“Ohållbart och snedvrider konkurrensen” – Inrikes – svenska.yle.fi


Alkoholhandeln från utländska nätbutiker fortsätter att öka. Samtidigt är det inte möjligt att beställa hem alkoholhaltiga drycker från inhemska butiker. Det här är ohållbart och snedvrider konkurrensen, anser Bryggeriförbundet.

Finländarna köpte under fjolåret cirka 2,5 miljoner liter hundraprocentig alkoholhaltig dryck från utländska nätbutiker, vilket innebär att näthandeln av alkohol ökade med cirka 32 procent jämfört med 2020.

Näthandeln täcker runt 6 procent av den totala konsumtionen av alkoholhaltiga drycker.

Det här är första gången som Institutet för hälsa och välfärd publicerar information om alkoholdrycker köpta från utländska nätbutiker i samband med uppgifter om den alkohol som förs in via resa.

Det är ohållbart att en detaljhandel, restaurang eller bryggeri som verkar i Finland inte ens ska kunna leverera svaga alkoholdrycker till finska konsumenter, när utländska aktörer samtidigt kan leverera starksprit till dörren.

― Bryggeriförbundets vd Tuula Loikkanen

Allt färre åker på spritresa

Resandeinförseln av alkohol halverades under fjolåret och minskade från 3 miljoner liter till 1,4 miljoner liter. Siffran är den lägsta sedan man började föra statistik 2004.

Totalt har resandeinförseln av alkoholdrycker har minskat med cirka 80 procent sedan coronapandemins början.

Näthandeln och resandeinförseln av alkoholdrycker står för cirka 10 procent av den totala konsumtionen av alkoholdrycker.

Många väljer att köpa alkohol från Estland.

Bildtext

Coronapandemin har satt stopp för spritresorna.

Bild: Yle

Orättvist, anser Bryggeriförbundet

Samtidigt som näthandeln från utlandet ökar, kan man inte ens leverera mild alkoholhaltig dryck från en inhemsk butik, restaurang eller bryggeri till en konsuments hem.

I dagsläget kan konsumenter köpa mat från en inhemsk nätbutik, men alkoholhaltiga drycker kan inte levereras hem, utan måste handlas separat i butiken. Det här är ohållbart och snedvrider konkurrensen skriver Bryggeriförbundet i ett pressmeddelande.

“Det är ohållbart att en detaljhandel, restaurang eller bryggeri som verkar i Finland inte ens ska kunna leverera svaga alkoholdrycker till finska konsumenter, när utländska aktörer samtidigt kan leverera starksprit till dörren. Situationen snedvrider hela tjänstesektorn och en bransch som stöder inhemsk sysselsättning”, säger Bryggeriförbundets vd Tuula Loikkanen.

Myndigheterna motiverar de nuvarande med bestämmelserna med möjligheten att se till att alkohollagen följs, till exempel när det gäller åldersgränser eller försäljningstider.

En person fyller ett ölstop på en restaurang.

Bildtext

Finland är inte känt för att ha de mest liberala alkohollagarna.

Bild: Henrietta Hassinen / Yle

“Går att leverera svaga alkoholdrycker lagenligt”

Enligt Bryggeriförbundet skulle det vara möjligt att genomföra kontroller också när alkoholdrycker levereras hem.

Man skulle kunna kräva att mottagaren av en leverans uppvisar åldersbevis på samma sätt som i en butik eller restaurang, menar man.

Hemleverans av alkohol kan också schemaläggas i enlighet med lagen som begränsar försäljningstiden från kl. 9.00 till 21.00. Dessutom skulle mängden alkohol som ska transporteras hem kunna begränsas genom att sätta en maxmängd per hemleverans, föreslår Bryggeriförbundet.

”Ja, det finns sätt att utföra hemleveranser ansvarsfullt och lagenligt. Nu bör vi snarast finna en vilja att också garantera inhemska jobb”, säger Loikkanen.

Källor: THL, BryggeriförbundetSource link

“En solidaritetstanke” – Utrikes – svenska.yle.fi


Sverige ser inte ut att gå i Finlands fotspår då det gäller starköl i matbutiker. Endast ett riksdagsparti stöder en liberalare linje, och svenskarna verkar nöjda med sin restriktiva alkoholpolitik.

Vill du köpa alkohol i butik i Sverige en lördag får du skynda dig. Klockan 15 stänger Systembolaget och långt innan stängningsdags kan köerna vara långa. I matbutiken får du endast köpa folköl (max 3,5 % alkohol) och för att köpa alkohol från Systembolaget måste du vara 20 år eller äldre.

Svenska Yle frågade de svenska riksdagspartierna om de skulle kunna tänka sig en mer liberal alkoholpolitik, så som i Finland där man får sälja starköl i matbutikerna.

Endast ett parti, Moderaterna, tycker att man borde se över om matbutiker genom ett licensförfarande kan ges möjlighet att sälja öl och vin. Moderaterna är också det enda riksdagspartiet som är för att Systembolaget ska börja ha söndagsöppet.

“Moderaterna förespråkar att det genomförs en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken”, skriver Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall i ett e-postmeddelande.

Moderaternas partiledare vandrar bredvid poliser och blir filmad. Hanär klädd i grå kavaj och vit skjorta och tittar leende snett bakåt och uppåt.

Bildtext

Moderaterna med Ulf Kristersson i spetsen vill se en liberalare alkoholpolitik.

Bild: SVT/Jag vill bli statsminister

Men bland de övriga partierna finns det inget tydligt stöd för en mer liberal alkoholpolitik, åtminstone inte då det kommer till Systembolagets monopol.

“Det finns en koppling mellan ökad tillgänglighet och ökad konsumtion som vi inte vill bidra till”, skriver Miljöpartiets politiska sekreterare Anna-Klara Müntzing.

