Coronaviruset har spridit sig på avdelning för äldrevård i Pargas – tre patienter vårdas på sjukhus – Åboland – svenska.yle.fi


Coronasmitta har konstaterats bland sex av åtta patienter på en enhet på den geriatriska avdelningen i Malmkulla i Pargas. Tre av patienterna behöver sjukhusvård för sina symptom.

Först testade en patient positivt för covid-19 på enheten Slussen på den geriatriska avdelningen i Pargas. Sedan spred sig smittan till fem övriga patienter i enheten.

Sammanlagt sex av de åtta intagna patienterna har smittats av coronaviruset.

– Tre av patienterna kan vi sköta själva och tre av dem har vi skickat vidare till sjukhusvård, säger Miia Lindström, som är social- och hälsovårdsdirektör i Pargas.

Enheten med smitta är isolerad fram till den 28 november och isoleringsperioden förlängs om flera fall av covid-19 uppdagas.

Patienterna testas med låg tröskel

I första hand utreds patienternas vårdbehov då de kommer till Slussen.

Trots coronafallen på den geriatriska avdelningen, testas inte patienterna automatiskt för corona då de tas in för vård.

– Förstås testar vi patienter som har symptom i luftvägarna med låg tröskel.

Enligt Lindström är vaccinationstäckningen i Pargas god och därför finns inte heller ett behov av att testa alla patienter som kommer in på avdelningen.

– Trots att coronaläget är sämre nu så är det främst barn under 12 år, som inte heller blir vaccinerade enligt vaccineringsprogrammet, som testar positivt för tillfället. De som inte är vaccinerade insjuknar också lättare.

Det finns inte skäl att separera de vaccinerade och ovaccinerade på avdelningen för att hindra smittan att sprida sig, säger Miia Lindström.

Eftersom det är frivilligt att vaccinera sig i Finland vet man inte heller vilka patienter som är vaccinerade.

– Oberoende om man är vaccinerad eller inte så måste man skydda hela befolkningen, vi kan inte börja särskilja människor enligt om de är vaccinerade eller inte. Men förstås rekommenderar vi vaccinet starkt.

– Vaccinet ger en bra täckning och det måste vi också lita på att hjälper i situationen.

Besöksförbud råder på avdelningen med smitta

För besökare som ska besöka geriatriska avdelningen gäller vanliga coronarekommendationer, det vill säga att endast komma frisk, ha god handhygien och använda munskydd.

Enligt Miia Lindström ska besökarna helst vara vaccinerade.

På enheten Slussen råder besöksförbud på grund av coronafallen. Extra säkerhetsåtgärder har tagits i bruk på enheten.

– Vi försöker minimera personalen på avdelningen så att det alltid är samma personal där. Personalen har skyddsutrustning på sig då de hjälper och vårdar patienterna.

De intagna patienterna måste vara i sina egna rum för att förhindra att smittan sprids ytterligare.

– Det är inte alltid så lätt då det är många som är minnessjuka på avdelningen. Men vi jobbar på det här och försöker göra vårt bästa.Source link

Skugga och vätska viktigt i hettan – en längre värmebölja är särskilt påfrestande för de äldre – Åboland – svenska.yle.fi


En värmebölja har lagt sig över Åboland, och enligt Meteorologiska institutet kan hettan vara påfrestande för äldre och riskgrupper. Det gäller att se till att få i sig tillräckligt med vätska under dagen. På äldreboenden jobbar man för att de äldre ska må bra, trots hettan.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan en längre värmebölja orsaka dödsfall och vara mycket påfrestande för äldre och riskgrupper.

Carina Willberg, som är ledare för Björkebo servicehem i Pargas, säger att det är viktigt att klienterna dricker tillräckligt med vätska då det är hett. Personalen ser till att de äldre dricker både vatten och saft under dagen. 

Dessutom är det viktigt att se till att det inte blir för hett inomhus exempelvis genom att dra ner persiennerna, så att solen inte gassar in. 

En del av servicehemmet och gruppboenden har luftvärmepumpar och på det sättet hålls luften sval. Men i de äldre lägenheterna kan det bli kvavt. Därför uppmanas invånarna att ta sig till de allmänna utrymmena för att svalka sig under dagen, säger Willberg.  

