Svåra att använda, klämmer och luktar illa – tygmunskydden som Borgå stad delar ut i skolorna får en hel del kritik | Östnyland


Allt fler elever i Borgåskolorna omfattas av rekommendationen att använda munskydd. Samtidigt är åsikterna delade kring hur användarvänliga de är.

“Mamma jag kan inte använda dem”, sa Jessica Bremers son då han kom hem från skolan med stadens återanvändbara tygmunskydd. Han går på sjuan i Strömborgska skolan.

Bremer kunde inte annat än hålla med sin son.

– För det första var munskyddet totalt omöjligt att klä på. För det andra får man inte luft då det är så spänt att det trycker ihop näsan och sen den där lukten. Fy sjutton, de luktade alldeles vidrigt, säger hon.

Familjen har nu gått in för att själva köpa de engångsmunskydd som skolgången kräver.

För att du ska stå ut med ett munskydd en hel dag måste du ha ett som du tycker ens är lite bekvämt― Jessica Bremer, förälder

– Jag tycker det är ganska dåligt för alla familjer har inte möjlighet att skaffa de där munskydden.

Munskyddet som eleverna får i skolorna är enfärgat, ofta grått, och fästs med två gummiband runt hjässan. Nu finns också en rutig version med band som går runt öronen. Den delas ut åt skolpersonalen.

– För att du ska stå ut med ett munskydd en hel dag måste du ha ett som du tycker ens är lite bekvämt, säger Jessica Bremer.

Hon ger inte något högt betyg åt staden.

– Staden får en femma, inte ger jag underkänt, men en femma blir det nog.

Sari Gustafsson sitter i en aula.
Bildningsdirektör Sari Gustafsson säger att staden valde tygskydd av ekologiska skäl.
Sari Gustafsson sitter i en aula.
Bild: Yle/Mikael Kokkola
Porträttfotografi,sari gustafsson

Men hon ger inte bara ris å allt kring coronaviruset och skolvärlden i Borgå.

– Överlag har staden skött coronaläget bra. De får ett stort plus. Informationen åt invånarna, föräldrarna och eleverna har varit exemplariskt. Man har fått en trygg känsla. Mest har de kanske missat med munskydden.

På hösten kom rekommendationen att använda munskydd till gymnasierna, vid årsskiftet årskurserna 7 till 9 och lite senare också årskurs 6. Också ännu yngre elever kan komma att omfattas av rekommendationen.

För att förse tusentals elever och personal med munskydd har Borgå stad slutit avtal med ett företag om tvätt och logistik. Nästan 180 000 munskydd är i cirkulation.

– Vi är medvetna om att alla inte är nöjda. Då volymerna är så här stora kan inte alla tycka om dem, säger vd Annika Malms-Tepponen vid Borgå lokalservice som svarar för anskaffningen av stadens munskydd.

Rektor Carola Wiksten med munskydd.
Rektor Carola Wiksten föredrar det rutiga munskyddet framför det gråa.
Rektor Carola Wiksten med munskydd.
Bild: Yle/Mikael Kokkola
Porträttfotografi,carola wiksten

De gråa munskydd som eleverna får har utvecklats för professionellt bruk inom bland annat industrin.

Också bildningsdirektör Sari Gustafsson har tagit del av den kritik som finns.

– Det är viktigt att vi också får kritik för det här är inte en lätt situation. Inte för dem som beställer munskydden eller för dem som beslutat om dem. Vi valde tygskydd för att det är ekologiskt, säger hon.

Hon uppskattar att det används en halv miljon munskydd i Borgåskolorna per månad.

– Vi prövar nu på lite andra munskydd, de rutiga, för personalen. Vi funderar hela tiden på hur vi kan förbättra situationen, säger Gustafsson. Men då mängderna är så här stora går det inte att så där bara byta.

Ett gult stort sopkärl för munskydd.
Munskydden samlas in i säckar för att sedan tvättas och användas på nytt.
Ett gult stort sopkärl för munskydd.
Bild: Yle/Mikael Kokkola
sopkärl

Själv använder hon egna munskydd av personliga skäl då hon arbetar, inte de gråa.