“Att värna och säkerställa Systembolagets försäljningsmonopol är prioriterat”, skriver Sverigedemokraternas pressavdelning.

“Vi anser att den svenska restriktiva alkoholpolitiken med vårt monopol är bra”, skriver Socialdemokraterna.

Magdalena Andersson står vid ett talarpodium och pratar. Hon är klädd i en klarblå kavaj och blå klänning. Hon tittar framåt.

Bildtext

Statsminister Magdalena Andersson och hennes socialdemokrater vill inte se en liberalare alkoholpolitik.

Bild: Fredrik Persson / EPA

Men vad beror det på att svenska partier är emot en mer liberal alkoholpolitik? Enligt alkoholforskare Jonas Raninen, vid Karolinska institutet, hittas samma motstånd bland befolkningen.

– Stödet för Systembolaget är väldigt starkt. Det finns forskning som ger stöd för att allmänheten skulle vara för en ännu restriktivare alkoholpolitik, säger han och fortsätter.

– Grunden till politiken är någon typ av solidaritetstanke. Genom att hålla nere hur mycket vi dricker i medel så håller vi nere det dåliga problematiska drickandet och minskar skadorna, säger Jonas Raninen.

Stor utredning om att följa i Finlands fotspår: “Kan rubba monopolet”

Sveriges alkohollagstiftning jämförs ofta med Finlands och svenska myndigheterna har bra koll på finskt drickande. År 2017 klagade exempelvis Sverige på Finlands nya alkohollagar då man ansåg att det riskerar att förvärra Finlands folkhälsa.

Just nu pågår en utredning i Sverige om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol eller inte. I debatten kring utredningen görs ofta jämförelser med Finland, där man tillåter småskalig gårdsförsäljning.

Bland de som är för förslaget lyfts Finland upp som ett gott exempel där Alko fortfarande har sitt monopol, och lokala försäljare kan sälja sin egenproducerade alkohol. Bland motståndarna lyfts kritiken från EU upp, där EU-kommissionen bland annat menat att den finländska gårdsförsäljningen strider mot EU-rätten.

Alkoholipitoisia juomasekoituksia kaupan kylmäkaapissa.

Bildtext

Svenska Systembolaget tycker att Finlands nya liberalare alkohollag kan förvärra Finlands folkhälsa.

Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Dessutom är man rädd att försäljningen skulle rubba Systembolagets monopol.

“Vi vill gärna att småskaliga producenter kan sälja egenproducerade produkter, i samband med exempelvis gårdsbesök, om det går att hitta en bra modell med bevarat monopol”, svarar Liberalernas presstjänst på frågan om de kan tänkas stödja gårdsförsäljning.

Dagens unga är historiska. Det har aldrig varit så få som dricker.

― Jonas Raninen, alkoholforskare.

Men trots att Sverige har en del att säga till om finländsk alkoholpolitik har länderna i stort sett fler likheter än skillnader menar Jonas Raninen.

– Vi kanske skiljer oss åt om vi bara jämför Sverige och Finland, men om vi skulle ta in något annat land i den jämförelsen så kommer ju skillnaden mellan oss att blekna i jämförelse. Vi har fortfarande monopol i båda länderna och vi är ju restriktiva i en internationell jämförelse, säger han.

Unga i Norden dricker allt mindre: “Historiska”

En av likheterna mellan Finland och Sverige är att unga inte dricker lika mycket längre, och att äldre dricker allt mer.

Sedan år 2000 har andelen elever i årskurs 9 i Sverige som säger att de druckit alkohol gått ner från över 85 procent till 40 procent i dag. Det är en radikal minskning på två decennier.

– Dagens unga är historiska. Det har aldrig varit så få som dricker och bland de som dricker har man aldrig druckit så lite som man gör i dag, säger Jonas Raninen.

Ihmisiä nauttimassa aurinkoisesta päivästä puistossa.

Bildtext

Unga dricker mindre i dag än tidigare generationer.

Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Och den här trenden är inte unik för Sverige. Det gäller också Finland och Norge samt stora delar av västvärlden. Danmark verkar dock gå emot den trenden.

– Det sker också i länder som USA, Australien och Storbritannien, länder som är väldigt annorlunda oss, säger han.

Man har tidigare lyckats avfärda populära hypoteser kring varför alkoholdrickandet minskar bland unga, såsom dataspelande, sociala medier eller att alkoholen har ersatts av andra droger. Just nu är alkoholforskarna intresserade av om minskningen kan ha att göra med värderingar.

Unga personer köar till vaccinering.

Bildtext

Varför har drickandet bland unga minskat? Det vet man inte ännu.

Bild: Dominique Pashley

– De länder som det minskar i återfinns i två grupper i undersökningen World Values Survey, dels protestantiska Europa och sedan engelskspråkiga länder. Det som utmärker dessa är dels att vi har en högre grad av sekularisering i men också att vi lutar lite mer mot individualism och frihet är något som värderas högt, säger Raninen.

Men något svar på frågan om varför unga dricker mindre finns ännu inte.

– Fram till nu har jag sagt att vi aldrig kommer att hitta ett svar, men det här känns lite hoppfullt. Kanske vi har ett svar om tre till fem år, säger Raninen.Source link

De möjliga begränsningarna har väckt frågor: Är det tillåtet att ordna fester? Vem får man träffa? Här har du svaren | Inrikes


Hur skulle din vardag se ut om regeringens lagförslag om begränsningar av rörelsefriheten trädde i kraft? Här har vi svarat på några frågor om vad du får göra och vad du inte får göra.

Fritid och utomhusaktiviteter

Vem får träffas inomhus eller i hemmen?

