Gränsdragningen mot Sverige gör Åland frustrerat: Turismen hårt drabbad, rederierna söker nya rutter | Inrikes


Finland öppnade gränserna, men på Åland är man missnöjd. Sverigeturismen är stängd – nu satsar marknadsförbinden på finländska turister. Rederierna kämpar, och öppnar nya rutter.

– Som näringsminister hade jag givetvis gärna önskat mig ett annat budskap, att gränserna också mot Sverige hade öppnats upp.

Det säger den åländska näringsministern Fredrik Karlström, Moderat Samling.

Åland har inga sjukhusfall på grund av coronaviruset, men en bra beredskap och testkapacitet, förtecknar Karlström. Ändå måste man hålla stängt för svenskarna.

Ändå har många lättnader skett. Gästarbetande hälsovårdspersonal från Sverige är igen tillåten. Svenskar med anknytning till Åland, till exempel stugägare och personer i parförhållanden får resa över gränsen.

Trafik med fritidsbåtar är också tillåten mellan Sverige och Finland Det gäller privatpersoners fritidsresor med egen båt.

“Friska ålänningar borde beaktas”

Det är ingen hemlighet att turismen och rederibranschen är oerhört viktig för Åland. Nu handlar det om att få samhället igång, säger Fredrik Karlström.

Coronaviruset har alltså inte drabbat Åland speciellt allvarligt, det finns ingen samhällssmitta, ingen har avlidit eller insjuknat svårt i coronarelaterade sjukdomar. Och det tas många test.

Det är saker man borde ta i beaktande när man tar beslut i den finländska regeringen, säger Karlström.

Huvudingången till Ålands centralsjukhus i Mariehamn
Tillsvidare inga allvarliga covid19-fall på Ålands sjukhus.
Huvudingången till Ålands centralsjukhus i Mariehamn
Bild: Yle/Samuli Holopainen
Ålands hälso- och sjukvård,Ålands centralsjukhus,Mariehamn,huvudingång

Fredrik Karlström hade gärna sett ett annat beslut än fortsatt stängda gränser mot Sverige. Men om besluten tas med två veckors intervaller kan man hoppas att de svenska smittkurvorna går raskt ner, och att det beaktas, säger Karlström

Sommaren utgör 80 procent av överlevnaden

– Det här är den viktigaste tiden. Man har semester när man har det. Juni, juli och augusti utgör 80 procent av omsättningen i den åländska turistbranschen.

Det ska man överleva på resten av året, konstaterar Fredrik Karlström. Tappar man dem är vi väldigt oroliga över hur hösten och vintern går, hur man ska överleva till nästa år.

Samtidigt vet Karlström att svenska UD också rekommenderar att man inte ska göra utlandsresor före den 15 juli. Så det är en kombination av allt möjligt man måste beakta.

I år blir finländarna viktigare

De åländska marknadsföringsinsatserna inom turismen har stuvats om radikalt.

– Nu välkomnar vi framförallt finska medborgare och har dragit bort marknadsföringen från andra marknader som är förbjudna att komma.

Det finns de som menar att det är lika bra att hålla svenskarna borta tills det blir bättre där.

– Svenskarna får vackert vänta ett tag till. Man ska inte skrämma bort finnarna nu. De kan rädda den åländska turistsommaren, skrev en kommentator på en åländsk Facebooksida.

– Det där är en balansgång. Kontakterna/handeln med Sverige är betydligt viktigare för Åland i jämförelse med Finland som helhet, säger Fredrik Karlström. Men nu får man förhålla sig till beslutet från Finlands regering.

Förhöjd arbetslöshet på land och till sjöss

Karlström anser att Finland har ett stort ansvar när man tar beslut om beredskapsläge och undantagsförhållanden. Både turismen och rederierna drabbas hårt.

Många åländska sjöanställda är permitterade sedan trafiken till Sverige stoppades. Över 2000 permitterade är registrerade på den åländska arbetsmarknadsbyrån. Det är en stor ökning.

Eckerölinjen står stilla i Eckerö, Birka i Mariehamn, Cinderella ligger i hamn. Sjöfarten utgör fortfarande nästan 20 procent av Ålands BNP. Det är otroligt viktigt att sjöfarten och alla arbetsplatser och kringeffekter fungerar, säger Karlström

– Det har vi märkt på ett helt annat sätt nu när färjorna har stått stilla. Alla näringar omkring drabbas också av corona. Det handlar om leveranser, transporter, råvaror. Alla tjänster som hänför sig till rederierna är oerhört viktiga, ser man nu när det inte är igång.

Den vita kängurun Willy Wonka står på en grusstig och tittar bort från kameran.
Nu behövs den vita kängurun Willy Wonka igen. Den väckte uppmärksamhet på Åland. ifjol.
Den vita kängurun Willy Wonka står på en grusstig och tittar bort från kameran.
Bild: Victor Enberg
känguruer,Åland,Willy Wonka

Flera lockbeten behövs

Ålänningarna försöker hitta nya tricks eller kreativa lösningar. Ålands företagare gör en storsatsning på discgolfbanor i varje åländsk kommun. Åland ska få in discgolfen – och sig självt – på världskartan.

Från landskapets sida hoppar man också in och betalar lönen för 400 sommarjobbare och praktikanter i de åländska företagen, för att lindra smällen.

Regeringens beslut på torsdagen lindrar ändå läget för rederierna något. På Tallink/Silja tog man med glädje emot regeringens besked.

Man hade redan räknat med det efter beslutet om att öppna Estlandstrafiken.

Nya mål för dagskryssningar: Riga och Mariehamn

Tallink har satt in mer kapacitet på rutten Helsingfors-Tallinn.

Veckan efter midsommar startar Silja Serenade sin trafik, på kryssningar till Riga. De båtarna svänger inte in till Åland för att nå taxfreeförmån.

Estland, Lettland och Åland är målen för Tallink Silja från Helsingfors denna sommar.

Åländsk midsommarstång i MAriehamn, med Pommern i bakgrunden
Mariehamn lockar i år finländska turister.
Åländsk midsommarstång i MAriehamn, med Pommern i bakgrunden
Bild: Bengt Östling/Yle
Pommern,Mariehamn,Åland,Midsommarstång

I juli börjar man köra en ny rutt på fredag eftermiddagar från Tallinn och Helsingfors till Mariehamn, där passagerarna tillbringar hela dagen, före hemfärden.

Personalen på Silja Serenade har varit permitterad sedan 18 mars. Nu kallas största delen tillbaka på jobb.

Riga intresserar

Intresset för Rigaresorna har varit stort redan den första veckan av marknadsföring, säger Marika Nöjd. Enligt henne är några avresor redan slutsålda.

Fullsatt betyder inte det samma som vanligt ombord, men mer än hälften av det normala passagerarantalet. I restaurangerna är man noggrannare med att begränsa kapaciteten till hälften, liksom iland.

Rigaresorna tar slut i mitten av augusti. Efter det ska båda båtarna igen in på Helsingfors-Stockholms-rutten. Förhoppningen är att öppna då, säger Marika Nöjd, kommunikationsdirektör på Tallink/Silja.

Men det hänger på vilket smittläget är i Sverige vid det laget. Rederierna är känsliga för eventuella nya coronavågor.Source link