– Förstås är det lite knepigare med det gråa då man inte sätter fast det runt örat. Det är tjockt och beroende på ens huvudform är det kanske inte den lättaste.

– Om munskyddsrekommendationen finns kvar i höst borde vi ha en bättre och lättare modell för oss alla, säger Sari Gustafsson.

Hon betonar att det viktigaste ändå är att använda munskydd för att skydda sig själv och andra.Source link

Filterpaks nya maskin i Hangö gör en miljon munskydd per dag – samtidigt går försäljningen av luftfilter upp | Västnyland


Företaget Filterpak i Hangö satsar på att producera en miljon munskydd per dag i en ny maskin. Samtidigt går det väldigt bra för produktionen av luftreningsfilter, säger vd Peter Nordlund.

Tidigare i år blev det klart att efterfrågan på inhemska munskydd minskar i takt med att kinesiska munskydd blir billigare. Dessutom är Filterpaks leveranser på åtta miljoner munskydd till Försörjnings- och beredskapscentralen klara i slutet av mars.

Det påverkar produktionen på Filterpak i Hangö. Där är olika filter för luftventilering huvudprodukten, men företaget hade också inlett produktion av munskydd för ett år sedan då det blev klart att coronaviruset är en pandemi.

Ny linje beställdes för sex månader sedan

Yle Västnyland pratade i början av mars med vd Peter Nordlund. Han utlovade då nyheter inom tillverkningen av munskydd. Och nu kan företaget berätta om investeringen i en produktionslinje för munskydd från Italien.

En ny produktionslinje beställdes för ett halvt år sedan. Men redan för ett år sedan fanns en sådan maskin med i planerna. Då startade Filterpak produktionen av munskydd med en kinesisk maskin.

– Vi hade planer på hur vi skulle göra för ett år sedan, men det fanns inte tillgång till den sortens maskin vi ville ha just då. Så vi måste ta en kinesisk maskin som vi arbetat med i ett år.

– De maskinerna är relativt billiga och enkla att använda, men de är å andra sidan ineffektiva och kräver många människor vid linjen.

Företaget räknade alltså med att priserna på munskydd sjunker och hade planerna klara för en framtid efter det.

Jag tror att åtgången på munskydd inom sjukvården kommer att bli dubbelt större― vd Peter Nordlund

Nordlund berättar att det behövs flera kinesiska maskiner för att klara av att tillverka lika många munskydd som den italienska kan göra. Den klarar av att producera en miljon munskydd per dag.

– Det skulle behövas tio kinesiska maskiner i fem skift med 200 människor för att klara av samma produktion som den ena italienska linjen producerar på en dag. Vi kan ha tio människor på jobb vid den nya maskinen.

Nordlund: Vi riktar oss till sjukvården

Peter Nordlund räknar med att det är sjukvården i Finland som står för de största beställningarna.

– Vi har inte kapacitet att exportera just nu.

Nordlund räknar med att efterfrågan på munskydd ökar bland vanliga konsumenter, men det var ändå inte dem Filterpak riktade sig till då man började planera tillverkningen för ett år sedan.

– Jag tror att åtgången på munskydd inom sjukvården kommer att bli dubbelt större än vad den var innan coronapandemin. Till exempel inom äldrevården använde man knappt munskydd tidigare, men nu har det visat sig vara bra att använda munskydd även där så man skyddar klienterna.

Nyanställningar på företaget

I slutet av mars tar de tidsbundna kontrakten slut för dem som fått jobb på munskyddssidan.

Omkring 30 av de nästan 60 personer som jobbar på munskyddssidan slutar. Femton har fått fast jobb på filtersidan.

– Vi har anställt fem personer till som nu jobbar med den nya produktionslinjen och det kan hända att det behövs ännu några nyanställningar.

Tanken är att produktionen i den nya linjen kör i gång i slutet av april.