I huvudsak får man träffa de man bor med. Utöver det kan personer i etablerade relationer som inte bor i samma hushåll träffas. Man får ta hand om äldre eller funktionsvarierade personer.

Är det förbjudet att ha fest?

Enligt lagen skulle det inte vara förbjudet att bjuda till fest eller besöka någon, men personer utanför ditt hushåll – så som vänner eller släktingar – skulle inte få komma. Du får festa med personer i ditt hushåll i stället.

Får man resa till hyrstugor i Lappland eller andra ställen i Finland?

Du får bara resa till din egen stuga eller fritidsbostad som du antingen äger eller har hyrt en längre tid. En vecka räknas inte som en lång tid. Och du får bara besöka sommarstugan med personer i ditt hushåll.

Vem får jag vistas med utomhus, och var?

Personer från samma hushåll får vistas tillsammans. Det är också tillåtet att vistas utomhus med två utomstående personer – det är alltså okej för tre personer att träffas. Då ska man försöka att hålla säkerhetsavstånd.

Man ska hålla sig inom området där begränsningarna gäller.

Är det okej att ta en taxi till tågstationen och hoppa på tåget någon annanstans?

Du får inte resa utanför gränserna för de områden där begränsningarna gäller. Du får inte semestra på till exempel hotell. Du får åka till sommarstugan eller en fritidsbostad.

Finländska medborgare får alltid komma in i landet och resa utomlands. Utlänningar får bara komma till Finland av vägande skäl, men de får lämna landet.

Får jag skjutsa vänner i min bild om vi ska gå på promenad tillsammans?

Undvik att ta dig till platser för att gå på promenad om du inte till exempel kan hålla säkerhetsavstånd under resan. Rör dig inte utanför området där begränsningarna gäller.

Kan man besöka religiösa samfund?

Du får bara besöka religiösa samfund i privatärenden, som själavård där du ensam träffar någon anställd.

Ihmisiä alkossa ostoksilla.
Får man besöka Alko?
Ihmisiä alkossa ostoksilla.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle
Alko,alkoholdrycker,alkohol (njutningsmedel),Alkohol,alkoholkonsumtion,alkohollag,alkoholfria drycker,alkoholkultur,alkoholanvändning,Esboviken,coronavirus,koronaviruspandemi,shopping mall,Esbo,konsumtion,ekonomi,ekonomisk tillväxt,konsumentpriser,livsmedelsaffärer,livsmedel,försäljning,konjunkturväxlingar,Konsumenternas ärenden,handelscentra,budgetar,Köpkraft,COVID-19,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,människor,handel,offentliga lokaler,2021,Nyland,mars,undantagstillstånd,undantagslagar,undantagssituationer,coronavirusutbrottet i Europa 2020,sysselsättning,arbete,sysselsättning (åtgärder),Tjänsteekonomi,begränsningar,barer,välfärd,stress,stresshantering,Uppsägningar och permitteringar,arbetslöshet,Sysselsättning och arbetslöshet,arbetslöshetsersättningar,utkomstskydd för arbetslösa,arbetslöshetsgrad,ansiktsmasker,andningsskydd,utegångsförbud,Lippulaiva

Uppköp och ärenden

Får jag gå till Alko?

Alkoholdrycker anses vara livsmedel, så, ja – det får du.

Får jag köpa cigaretter i kiosken, smink i affären eller växter i växtbutiken?

Cigaretter, kosmetiska produkter och växter anses inte vara livsmedel eller nödvändigheter. Men du kan köpa dem i mataffärer där de också säljs.

Får jag gå till frissan eller skönhetssalongen?

Hårklippning, manikyr och ansiktsvård är inte nödvändigheter, så nej.

Får jag plocka upp hämtmat från restauranger eller måste jag beställa hem maten?

Du får hämta mat som du beställer i förväg. Det är också möjligt att beställa mat hem eftersom matbuden utför sitt arbete. Och det är tillåtet.

Om en hushållsapparat eller en del av den går sönder, kan man köpa en ny eller delar från en järnaffär?

Du får besöka järnaffären om en nödvändig apparat har gått sönder eller behöver en ny del, och om du inte kan skjuta upp det tills senare.

En pojke står på en asfalterad plan med ryggen mot kameran.
Trettonåringar och yngre (födda 2008 eller senare) får röra sig och leka utomhus med andra barn.
En pojke står på en asfalterad plan med ryggen mot kameran.
Bild: Silja Viitala / Yle
COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,2020,vår,koronaviruspandemi,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),barnfamiljer,barnbarn,Barn och ungdom,lek (barnlek),familjer,moderskap,faderskap,barnskydd,socialt arbete,barnskyddslag,pojkar,skolmobbning,ensamhet,lekparker

Barn och närstående

Trettonåringar och yngre (födda 2008 eller senare) får röra sig och leka utomhus med andra barn. Barn får också röra sig utomhus om det är hobbyrelaterat. En vårdnadshavare, ett äldre syskon eller någon annan relevant person kan övervaka barnen och ta i beaktande säkerhetsavstånd.

Får skilsmässobarn resa mellan kommuner eller hem för att träffa sina föräldrar?

Barn får röra sig mellan hem enligt överenskommelse, till exempel varannan vecka. En vuxen som bor med barnet får eskortera hen till ett annat hem eller bostad utan att begränsningarna i rörelsefriheten gäller.

Vem räknas som närstående? Vem är det som får ta hand om andra och delta i begravningar?

Det är alltid tillåtet att hjälpa och stödja barn. Om någon nära släkting blir sjuk får man hjälpa den. Också mor- och farföräldrar får ta hand om sina barnbarn. Man behöver inte vara släkt med någon för att ta hand om den. Det kan handla om till exempel en vän eller en granne.

Det är tillåtet att ordna och delta i begravningar.

