– Länderna måste prioritera en tidig upptäckt av sjukdomen så att den inte sprids ute i samhällena. Det här blir svårt att klara av.

Den franska epidemiologen Mathias Altmann bedömer å sin sida att många av de afrikanska länderna har utnyttjat de senaste veckorna till att förbereda sig.

– Särskilt i länderna i Västafrika finns redan nu stora mängder av lokal kunskap och beredskap eftersom de under åren har haft flera epidemier som de bekämpat, säger Mathias Altmann till France24.

Också Rea Noponen på Röda Korset ser det som en fördel att det finns lokal kunskap sedan tidigare att testa befolkningen och informera den om hur man kan skydda sig.

– Röda korset och Röda halvmånen har ett särskilt mandat i katastrofsituationer och då samarbetar vi med myndigheterna. Våra medarbetare och volontärer har utbildats till exempel i hur man undviker droppsmitta och hur man ger krishjälp, säger Noponen.

Från ebola till corona

Ett av de länder som nyligen identfierat en första coronapatient är Demokratiska republiken Kongo. Mannen sägs vara i relativt gott skick och han är isolerad i huvudstaden Kinshasa.

Arbetet med att kontakta och testa de drygt hundra personer som han varit i kontakt med har också börjat.

I Demokratiska republiken Kongo har befolkningen nyligen glatt sig åt att den sista ebolapatienten konstaterades vara frisk.

Ebolaepidemin började hösten 2018 och har krävt över 2 200 människoliv.

Världhälsoorganisationen WHO uppmärksammar också att den sista patienten tillfrisknat men slår fast att man måste vänta nästan en och en halv månad innan epidemin kan anses vara besegrad.

Hälsovårdsmyndigheter i Kongo effektiverar övervakningen av resenärer på Kongofloden, på land och i luften
Demokratiska republiken Kongo har upplevt flera ebolautbrott under 2000-talet. Nu har landet fått de första coronavirusfallen.
Hälsovårdsmyndigheter i Kongo effektiverar övervakningen av resenärer på Kongofloden, på land och i luften
Bild: EPA-EFE/AHMED JALLANZO
Ebola,Hemorragisk feber, Ebola

Demokratiska republiken Kongo har av den Afrikanska unionen kategoriserats som ett av de 13 mest sårbara länderna i Afrika med tanke på coronaviruset.

Samtidigt har den kongolesiska hälsosektorn, på grund av de många ebolaepidemierna, den färskaste erfarenheten av att begränsa spridning av en smittsam sjukdom.

– En del länder i Afrika, så som Demokratiska republiken Kongo, har ett övertag när det gäller förmågan att testa för coronaviruset. De kan nu utnyttja den testkapacitet de byggt upp under ebolautbrotten, sade WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus på Afrikanska unionens möte i början av mars.

I Afrika har de allra flesta länder mellan 0 och 3 läkare per tusen invånare. Sverige har 54 läkare per tusen invånare medan siffran för Finland är 38 per tusen invånare.

De afrikanska länderna söder om Sahara har inte haft kapacitet att öka på investeringarna i hälsosektorn under 2000-talet utan utvecklingen har stampat på stället.

58% av invånarna i de afrikanska länderna söder om Sahara har tillgång till rent vatten.

WHO har räknat ut att de afrikanska länderna utgör 11% av världens befolkning, men 60% av världens HIV/AIDS patienter bor i de afrikanska länderna. Till riskgrupperna för coronaviruset hör personer som sedan tidigare har försämrat immunsförsvar.

Personer över 70 år och särsklit personer över 80 har drabbats svårast av coronaviruset runtom i världen. I Afrika är den genomsnittliga medellivslängden 61 år för män och 65 år för kvinnor.

Källor: WHO, Världsbanken, Statista.com

Källor: WHO, FN, Africanews, Aljazeera, BBC, The Guardian, Reuters, France24Source link

Morgonkollen: Coronaviruset börjar synas i amerikanernas vardag, robotarna gör intåg inom äldrevården, Afrika och EU borde samarbeta mera säger Jutta Urpilainen | InrikesVi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Senaste nytt

I USA börjar coronaviruset synas i människornas vardag; fallen med smittade amerikaner har ökat i helgen. Det coronavirusdrabbade kryssningsfartyget Grand Princess, som legat till havs flera dagar utanför Kalifornien, väntas i dag ta i land i Oakland vid San Franciscobukten. Också en finländare rapporteras vara ombord.

Här hemma har omkring 60 elever och personal i lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste på Drumsö försätts i karantän på grund av risk för coronasmitta, uppgav Helsingfors stad igår kväll. Karantänen gäller två skolklasser och en handfull personal, för resten kommer undervisningen i skolan att fortsätta som normalt. Skolan strävar efter att arrangera distansundervisning för de elever som satts i karantän.

Afrika är de ungas kontinent och det öppnar möjligheter för europeiska bolag, säger Finlands EU-kommissionär Jutta Urpilainen, som i dag presenterar EU:s nya Afrikastrategi. Hon ser att ett tätare samarbete kan öppna nya möjligheter för såväl Afrika som för EU.

Utvecklingen av humanoida robotar i vården av äldre går snabbt framåt. Det finns ett intresse för att effektivisera vården – dessutom lever vi allt längre och personalbristen inom äldreomsorgen är ett faktum. Då kan robotar vara en del av lösningen, konstaterar bland annat Malin Andtfolk som jobbar som närvårdare på ett äldreboende samtidigt som hon doktorerar i välfärdsteknologi vid Åbo Akademi i Vasa.

Det är nästan omöjligt för städer och kommuner att bekämpa aggressiv skatteplanering vid upphandling, visar Spotlights granskning av Helsingfors. Spotlights enkät till beslutsfattarna i huvudstaden visar att Socialdemokraterna i Helsingfors anser att flera bolag inom social- och hälsovården som anlitas av staden har idkat aggressiv skatteplanering.

Sibboelevernas välgörenhetsprojekt ledde till succé på nätet, då skolans temavecka kring fredsgärningar filmades och började spridas på sociala medier. I dag har en av videorna över 400 000 visningar. Temaveckan var en del av projektet Gutsy Go, där skolelever gör goda gärningar för sina medmänniskor, genom att bland annat hjälpa till på dagis, att ställa upp som “gårdskarlar” och att ge äldre en chans att sjunga med en kör.

Väder

En mild, sydlig luftström råder. Det är blåsigt och lokalt förekommer lätt regn eller snöblandat regn, i norr också snöfall.

Temperaturen är mest +3 till +7 grader på dagen, 0 till +3 grader på natten. I nordöstra Österbotten och Lappland mellan +1 och +5 grader.

Till havs varnas för hård, sydlig till sydvästlig vind, i Bottenviken 17 meter per sekund och på Norra Bottenhavet och i Kvarken 15 meter per sekund.Source link