Peter Nordlund säger att man kommer att ta det lugnare den här gången än för ett år sedan. Då kördes allt i gång med en väldig fart och det skapade stress.

– Vi har också inlett arbetet med försäljningen av munskydden, men även det tar fart på allvar i slutet av april.

“Filtersidan går jättebra”

Munskydden blir en bestående produkt för Filterpak, säger Nordlund. Han konstaterar också att munskydden haft en synergieffekt på produktionen av huvudprodukten: olika filter för luftventilering.

– Filtersidan går jättebra, vi har en tillväxt på 30 procent i år. Vi har också anställt mera personal.

– Vi märkte för ett år sedan att folk har börjat fundera på hur ventileringen fungerar. Nu byter man kanske filter två gånger om året i stället för med flera års mellanrum.

Hangö är världens bästa plats, att flytta är inget alternativ― vd Peter Nordlund

Filterpak hade investerat i en automatisering av filtersidan redan innan coronapandemin slog till.

Företaget har investerat drygt tre miljoner euro under det senaste året. Över hälften av summan investerades i automatiseringen av produktionen av traditionella filter.

Företaget stannar i Hangö

Då produktionen av munskydd påbörjades ledde det också till att Filterpak måste skaffa nya lokaler i samband med fabriken i Hangö. Nu har man en golvyta på omkring 6 500 kvadratmeter.

Peter Nordlund säger att det räcker för tillfället och att företaget stannar i Hangö.

– Hangö är världens bästa plats, att flytta är inget alternativ. Logistiken fungerar superbra. Vi importerar material och största delen kommer via Hangö hamn.

Bra tillgång på arbetskraft

Dessutom är tillgången på arbetskraft bra. De flesta som jobbar på Filterpak är från Hangö, men det finns även personal från Ekenäs. En pendlar till och med från Salo för att jobba i Hangö.

Tidningen Västra Nyland (bakom betalmur) var först med nyheten om en nya produktionslinjen.Source link

Vinterväder påverkar munskydden men det är oklart om kylan gör att viruset sprider sig snabbare | Inrikes


De senaste dagarna har bjudit på kallare väder i hela landet och temperaturerna väntas ligga under nollstrecket också under resten av januari. Det kalla vädret kan påverka hur väl munskydd fungerar, rapporterar Yle Uutiset.

Behovet av munskydd är klart mindre utomhus än inomhus, men i vissa fall kan de trots det behövas. Det gäller främst en del riskgrupper, arbetsuppgifter och i kollektivtrafiken.

Kallt väder kan försvåra munskyddsanvändningen. Forskarprofessor Ali Harlin vid VTT säger att tiden som skyddet kan användas blir kortare och att man kan tvingas byta munskydd oftare än vanligt.

− Om du tvingas använda munskydd utomhus ska du följa med hur det känns. Om skyddet börjar göra det svårare att andas ska du byta det, säger han.

Utandningsluften fuktar effektivt ned munskyddet från insidan och det sänker skyddets filtreringseffektivitet.

Om det samtidigt är tillräckligt kallt kan fukten sedan frysa till is. Det blockerar porerna i masken och gör det svårt att andas.

Kortare användningstid

VTT har inte forskat i hur effektiva munskydd är i vinterväder, men Harlin säger att det går att göra uppskattningar med hjälp av forskning i hur köld påverkar filtrering.

Några köldgrader räcker inte för att munskydd ska frysa. Men om temperaturen sjunker till fem eller tio minusgrader blir det svårare.

− Ordentlig vinterkyla kan frysa ned munskyddet så effektivt att det nog bildas is i det, säger Harlin.

Han uppskattar att det ska gå bra att använda munskydd i tio till femton minuter, men om användningstiden blir över en halv timme kan problem börja uppstå. Harlin tillägger att det är svårt att ge några exakta råd eftersom förhållandena kan växla så mycket.

Tygskydd samlar mer fukt

Harlin uppskattar att engångsmunskydd kan fungera bättre i minusgrader än vad munskydd av tyg gör.