Metroasema Espoossa.
Metroasema Espoossa.
Bild: Silja Viitala / Yle
mars,2021,Helsingfors,Finland,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Europa 2020,smittsamma sjukdomar,epidemier,pandemier,ansiktsmasker,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),metro ,Helsingfors metro

Egendom

Är det okej att upprätthålla en fastighet, byggnad eller bil?

Det är möjligt att besöka fastighet eller byggnad på en annan plats. Byggnader, fordon, och liknande föremål får servas eller repareras.

Får man flytta då begränsningarna är i kraft?

Att flytta inom din egen ort eller till en annan ort är tillåtet. Det är oklart om kompisar eller släktingar får hjälpa till med flytten. Att anställa flytthjälp är tillåtet eftersom det handlar om arbete.

Artikeln är en översättning av Etsimme vastauksia liikkumisrajoitusten herättämiin kysymyksiin: Onko juhlat nyt kielletty, ketä saa tavata ja auttaa, voiko lähteä vuokramökille? av Terhi Toivonen. Översättningen av gjorts av Belén Weckström.Source link

Ska du handla på Alko inför nyår? Det blir långa köer – en miljon kunder väntas under nyårsrusningen | Inrikes


Betydligt fler förväntas handla nyårsdrycker från Alko i år då spritrallyt till Tallinn avtagit och alkoholförsäljningen på restauranger avslutas tidigt om kvällarna på grund av coronaviruset, rapporterar Yle Uutiset.

Ska du ännu handla på Alko före nyår? Du är i sådana fall inte den enda – drygt en miljon finländare har den planen. Alko förutspår långa köer som ringlar sig utanför affärerna.

– Det finns risk för köer till kassorna och ingångarna speciellt på torsdagskvällen (nyårsafton), säger regionchef Tatu Vanninen vid Alko.

– Enligt vår prognos förväntas drygt en miljon kunder besöka våra affärer den här veckan. De mest trafikerade försäljningsdagarna är onsdag och torsdag.

Längre avstånd i köerna gör köerna ännu längre

Alko förväntas få betydligt fler kunder i år eftersom färre reser till Tallinn för att inhandla alkohol.

Alkoholförsäljningen vid restauranger och barer tar också slut tidigare än vanligt på kvällarna. Allt det här bottnar i coronaepidemin.

Vid Alko förklarar man också att köerna blir längre då man måste hålla några meters säkerhetsavstånd till andra människor.

Det finns också ett begränsat antal kunder som får vara inne i affären samtidigt för att minska smittspridningen, vilket kan bidra till köer utanför affären.

– Vid ytterdörren kommer det finnas personal som ger råd och räknar kunder. Vi delar inte ut munskydd till kunderna, men de får handdesinficering inne i affären och kassörerna sitter bakom plexiglas.

En man klädd i gul tröja står framför en butikshylla med drycker på i Alko. Han har munskydd på sig och tittar in i kameran.
Tatu Vanninen vid Alko hoppas att alla handlar sina nyårsdrycker i god tid.
En man klädd i gul tröja står framför en butikshylla med drycker på i Alko. Han har munskydd på sig och tittar in i kameran.
Bild: Antti Haanpää / Yle
Alko,alkoholdrycker,mousserande viner,Regionchef

Handeln under coronaårets tidigare helgdagar har gått bra, berättar Vanninen. Valborg och midsommar avklarades utan större bekymmer med köer.

– Det har funnits köer på vissa ställen, men vi har undvikit värre rusningar. Vi tackar våra kunder för det. De har skött sina ärenden flera dagar innan helger i år. Jag hoppas på samma den här veckan.

Mycket lyckad försäljning i år

Många affärer och företag har lidit av coronakrisen, medan exempelvis detaljhandeln gangnats av pandemin. Alko hör också till en av årets “vinnare”, då försäljningen ökat kraftigt i år.

Tillväxten betyder nödvändigtvis inte att finländarna druckit mer alkohol, utan att Alko blivit den primära källan för anskaffning av alkohol (i stället för exempelvis restauranger och uppköp utomlands).

Kö till alkoholhandel i Uleåborg efter kriget 12.12.1994.
År 1944 var alla alkoholaffärer stängda i Finland under tre månader på grund av kriget. På bilden syns en kö i Uleåborg den 12 december 1944 då affärerna öppnade på nytt.
Kö till alkoholhandel i Uleåborg efter kriget 12.12.1994.
Bild: ALKO / Sanomalehti Kalevan arkisto
Alko

Den senaste gången som Alko gick på plus var för 13 år sedan, år 2007. Försäljningen i år har tagit en helomvändning, speciellt om man jämför med 2018.

År 2018 gick försäljningen 8,5 procent neråt i och med nya alkohollagen – i år ökade försäljningen med 12,4 procent. Statistiken bygger på försäljning i liter.

Under perioden januari–november kan man se en försäljningsökning på 12 procent jämfört med samma period i fjol. Det är en ökning med drygt nio miljoner liter.

Graf över försäljning vid Alko i liter.

Graf över försäljning vid Alko i liter.

Vin och skumpa går åt

I år har Alko speciellt sålt mycket vin. Under perioden januari–november har försäljningen av rosévin ökat med 39 procent, vitvin med 17 procent och rödvin med 15 procent.

Favoritdryckerna vid nyår är mousserande vin “skumpa” och champagne. Enligt Alkos uppskattningar kommer försäljningen av mousserade vin att vara fyra gånger större än normalt den här veckan.