Några tips på hur du kan ta hand om dig i värmeböljan:  

  • Håll dig i skuggan och rör dig inte utomhus under den hetaste tiden på dygnet.

  • Håll lägenheten sval – dra ner gardiner och persienner och vädra kvällstid och tidigt på morgonen.

  • Träna inte hårt under den varmaste tiden på dagen, utan gör det tidigt på morgonen eller på kvällen då det är svalare.  

  • Om din bostad är mycket varm, så kan det lönar sig att ta sig till ett svalare ställe under dagen. Det kan exempelvis vara en skuggig och fläktande plats i en park eller en allmän lokal med luftkonditionering. Glöm inte rekommendationerna gällande coronaviruset och om du har coronasymtom så ska du inte vistas på allmänna platser.   

  • Det är viktigt att du dricker tillräckligt med vätska under dagen, också innan du känner dig törstig. Det är också viktigt att äta under dagen, exempelvis frukt och grönsaker som innehåller vätska. Undvik koffein och alkohol, det torkar ut kroppen. Det är speciellt viktigt att se till att äldre personer och barn får i sig tillräckligt med vätska. 

  • Håll dagligen kontakt med äldre bekanta eller grannar, eller andra personer som behöver stöd och hjälp och som bor ensamma och kolla hur de mår.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Personalen påminner och hjälper de äldre att dricka tillräckligt

Även i Barkbackens servicehem i Åbo ser man till att de äldre dricker tillräckligt. Medelåldern för kunderna är ungefär 90 år, och ju äldre man blir desto oftare glömmer man att dricka, eftersom man inte känner törst på samma sätt som tidigare. Det här förvärras om man har en minnessjukdom. Det berättar Jukka-Pekka Kuokkanen, vd för servicehemmet. 

– Vi ser till att invånarna dricker vatten. Många vill dricka mjölk eller saft, men det är också viktigt att det inte finns för mycket socker i vätskan. Vi gör också egna drycker som hjälper invånarna att hålla vätskebalansen, säger Kuokkanen.

Vissa invånare är också i så dåligt skick att de har svårt att svälja och dricka. Då måste personalen hjälpa till.

Enligt Kuokkanen försöker också personalen göra miljön så sval som möjligt, exempelvis med hjälp av gardiner och persienner. De utrymmen som är till för alla invånare är också svalare, och invånarna uppmuntras att vistas i dem under dagen för att svalka sig.  

Om värmeböljan blir långvarig, så är den mycket påfrestande för de äldre.

– De är inte de två, tre första dygnen som skapar problem. De här gamla stenhusen med tjocka väggar motstår värmen i några dagar. Men om värmeböljan pågår i en vecka eller längre så blir väggarna varma och då blir det svårt. För 10-15 år sedan tänkte ingen på det här då bestämmelserna gällande fastigheterna fastslogs. Det är hettan, inte kylan som blir ett problem i Finland i och med klimatförändringen, säger Kuokkanen.

Värmen kan också vara påfrestande för personalen. Enligt Kuokkanen håller personalen fler pauser om det är hett, för att orka med sin arbetsdag, något som också är lagstadgat. Exempelvis om värmen överstiger 28 grader, så har man rätt att ta en paus en gång i timmen. 

– Arbetsdagen måste planeras på ett annorlunda sätt, konstaterar Kuokkanen.Source link

Hemvården livsviktig i coronatider: “Utan dem skulle jag inte kunna vara här ensam” | Västnyland


För somliga äldre är hemvården den enda kontakten med omvärlden under coronaepidemin. 70-plussaren Marja-Liisa Lehto i Karis skulle gärna vilja, men får inte jobba som hemvårdare just nu. Hon undrar hur personalen ska räcka till.

På måndagen (16.3) beordrade statsrådet över 70-åringar att undvika kontakt med andra människor. Det betyder att äldre personer ska hålla sig i karantänliknande omständigheter.

Följande dag kom statsrådet med instruktioner för över 70-åriga finländare, och deras anhöriga, om hur de ska agera i det rådande coronavirusläget.