− Engångsskydden är i huvudsak tillverkade av polypropen och materialet är vätskefrånstötande. Bomullsskydd är mer problematiska ur det synvinkeln att de säkert lättare blir fuktiga och samlar vätska.

Harlin understryker att det i huvudsak inte är nödvändigt att använda munskydd utomhus, i alla fall inte under några längre perioder.

Smittorisken utomhus är liten eftersom luftströmmarna snabbt för bort smittdroppar eller i det här fallet iskristaller. Det är också enklare att hålla tillräckligt stora avstånd utomhus.

Oklart hur vädret påverkar

Det går inte att utesluta att vädret påverkar hur väl coronaviruset smittar utomhus, säger virologiprofessor Ilkka Julkunen. Men det finns inga entydiga forskningsresultat om en koppling mellan coronaspridning och vädret.

Globalt sett har viruset spridit sig i alla slags väder.

I till exempel Sydamerika och Asien har coronaviruset spridit sig snabbt i varmt väder. I Europa var fallen däremot klart färre under sommaren än under våren och vintern. Men sommarens siffror kan ha berott som semestrar och vårens strikta restriktioner.

− Om man ser på pandemin globalt så har det inte förekommit någon egentlig årstidsväxling, säger Ilkka Julkunen.

Julkunen säger att förekomsten av covid-19-infektioner kan förändras så att fallen liksom andra luftvägsinfektionsvirus blir vanligare under höst och vinter.

Vintern är influensasäsong

I Finland är influensaepidemierna värst under vintermånaderna. Det samma gäller andra luftvägsinfektioner.

Julkunen säger att det beror på människors beteende − vädret får folk att i högre grad samlas inomhus. Och täta kontakter inomhus leder som känt till mer smitta.

Kallt väder anstränger också andningen och Julkunen säger att det kan påverka smittorisken. Virus lider inte heller av kyla.

Coronaviruset kan smitta utomhus under vintern på samma sätt som under sommaren, det vill säga genom droppsmitta. Men smittorisken är betydligt mindre än inomhus.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Miten maskille käy pakkasella, vaikuttaako säätila koronaviruksen leviämiseen? Asiantuntijat vastaavat skriven av Elisa Kallunki. Artikeln har översatts av Dan Helenius.Source link

Engångsmunskydd får bättre betyg än skydd av tyg i Tukes utredning, men kvaliteten varierar – expertens tre tips hjälper dig välja rätt munskydd | Inrikes


Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har undersökt munskydd av alla dess slag och konstaterar att det finns mycket variation i munskyddens egenskaper.

Tukes fokuserade specifikt på munskydd av tyg och deras filtreringseffekt och andningsmotstånd. Totalt valdes 22 munskydd som finns på marknaden – både i fysiska affärer och nätbutiker. 20 av dem var tvättbara tygskydd, två av dem engångsmunskydd.

– När man framställer kraven är det viktigt att ta hänsyn till att munskyddet minskar spridningen av droppar till omgivningen så effektivt som möjligt. Men det är också viktigt att det inte blir för tungt eller svårt att andas genom skyddet, säger överinspektör Reija Sironen vid Tukes.

Tygskydd med tunt material är sämre

Munskydd rekommenderas av Institutet för hälsa och välfärd eftersom coronaviruset främst smittar via droppar – exempelvis då en smittad person hostar eller nyser.

Sironen konstaterar genom Tukes undersökning – precis som institutet – att användningen av munskydd minskar spridningen av droppar i omgivningen. Tukes ansvar inte är ändå inte att rekommendera munskydd utan att övervaka kvaliteten.

Munskyddets filtreringseffekt berättar hur väl det använda materialet i munskyddet filtrerar andningsluftens partiklar. Filtreringseffekten testades med partikelstorlekar på 0,1–5 mikrometer.

Coronavirusets partikelstorlek ligger i medeltal mellan drygt 0,05 och 0,2 mikrometer.