Flaskor med mousserande vin står på rad i en försäljningshylla i Alko.
Försäljningen av mousserande viner och champagne väntas öka kraftigt under nyårsveckan.
Flaskor med mousserande vin står på rad i en försäljningshylla i Alko.
Bild: Antti Haanpää / Yle
Alko,alkoholdrycker,mousserande viner

Alko går alltså på plus i år, men man lyckas ändå inte nå rekordet från 2007 då man sålde 113,5 liter dryck. Årets siffra landar på 90 miljoner liter.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Alko ennakoi jonoja ovilleen uudenvuoden alla, kun yli miljoona asiakasta hakee juhlajuomia – sisäänpääsyä rajoitetaan skriven av Pekka Pantsu. Översättning till svenska: Märta Nummenmaa.Source link

“Man märker att folk har ett sug efter att vara ute på krogen” – men alla nattklubbar har inte öppnat sina dörrar | Österbotten


Den gångna helgen var den första då restaurangerna fick hålla öppet dygnet runt sedan coronarestriktionerna infördes. Vissa krogar har öppet långt in på morgonen, andra har inte öppet alls.

Från och med den 13 juli får restaurangerna ha öppet dygnet runt. Vad gäller serveringstiden tillämpas alkohollagen.

“Folk har ett sug”

På Oliver’s Inn i Vasa säger krögare Jonathan Ekman att man sedan i tisdags hållit öppet till klockan fyra på morgonen.

– Man märker att folk har ett sug efter att vara ute på krogen, säger Ekman.

Men visst är det knepiga tider, fortsätter Ekman.

– Det är extremt mycket styrande och ställande. Vi håller ner kundmängden ordentligt för att ha bättre koll.

Lägg då till putsandet och att se till att handspriten räcker till.

Iines och Mathias tillbaka på dansgolvet där de träffades för ett år sen.
Lite av en antiklimax är det för besökare att inte kunna dansa och bete sig som normalt på dansgolvet, säger Jonathan Ekman.
Iines och Mathias tillbaka på dansgolvet där de träffades för ett år sen.
Bild: Yle/Malena Holmström
disco

På Olivers är folk vana att dansa, inte bara på dansgolvet utan också på borden. Nu har man istället placerat ut bord och stolar på dansgolvet.

– Nu är vi som en vanlig pub. Så det är lite av en antiklimax, säger Ekman.

Man tänker fortsätta med att hålla ner kundmängden under resten av sommaren.

Köerna en utmaning

Lördagen var kaotisk i hela Vasa, enligt Ekman.

– Det var väldigt mycket folk ute. Köerna är nog det största problemet på lördagarna, där blir det problem att hålla koll.

Ekman lyfter dock på hatten för kunderna.

– De har anpassat sig väldigt bra. De festar på ett annat sätt nu, helt enkelt. Många tycker också om att det är mer likt en pub.

Från myndighetshåll önskar Ekman klarare direktiv.

– Lite mer “ja” eller “nej”. Nu blir svaret alltid “njaa, kanske” då man frågar något.

Nattklubben i Jakobstad är stängd

På stadshotellet i Jakobstad berättar vice-vd Jaakko Kuusisto att man bestämt att inte alls öppna nattklubben.

– Det är så svårt att hålla koll på att folk håller avstånden. Dessutom ska alla kunder ha sittplats och det är inte så lätt att fixa i en nattklubb, säger Kuusisto.

När man öppnar den igen beror på hur coronaläget utvecklas.

– Det här är ju ett hotell och vi har gäster från Finland och från utlandet så vi kan inte riskera att få in coronaviruset här. Jag tycker det skulle vara oansvarigt att öppna nattklubben i det här läget.

Kuusisto har fått varierande respons på beslutet. Vissa förstår, andra inte.

Vad gäller myndigheternas agerande och besked är Kuusisto rätt nöjd.

Ungdomarna hängde kvar i Kristinestad

Ismet Dilveren äger Ismon Pub i Kristinestad. Han säger att man i helgen hade öppet till klockan fem och att det var helt bra med folk.

– Speciellt ungdomarna hade väntat på lite längre öppethållningstider. De stannade kvar tills stängningsdags, säger Dilveren.

Det gick helt okej vad gäller säkerhetsavstånden, enligt Dilveren, men han konstaterar att det blir svårare när alkoholen är inblandad.

Dansgolvet var öppet.

– Men det var ingen som dansade. Det var så varmt att alla var utomhus på terrassen, säger Dilveren.

Om antalet smittade inte ökar anser Dilveren att det är vettigt att hålla öppet.

Kort om alkohollagen:

Enligt lagen är alkoholservering tillåten från klockan 9 till klockan 1.30. Serverade alkoholdrycker får avnjutas i en timme efter serveringstidens slut. Alkoholserveringen får fortsätta efter klockan 1.30 till högst klockan 4 utifrån en skriftlig anmälan till Regionförvaltningsverket.Source link

Snart kan inhemska ölleveranser till hemdörren bli verklighet – småbryggerier vädjar till regeringen: “Hjälp oss!” | Inrikes


Kreativa bryggerier i Finland har kringgått alkohollagen genom att först exportera och sedan importera samma produkt – men snart kan det vara onödigt. Regeringen har gett positiva signaler till småbryggerierna, som kan få sin distansförsäljningsdröm besannad redan i maj månad.

Några klick med musen – eller tryck på telefonen – och en låda inhemsk hantverksöl levereras till dörren. Låter det som en bra idé?

För Småbryggeriförbundet är det i varje fall en våt dröm. Det har stridit för försäljningsrätten i åratal, och nu ser läget mer lovande ut än tidigare.

Coronaviruset har slagit hårt mot de mindre bryggerierna, som i stor utsträckning är beroende av törstiga kunder på restauranger och barer. Vissa har tappat 50 procent av sin omsättning – andra mer.