70-plussaren Marja-Liisa Lehto jobbar inom hemvården i Karis. På onsdagen (18.3) fick hon beskedet att hon måste sluta jobba på grund av coronavirusepidemin.

– Varför håller de mig inte som resurs? De har inte tillräckligt med personal, säger Lehto.

Lehto gör upp till 17 besök per dag. Hon tycker att 70-årsgränsen var ett förhastat beslut av regeringen.

Marja-Liisa Lehto.
Marja-Liisa Lehto har jobbat som sjukskötare, hälsovårdare och lärare vid Axxell. Hon ville fortsätta jobba som 70-plussare och började för två år sedan på hemvården i Raseborg. Just nu är hon stationerad i Karis
Marja-Liisa Lehto.
Bild: Yle/Marica Hildén
Raseborg,Västnyland,marja-liisa lehto

– Jag har bra kondition, jag mår bra och därför har jag lite protesterat.

Lehto är hälsovårdsmagister och enligt henne kommer den kritiska åldern först vid 85 år och uppåt.

– Största delen av över 70-åringarna är i himla bra kondition. Därför upplever jag att de har gjort lite förhastade beslut.

Finland har över 800 000 personer över 70 år och ungefär hälften av dem är över 80 år. Det är mest de som är i riskgruppen, säger Lehto.

Vårdare: Personalbrist sedan tidigare

Lehto menar att det finns en stor personalbrist inom hemvården i Raseborg redan i nuläget.

– Jag tror att Karis har klarat sig ganska bra, också Pojo, men i Ekenäs har jag förstått att det har varit sämre.

– Vi har varje dag fått förfrågan om jag kan komma och jobba, bristen har varit akut redan en tid iallafall här och i Helsingfors och Esbo, säger Lehto.

Om det blir ett stort personalbortfall så tar vi in personal till exempel från bildningen, sådana som just nu inte är i undervisnings- och barnavårdsuppgifter― Kirsi Ala-Jaakkola, äldrevårdschef i Raseborg

Raseborgs äldrevårdschef Kirsi Ala-Jaakkola menar att hemvården i dagsläget fungerar som normalt. I Raseborg finns cirka 600 hemvårdsklienter med en personal på upp till 150 personer, om man räknar med vikarier, uppger Ala-Jaakkola.

– För tillfället räcker resurserna, men vi gör planer för vad vi ska göra om det blir större personalbortfall. Också i det fallet att någon klient insjuknar.

Ala-Jaakkola berättar att det redan i nuläget finns vårdare som är i karantän för att de varit utomlands.

Kirsi Ala-Jaakkola iklädd svart tröja står framför ett träd.
Äldrevårdschef Kirsi Ala-Jaakkola berättar att Raseborgs stad förbereder sig på att trygga vården genom att flytta över personal från t.ex. bildningen.
Kirsi Ala-Jaakkola iklädd svart tröja står framför ett träd.
Bild: Malin Valtonen / Yle
Raseborg,chefer,äldreservicechef

– Vi har redan flyttat personal från dagverksamheten till hemvården.

Kårkulla trappade tidigare ner sin dagverksamhet för att förebygga virusspridning.

– Och om det blir ett stort personalbortfall så tar vi in personal till exempel från bildningen, sådana som just nu inte är i undervisnings- och barnavårdsuppgifter.

Regeringen: En vårdare per klient

Social- och hälsovårdsministeriet gav i slutet av förra veckan anvisningar till hemvården om att minimera smittorisken genom att försöka se till att klienten ges vård av en och samma vårdare. En egen vårdare ska också utses för varje klient.

Kan Raseborg uppfylla det här så att varje klient får vård av en och samma vårdare?

– Nej. Arbetet utförs i tre skift och därför är det omöjligt att klienter sköts av bara en vårdare. Man strävar dock nu till att klienter får besök av så få vårdare som möjligt, förklarar Ala-Jaakkola.

Har staden utsett en egen vårdare för varje hemvårdsklient som klienten sedan kan kontakta om de behöver hjälp?

– Ja. Men om de har akut hjälpbehov ska de kontakta jourtelefonen. Många av dem har också trygghetstelefon, säger hon.