Resultatet från Tukes undersökning visar att filtreringseffekten var liten då partiklarna var mindre än 0,2 mikrometer. Filtreringseffekten var oftast mindre än 30 procent. Undersökningen visar med andra ord det som tidigare undersökningar också påvisat; det faktum att tygskydd inte skyddar användaren från coronaviruset (till skillnad från andningsskydd som även skyddar bäraren).

munskydd i tyg som hänger på tork
Munskydd av tyg skyddar inte bäraren för coronaviruset, men beroende på kvalitet och passform kan den skydda bra då det kommer till att inte smitta andra i omgivningen.
munskydd i tyg som hänger på tork
Bild: Mostphotos/Maren Winter
Munskydd,coronavirus,hemmagjorda munskydd

Undersökningen av filtreringseffekt visar ändå att tygskydd minskar spridningen av stora droppar och stänk till omgivningen.

De munskydd som testades skulle skydda mot 3 mikrometer stora partiklar. För elva – det vill säga hälften – av tygskyddens del kunde Tukes konstatera att filtreringseffekten var över 70 procent, medan effekten var under 10 procent i fråga om skydd tillverkat av mycket tunt tyg.

Engångsmunskydd bäst – ingen skillnad mellan tygskydd för barn och vuxna

Engångsmunskydden fick bäst betyg i undersökningen då man tar i beaktande filtreringseffekt och andningsmotstånd.

Tukes fann inte någon specifik egenskap eller specifikt material bland tygskydden som skulle göra kvaliteten bättre än andra tygskydd.

Tukes undersökte såväl munskydd för vuxna som barn. Sex av de testade munskydden var tillverkade för barn och Tukes konstaterar att man inte hittade skillnader i kvalitet och egenskaper mellan munskydd för vuxna och barn.

En bra passform är viktig – det ska inte kännas tungt att andas

Tukes undersökte också andningsmotstånd. Det här värdet berättar hur mycket materialet blockerar flödet av luft. Ju högre värdet är, desto sämre flyter luften genom materialet. Värdet varierade mycket mellan de olika munskydden som undersöktes.

Munskyddet behöver inte kännas kvävande även om värdet är högt. Det här kan bero på att luften passerar mellan ett eventuellt mellanrum som finns mellan munskyddet och ansiktet. Det betyder att munskyddet inte är tätt.

Bild på hur man inte ska bära munskydd. En stor glipa syns mellan kinden och skyddet.
Det ska inte finnas mellanrum mellan ansiktet och munskyddet.
Bild på hur man inte ska bära munskydd. En stor glipa syns mellan kinden och skyddet.
Bild: Yle/ Mats Ahlnäs/Henri Salonen
Munskydd,coronavirus,eva brunell

Det är viktigt att munskydden har en bra passform och Tukes uppmanar alla att testa och jämföra olika munskydd för att hitta den modell som passar ansiktet bäst och som gör att andningen inte känns för tung.

Mynskyddens filtrerbarhet och andningsförmåga påverkas inte bara av passformen – utan även bland annat av det använda materialets täthet, tjockhet och antalet lager.

Hur välja rätt munskydd? Experten svarar!

Munskydd har blivit en vanlig syn på senaste på grund av coronapandemin – både globalt och i Finland där munskydd rekommenderas.

Är du i färd med att köpa ett nytt munskydd? Erja Mäkelä som är äldre expert vid Arbetshälsoinstitutet lyfter fram tre saker som man ska ta i beaktande då man väljer munskydd.