Asiakkaita seisoskelee pienpanimon ulkopuolella.
Trogna kunder har hittat till bryggerierna i Tusby – men man snubblar inte in på industriområdet av misstag.
Asiakkaita seisoskelee pienpanimon ulkopuolella.
Bild: Hilma Toivonen / Yle
mikrobryggeri,öl,bryggerier,bryggeri- och läskedrycksindustri,bryggeriindustri

Flera bryggerier har öppnat nya försäljningskanaler på webben – men det är inte helt problemfritt.

Ett grundläggande problem för många bryggerier är att de är belägna på landsbygden.

Eftersom de inte får leverera ölen till konsumenterna måste kunderna ta sig till bryggerierna för att köpa eller plocka upp produkterna.

10 000 liter öl utan adress

Många har tvingats permittera anställda eftersom försäljningen torkat ut helt och hållet.

Grundregeln är att ju mindre aktören är, desto större har konsekvenserna varit. Det säger Småbryggeriförbundets vice ordförande Jussi Tamminen.

– Situationen är väldigt akut. Branschen är så ung att många inte haft chansen att bygga upp en buffert för att klara sig i flera månader utan försäljning.

Pienpanimo Makun toimitusjohtaja Ville Makkonen.
Ville Makkonen har en massa osåld öl i lagret.
Pienpanimo Makun toimitusjohtaja Ville Makkonen.
Bild: Hilma Toivonen / Yle
mikrobryggeri,öl,bryggerier,bryggeri- och läskedrycksindustri,bryggeriindustri

Inne på Makus bryggeri i Tusby pekar vd:n Ville Makkonen på ett antal öltunnor som är staplade högt på rad.

– Där finns 10 000 liter öl som vi hade tänkt leverera till restauranger. De har stått där i två månader och väntar på törstiga personer.

På andra sidan gatan finns bryggeriet Coolhead. Grundaren Cleber Goncalves tittar in i Tv-nytts kamera och ger en hälsning till regeringen. Hans bryggeri har halverat produktionen efter att coronaviruset började spridas på allvar.

– Hjälp oss! Vi kommer inte orsaka större katastrofer.

Pienpanimo CoolHeadin perustaja Cleber Goncalves.
Cleber Goncalves är positivt inställd trots den utmanande situationen. Han är säker på att Coolhead kommer att överleva.
Pienpanimo CoolHeadin perustaja Cleber Goncalves.
Bild: Hilma Toivonen / Yle
mikrobryggeri,öl,bryggerier,bryggeri- och läskedrycksindustri,bryggeriindustri

Regeringen har lyssnat

För att rädda aktörer inom branschen har Småbryggeriförbundet lagt fram ett förslag som i korthet går ut på att:

  • Små bryggerier ska få sälja öl hem till konsumenten
  • Dryckerna som säljs får inte ha en alkoholprocent som är större än 5,5
  • Bryggerierna kan vid behov granska kundens ålder vid överlämningen av drycker

Lagen skulle vara tillfällig och gälla det här året.

Enligt Småbryggeriförbundets förslag måste ett bryggeri producera mindre än 15 miljoner liter per år för att omfattas av lagen. Bryggerierna får inte heller ägas av eller ha kopplingar till större aktörer.

Förslaget fick först gehör av Vänsterförbundets Jari Myllykoski, och har fått uppbackning av 110 riksdagsledamöter. Regeringen har också fått upp ögonen för situationen och tagit upp ämnet för behandling

Nu håller de små bryggerierna andan.

Centern har skickat starka signaler till fördel för förslaget. På Småbryggeriförbundet tror man att socialdemokraternas åsikt kan bli avgörande.

Hoppa över Twitterpostning

Hoppa över Twitterpostning

Exporttrick, pipettlösningar och pop up-försäljningsmissar

I väntan på beslutet får de hårt drabbade småbryggerierna vara kreativa för att fortsätta sälja öl.

De finländska bryggerierna har hamnat i kläm i lagstiftningen. Det är lagligt för finländare att beställa hem öl från utlandet – men olagligt att beställa hem öl från inhemska bryggerier.

Tudelningen klarnade efter ett utlåtande av EU-kommissionen 2018.

Tammerforsbryggeriet Pyynikki skapade rubriker för några veckor sedan då det kringgick lagstiftningen genom att skicka en del av sitt lager till Estland. Efter det var det fritt fram att sälja ölen hem till finländska kunder.

Tamminen tycker att situationen är orättvis.

– Det vore bra för miljön om man inte behövde exportera och importera samma produkt.

Pienpanimoliiton varapuheenjohtaja Jussi Tamminen.
Jussi Tamminen jobbar till vardags på bryggeriet Maku.
Pienpanimoliiton varapuheenjohtaja Jussi Tamminen.
Bild: Hilma Toivonen / Yle
mikrobryggeri,öl,bryggerier,bryggeri- och läskedrycksindustri,bryggeriindustri

Så finns det också pipettricket.

Ölaffären Pien i Helsingfors har sålt kranöl som takeaway genom att blanda en droppe vatten i drycken. Det för att fylla en svårtolkad paragraf i alkohollagen.

Björneborgbryggiet Ruosniemi stötte däremot på patrull då de försökte öppna drive-in-försäljning i anslutning till bryggeriet. Ruosniemi hann marknadsföra sitt påhitt i två timmar innan myndigheterna satte stopp för planerna.

Experten: Inget problem för folkhälsan

Professor emeritus Pekka Sulkunen har gjort en lång karriär som alkoholforskare och bedömer att distansförsäljning av hantverksöl inte skulle påverka folkhälsan i större utsträckning.

– Det handlar om dyra produkter som används i små mängder, säger han.

Det enda som oroar Sulkunen är ifall uppluckringen skulle sprida sig till de större, massproducerande bryggerierna. Då kunde svallvågorna bli större.

