Östnylands Andelsbank har bra resultat i år trots osäkert världsläge – Östnyland – svenska.yle.fi


Östnylands Andelsbank hade bra resultat i sitt sista mellanbokslut. I början av augusti fusioneras banken med Helsingforsnejdens och Nylands Andelsbank.

Mauri Molander, verkställande direktör för Östnylands Andelsbank, berättar att banken har bra förutsättningar för sammanslagningen, både gällande ekonomi och gällande personal.

– Vi är nöjda med resultaten från de senaste sex månaderna, säger Molander.

Rörelsevinsten för banken var 6,1 miljoner euro. Av den summan betalade banken 1,5 miljoner euro i bonus åt sina kunder.

Molander berättar att utlåningen ökade ungefär 2 procent jämfört med året innan.

– Det är inte hemskt mycket, men om man jämför med hela utlåningen i Finland så är det bra.

Antalet nya lån ökade också. Inom de senaste sex månaderna har nästan 160 miljoner euro lyfts i lån. Särskilt lyftes det mera bostadslån än inom motsvarande tid år 2021.

– Vi är glada över att folk vågar köpa bostäder oavsett alla aktuella osäkerheter, säger Molander.

Enligt Molander är resultaten i sin helhet bättre än budgeterat. Banken har förberett sig på att exempelvis räntor eventuellt stiger.

Kriget i Ukraina syns inte betydligt i östnylänningarnas ekonomi

Kriget i Ukraina har haft en stor inverkan på ekonomin. Eftersom bland annat energipriser har höjts till följd av kriget vilket har lett till att inflationen i Finland ligger mellan 6 och 8 procent. Priser på mat har stigit med ungefär 10 procent.

– Osäkerheten är större och därför har också räntorna stigit, säger Mauri Molander.

Han berättar att 12 månaders Euribor för tillfället ligger på mellan 1 och 1,5 procent.

– Vanligtvis ligger den ligger på nollan eller på minussidan och på så sätt är förändringen ganska stor, säger Molander.

En person betalar med kort.

Bildtext
Mauri Molander berättar att många har samlat besparingar under coronaåren men att det inte syns i folks konsumtionsvanor. Konsumtionen har inte ökat.

Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I vanliga östnylänningars ekonomi syns Ukrainakriget och dess inverkan ändå inte betydligt. ENligt Molander har kriget helt enkelt ännu inte hunnit påverka människors ekonomi särskilt mycket. Inflationen inverkar ändå på var och en.

Inga stora förändringar trots sammanslagning

När Östnylands Andelsbank fusioneras i början av augusti leder det inte till några stora förändringar för bankens kunder.

– Andelsbanken fortsätter på samma sätt som tidigare. Kunderna märker knappast till några förändringar, säger Molander.

I och med sammanslagningen kommer banken vara stängd fredagen 21 augusti, men i övrigt håller de öppet som vanligt.

Molander själv kommer inte att fortsätta som verkställande direktör vid den nya banken, utan fortsätter jobba med andra uppdrag. Efter trettiosju år vid Andelsbanken går han i pension nästa år.

Vd för Östnylands andelsbank, Mauri Molander

Bildtext
Mauri Molander har trivits bra i sitt jobb på Östnylands Andelsbank.

Bild: Roosa Tuovinen / Yle

– Det känns lite konstigt. Åren här har varit intressanta. Jag har sett och gjort mycket och fått träffa många kunder. Jag är tacksam för dem och vår personal.

Molander har ännu inte hunnit göra några planer för pensionsåren.

– Vi får se vad det kommer.Source link