  1. Skyddet ska sitta bra på ansiktet – så tätt som möjligt. Man ska inte behöva lyfta upp skyddet när man har det på sig och skyddet ska kännas bra.
  2. Skyddet ska inte vara för tätt. Om luften inte går igenom skyddet blir andningsmusklerna lätt trötta och det kan uppstå koldioxid inne i skyddet och man kan få huvudvärk. Då kan det hända att man inte orkar använda skyddet på rätt sätt. Man ska kunna andas genom skyddet.
Erja Mäkelä, äldre expert vid Arbetshälsoinstitutet.
Erja Mäkelä berättar om munskydd och hur du väljer rätt munskydd.
Erja Mäkelä, äldre expert vid Arbetshälsoinstitutet.
Bild: ©Riitta Supperi / Keksi
Arbetshälsoinstitutet

Den tredje punkten kan man testa själv hemma för att se om ens munskydd fungerar rätt. Det handlar om en utmaning som bland annat spridit sig på videoappen Tiktok där man testar blåsa ut ett ljus med munskyddet på.

Enligt de som startat utmaningen är munskyddet bra om man inte lyckas släcka ljuset med skyddet på, medan munskyddet är dåligt om ljuset släcks. Men är det verkligen så? Så här kommenterar Mäkelä utmaningen med ljuset:

– Man kan testa genomträngligheten genom ljustestet. Skyddet får inte vara för tajt, men skyddet ska ändå vara tätt. Partiklar och droppar ska fastna i skyddet så att viruset inte sprids, men man ska ändå orka andas genom skyddet. Man ska alltså inte helt kunna släcka ljuset genom skyddet. Det här beror ändå på avståndet. Om man är en duktig blåsare kan man få ljuset släckt om man är nära ljuset.

Syftet med Tukes undersökning är i första hand inte att övervaka de produkter som finns på marknaden, utan genom resultatet få mer detaljerad information om egenskaperna hos munskydden. Resultatet kan vara till nytta då standarder för munskydd läggs upp. På grund av det här har Tukes inte sammanställt de enskilda munskyddens resultat.Source link

Använd munskydd – då skyddar du också dem som inte kan använda ett själva | Åboland


Genom att använda munskydd kan du minska på mängden virus som når dig. Men alla kan inte använda munskydd, och för att uppnå resultat måste så många som möjligt bära dem. Det säger Pentti Huovinen, som är professor i bakteriologi och överläkare vid ÅUCS.

Att Institutet för hälsa och välfärd (THL) nu rekommenderar ansiktsskydd beror som bekant på att coronaviruset smittar via droppar då en sjuk person hostar, nyser, talar eller sjunger.

Enligt Huovinen har man räknat ut att det ur våra munnar kommer ut mer än tusen av dessa droppar per sekund.

Det är därför som ansiktsskydd ses som ett viktigt verktyg i att minska smittspridningen.

– Då vi håller två meters avstånd till varandra, faller de stora dropparna ner innan de når närmaste människa. De små dropparna förblir i luften och det är därför man riskerar att bli smittad då man vistas nära någon smittad person, speciellt inomhus, säger Huovinen.

Alla klarar inte av att bära munskydd

Alla kan inte använda ansiktsskydd, eller munskydd som de också kallas, av olika hälsoskäl. Exempelvis personer med astma kan få problem med andningen.

– Om man inte kan använda ett munskydd är det viktigt att komma ihåg att hålla avstånd. Naturligtvis är det också viktigt då man använder munskydd, men ännu viktigare utan.

Effekten av att använda ansiktsskydd grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på ett ändamålsenligt sätt.

Mies poseeraa kameralle ravintolassa.
Pentti Huovinen säger att vi ska använda munskydd i alla situationer då vi är nära varandra.
Mies poseeraa kameralle ravintolassa.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle
Pentti Huovinen

Munskyddet skyddar troligtvis också dig själv

Men var och när är det alltså man ska använda munskydd?

Enligt institutets rekommendation ska man bland annat använda munskydd då man använder kollektivtrafik och på platser där det är svårt att undvika närkontakt.

– I alla situationer där vi är nära varandra ska vi använda munskydd för att minska på spridningen av droppar.

Ansiktsskydd kan också minska mängden virus som når oss. Därmed finns det en möjlighet att risken för att smittas blir mindre, eftersom man inte kommer i kontakt med en tillräcklig mängd virus.