– Men om det bara gäller småbryggerierna ser jag inget problem. Då är helhetskonsumtionen fortfarande under kontroll.

Pekka Sulkunen i sitt hem i Helsingfors.
Pekka Sulkunen har gjort en lång karriär som alkoholforskare.
Pekka Sulkunen i sitt hem i Helsingfors.
Bild: Yle/Sebastian Backman
Pekka Sulkunen

Tamminen hävdar att småbryggerierna står för en sund alkoholkultur.

Han säger att de dyra dryckerna är till för dem som värdesätter att upptäcka nya smakvärldar och måttlig konsumtion.

– Vi står för konsumtion och njutning med måtta, säger Tamminen.

Snart väntar ödesdagen för bryggerierna. Regeringen har lovat fatta ett beslut inom maj månad.

Source link

“Försäljningsstopp av alkohol skulle leda till tre gånger längre köer än då folk hamstrade toalettpapper” – alkoholkonsumptionsexpert varnar för följder av begränsningar av alkoholförsäljning | Huvudstadsregionen


Coronaviruset kan på längre sikt innebära att finländarnas alkoholkonsumtion minskar. Samtidigt kan epidemin leda till allvarliga följder för de som är mest utsatta i samhället, säger alkoholkonsumtionsexpert vid THL.

Strängare regler och undantagsförhållande på grund av coronaepidemin kan ställa till med problem för många i samhället. Framförallt för de som redan är mest utsatta, missbrukarna.

Thomas Karlsson, chefsexpert inom alkoholkonsumtion på Institutet för hälsa och välfärd THL berättar att viruset redan har verkningar för de som är mest utsatta.

– Oro finns redan för barnfamiljer där föräldrar eventuellt har problem med alkoholmissbruk och alkohol. Att vi är tvungna att spendera stor del av vår tid inom fyra väggar kan föranleda problem i de här familjerna och det är den största oron just nu.

Karlsson poängterar att den rådande situationen är unik och att det således är svårt att förutspå hurdana effekter och följder coronaviruset och undantagsförhållandena kommer att få.

– För de mest utsatta är den största och mest akuta risken ett bortfall av service inom social- och hälsovården som nu bekämpar coronaepidemin. Missbrukare är ofta de som inte alltid är så duktiga på att ta hand om sig själva och om något som de är vana att använda försvinner kan det för dem få allvarliga följder.

Risk att karantän leder till våld

Enligt Karlsson finns risk att många som redan tidigare har konsumerat stora mängder alkohol nu är på gränsen till att bli risk- eller storkonsumenter. Också distansarbete kan ställa till med problem.

– Att ta sig till arbetet gör att du måste stiga upp på morgnar och att du inte kan dricka sent föregående kväll för att du ska kunna vara nykter och prestera bra på jobbet. Distansarbete kan innebära att arbete och fritid blandas ihop vilket kan ha dåliga verkningar på just den delen av befolkningen.

Ett försäljningsstopp skulle innebära att folk skulle hamstra för att få tag på alkohol innan det är försent

Karlsson nämner som exempel risk för att våld inom hemmet ökar. Å andra sidan så minskar polisens uppdrag på offentliga platser när krogarna stängs och folk rör sig mindre ute.

– Hur läget kommer att utvecklas beror bland annat på hur länge det här pågår och vilka ytterligare åtgärder som införs.

På sikt en minskning i alkoholkonsumtionen

Undantagsarrangemangen inverkar också på utbudet av alkoholdrycker. Stängda gränser och restauranger bidrar bland annat att till det blir svårare att få tag på alkohol.

– Införseln av alkoholdrycker har stått för ungefär femton procent av den totala alkoholkonsumtionen och den har ju försvunnit helt när gränsen stängt. Ytterligare tio procent kommer att minska då restaurangerna stänger.

Karlsson uppskattar att det här på sikt kan komma att leda till att vi ser en minskning i den totala alkoholkonsumtionen.

– Jag ser inte att en fjärdedel av det totala alkoholutbudet på något sätt skulle kunna kompenseras med alkohol som människorna köper från Alko och från daglig varuhandel.

En man står framför en bokhylla.
Thomas Karlsson är chefsexpert inom alkoholkonsumtion på Institutet för hälsa och välfärd.
En man står framför en bokhylla.
Bild: Jari Pussinen / Yle
Institutet för hälsa och välfärd

– Det här kommer förhoppningsvis att synas i de gravaste alkoholskadorna, alkoholdödligheten, eftersom att det finns ett tätt samband med den totala alkoholkonsumtion och antalet döda på grund av alkohol.

Karlsson poängterar ändå att det är svårt att förutspå hur alkoholkonsumtionen påverkas av coronaepidemin. En gissning är att finländarna reagerar som de gjorde under 1990-talet då många miste sina arbeten.

– Under lågkonjunkturen minskade alkoholkonsumtionen och antalet alkoholskador sjönk. Alkohol är så dyrt i Finland så om du har mindre pengar och du ska skära ner på något så är det på icke livsviktiga förnödenheter och till det tillhör definitivt alkohol. Det såg vi på 90-talet och jag tvivlar inte alls på att reaktionen skulle vara den samma nu.

Hamstring om Alko stänger

Alkoholförsäljning och begränsningar av den är också något som diskuterats bland alkoholforskare runt om i världen. Karlsson berättar som exempel om England där man kommit fram till att det är omöjligt att förbjuda alkoholförsäljning.

– Dels skulle en så stor protest uppstå bland befolkningen att det i sig skulle inbegripa större problem. Dels så finns det personer som är så beroende av alkohol att de skulle få allvarliga avgiftningssymptom som skulle kräva sjukhusbehandling och just nu har vi inte ett system som tillåter det här.