Hemvårdares händer vid ett köksbord. Antecknar saker på sin mobiltelefon.
På vissa håll i landet sköts delar av hemvården på distans, men i Raseborg är det tills vidare inget alternativ. “Människor som behöver hjälp på plats så ska få den på plats”, säger äldrevårdschefen.
Hemvårdares händer vid ett köksbord. Antecknar saker på sin mobiltelefon.
hemvård,Patientdatasystem,vård i hemmet

Marja-Liisa Lehto tror att hemvården kommer att vara tvungen att begränsa sin verksamhet.

– Inte klarar de av att göra besök till exempel fem gånger i dagen. Och en del behöver faktiskt det, säger Lehto.

– De måste ändra sina arbetstider. Redan när vi två som är över 70 blir överkruxade är det någon som måste ta de turerna och göra dubbelt, kanske komma på morgonen och sluta på kvällen, säger Lehto.

Kommunen måste prioritera

Från och med 18 mars kan kommunerna undantagsvis tänja på vårdgarantin i icke-brådskande fall.

– Vi börjar se över vilka besök och vårdåtgärder som absolut ska genomföras, det vill säga att alla klienter får mat och mediciner och får komma på toalett. Sen börjar man prioritera de sakerna, säger Ala-Jaakkola.

Man kan ändå aldrig lämna bort besöken, säger Lehto.

– De är helt ensamma och klarar inte av att varken ta sina mediciner eller laga mat, säger hon.

Nu är vardagsaktiviteten inhiberad. På onsdagen hade jag medikal gymnastik, den är inhiberad. Nu blir vi verkligt ensamma― 90-åriga Inga Wallin i Karis

Ett ytterligare problem som uppstår är att hemvårdsklienternas närmaste anhöriga oftast är över 70 år gamla, och därför inte få besöka dem.

Vad gör kommunen för dem som inte omfattas av hemvården?

– Det finns inte så hemskt mycket annat vi kan göra än t.ex. att hjälpa dem som varit i kontakt via seniorrådgivningen och närståendevårdsfamiljer. Vi kommer att ringa upp och kolla hur folk mår, säger Ala-Jaakkola.

På måndagen (23.3) började staden med hemleverans av matvaror för personer över 70 år och personer i riskgrupper.

För 90-åriga Inga är hemvården livsviktig

Karisbon Inga Wallin fyllde nyss 90 år. Alla hennes släktingar bor i Sverige och hon är helt och hållet beroende av hemvården.

Hemvården besöker henne tre gånger per dag.

– Utan dem skulle jag inte kunna vara här ensam. Så jag är väldigt nöjd och belåten.

En äldre persons han på ett bord intill en frukost med juice, smörgås och yoghurt,
Inga är van att vara ensam. men det blir ännu mindre umgänge nu när vardagsaktiviteten inhiberats p.g.a. coronaepidemin. Arkivbild.
En äldre persons han på ett bord intill en frukost med juice, smörgås och yoghurt,
Bild: Amanda Vikman/Yle
hemvård,åldringar,åldring

– De lagar morgonmål åt mig på morgonen och på dagen kommer de och värmer mat – den beställer jag ju där nerifrån cateringen – och på kvällen kommer de och ordnar med mediciner till följande morgon.

Wallin har varit blind i över två år. Hon beskriver det som att hon sitter hemma i frivillig karantän.

– För jag är inte bara 70-plus, jag är 90-plus! utbrister hon.

Wallin har en dotter som bor i Sverige och syskonbarn som bor på annan ort. I coronatider är hemvårdspersonalen hennes enda sociala kontakt.

– Det är absolut a och o. Jag har just varit änka i 40 år så man är ju nog van att vara ensam. Men nu är vardagsaktiviteten inhiberad. På onsdagen hade jag medikal gymnastik, den är inhiberad. Nu blir vi verkligt ensamma, säger Wallin.

– Jag hör på radion från att jag stiger upp på morgonen tills jag far i säng på kvällen, så på det sättet håller jag mig lite á jour vad det händer här i gränsbygderna.

Blir du orolig över viruset?

– Nej, får jag det så får jag det, det spelar ingen roll. För så har det varit med allt annat också, det frågar aldrig.Source link