Enligt Karlsson kan det här tankesättet delvis kopieras till Finland. Länders bakgrundstraditioner och kultur påverkar också hur olika länder resonerar kring ämnet.

Missbrukare är ofta de som inte alltid är så duktiga på att ta hand om sig själva och om något som de är vana att använda försvinner kan det för dem få allvarliga följder

Att alkoholförsäljning skulle förbjudas i Finland är enligt Karlsson inte omöjligt men han tror inte att det kommer att ske.

– Min gissning är att vi inte kommer till den punkten att vi skulle se ett försäljningsstopp och att Alko skulle stänga. I mina ögon skulle det här innebära att inte heller den dagliga varuhandeln skulle få sälja alkohol. Jag tror att politikerna och social- och hälsovårdsmyndigheter har andra mer akuta saker att tänka på just nu.

Vilka effekter skulle ett försäljningsstopp kunna få?

– Det skulle i alla fall innebära att vi skulle se tre gånger värre köer till affärerna än de vi såg då toalettpappershamstrarna var i farten för några veckor sedan. Ett försäljningsstopp skulle innebära att folk skulle hamstra för att få tag på alkohol innan det är försent. Jag tycker att bara det talar emot en sådan här åtgärd.

I det stora hela tror Karlsson att finländarna kommer att dricka mindre alkohol till följd av coronaviruset. Samtidigt är han medveten om att det finns grupper i samhället som kommer att få det kämpigt på grund av undantagsförhållandena.

– Min tro är att alkoholkonsumtionen kommer att minska. Å andra sidan kan det för vissa familjer och inom vissa grupper som tampas med alkoholproblem leda till allvarliga följder.Source link

Alkoholförbud på Grönland – finländsk polis: Man kunde begränsa alkoholtillgången i Finland också | Utrikes


Försäljningen av alkoholhaltiga drycker som har en alkoholhalt över 2,25 procent förbjuds i delar av Grönland fram till den 15 april klockan 10 lokal tid. Det görs för att skydda barn som är hemma på grund av coronavirusepidemin, skriver den grönländska tidningen Sermitsiaq.

Också Danmarks radio rapporterar om nyheten.

Förbudet gäller Grönlands huvudstad Nuuk, byn Kapisillit som ligger cirka 75 kilometer nordöst om Nuuk och Qeqertarsuatsiaat i västra Grönland.

Beslutet kommer från Kim Kielsen, Grönlands regeringschef.

Inget öl, vin eller sprit i butiker eller krogar

Det går alltså inte att köpa alkoholdrycker i butikerna eller på krogar i de här delarna av Grönland.

– I en sådan här specialsituation måste vi vidta försiktighetsåtgärder för att undvika smittan. Syftet med beslutet är att beskydda barnen som ska ha ett tryggt hem. Jag hoppas att vi alla bidrar till ett tryggt samhälle, sa Kielsen till tidningen Sermitsiaq.

Grönlands regeringschef Kim Kielsen talar i en mikrofon.
Grönlands regeringschef Kim Kielsen. Arkivbild från år 2018.
Grönlands regeringschef Kim Kielsen talar i en mikrofon.
Bild: CHRISTIAN KLINDT SOELBECK/EPA
Grönland,Kim Kielsen

I Nuuk har tio personer hittills smittas av coronaviruset och 344 personer har testats på Grönland. Ingen har ännu dött på grund av viruset på Grönland, rapporterar Danmarks radio.

Gränsen till Grönland har varit stängd sedan den 14 mars. Då hade ännu inga coronafall registrerats på Grönland.

Förbud också i Oslo

All alkoholförsäljning på krogar och restauranger förbjöds för en vecka sedan, den 21 mars, i Norges huvudstad Oslo, rapporterar NRK.

Det är oklart hur länge förbudet ska vara i kraft i Oslo.

Olika lådvin på en hylla i en butik.
Alko har sålt mer lådviner än vanligt i mars i år.
Olika lådvin på en hylla i en butik.
Bild: Antti Eintola / Yle
Alko,viner,Lådvin

Alkos försäljning ökade i mars

I Finland rapporterar Yle Uutiset att alkoholförsäljningen på Alko har varit livligare än vanligt i mars i år. Många hamstrar lådvin, medan det mousserande vinet lämnas kvar på butikshyllorna.

Ännu kan man ändå inte säga hur coronakrisen påverkar alkoholanvändningen.

Att Alkos försäljning ökat kan delvis förklaras med att gränserna har stängt och passagerare inte kan hämta in alkohol från andra länder. Allt färre hänger på pubar, barer eller restauranger då många av dessa har stängt eller snart ska stänga.

Polischefen Ari Karvonen vid polisinrättningen i östra Nyland sade i går under en presskonferens vid Nylands och Päijänne-Tavastlands gräns att han är orolig för finländarnas alkoholanvändning i och med att alkoholen skapar en hel del jobb för polisen.

– Man kunde begränsa alkoholtillgången för det skapar mycket arbete. Vi förbereder oss för att restaurangerna ska stängas, sa han.

Christer Schoultz hjälper missbrukare.
Christer Schoultz hoppas att människor nu ska använda öron och ögon för att se om det finns missbruk i umgängeskretsen eller i huset där man bor..
Christer Schoultz hjälper missbrukare.
Bild: Marcus Rosenlund
missbruk,rehabilitering,christer schoultz

Också Christer Schoultz som numera är nykter alkoholist är orolig för att undantagsförhållandena kommer att leda till fruktansvärda följder på missbrukssidan, då många jobbar hemifrån.

– Det här är en härlig situation för en missbrukare då man kan dricka hur och när man vill, sa han i en intervju för Svenska Yle tidigare i veckan.

Källor: Sermitsiaq, Danmarks radio, NRK, Yle UutisetSource link