Flera studier tyder på att munskydd av tyg kan förhindra spridningen av viruset. Det skriver Karolinska Institutet som granskat den befintliga forskningen på området.

Hitta ett munskydd som passar dig
Det finns olika modeller att välja mellan så det gäller att hitta ett som passar ditt ansikte och som du kan andas igenom. Munskyddet ska sitta tätt mot ansiktet och täcka munnen, näsan och hakan.

Ta med flera munskydd och handdesinfektion
Plocka med dig många munskydd så att du kan byta under dagen. Du behöver också handdesinfektionsmedel så att du kan desinficera händerna – det behöver du göra innan du sätter på dig ett nytt och rent skydd. Det går också att tvätta händerna med tvål och vatten innan du byter skydd. THL rekommenderar att du byter munskyddet om det blir fuktig eller smutsig. Återanvänd inte ett använt skydd.

Ta på munskyddet i god tid innan du stiger på bussen eller ett annat fortskaffningsmedel

Se men inte röra!
Rör inte munskyddet och dra den inte under hakan eller upp på pannan. Om du rör vid munskyddet under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.

Ta av på rätt sätt
När det är dags att byta munskydd eller när du inte längre behöver det ska du göra så här: Rengör händerna och ta tag i munskyddets band. Det är viktigt att du inte rör munskyddets utsida. Därefter ska du slänga engångsmunskyddet i soporna eller lägga det återanvändbara tygmunskyddet i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen. När du utfört proceduren ska du tvätta eller desinficera händerna igen.

Rengöring av tygmunskydd
Tvätta tygmunskyddet i 60 grader efter varje användning eller koka det i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj skyddet och torka det på en plats med frisk luft.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Det finns en mängd olika ansiktsskydd att välja mellan, både engångsalternativ och olika tygmasker som tvättas och återanvänds. Priset på de olika skydden varierar.

Pentti Huovinen säger att det är svårt att säga vilket skydd som är “bäst”.

– Man måste testa sig fram och lita på vad tillverkarna säger om masktyp och skyddseffektiviteten. Huvudsaken är att man använder någon typ av ansiktsskydd.

Här kan du se en video på hur man ska använda munskydd på rätt sätt:Source link

Munskydd i bussen får tummen upp av Borgåbor: “Ingen tittar snett på mig” | Östnyland


Regeringen rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Resenärer vid Borgå busstation tycker det låter bra, men endast en av tiotals passagerare har täckt för mun och näsa.

En halvmulen torsdagseftermiddag står skolelever, pendlare och barnfamiljer och väntar på bussen vid Borgå busstation. De säger att det är bra att använda munskydd på bussen.

– Speciellt vi som har ett litet barn måste vara försiktiga. Vi har munskydd med i väskan och tar fram dem om det är mycket folk på bussen, säger Max, som har sin nyfödda bebis i vagnen.

Han har beställt återanvändbara munskydd från Italien åt hela familjen, och är väl insatt i hur skydden ska användas.

– Jag har inte tittat på de där rättlärda youtubevideorna ännu, men jag undviker att röra något extra.

Folk tittar inte snett på mig eller så, det anses vara helt normalt nuförtiden.― Pendlare mellan Helsingfors och Borgå

Ett gäng skolelever väntar på bussen hem. En del har använt munskydd tidigare, en del har aldrig prövat dem. De nickar och säger att det är bra att skydda sig.

– Det är bra, för folk som hör till riskgruppen åker ju buss, så skyddar man dem.

En kvinna som just ska stiga på bussen säger att hon har använt munskydd då hon åker buss redan innan det rekommenderades.

– Jag använder dagligen två skydd på arbetsvägen från Helsingfors till Borgå. Folk tittar inte snett på mig eller så, det anses vara helt normalt nuförtiden.

Busstation i grått väder.
Även om det är luftigt att vänta på bussen på Borgå busstation, så bär en del Borgåbor munskydd i väskan ifall det skulle vara trångt i bussen.
Busstation i grått väder.
Bild: Yle/ Heini Rautoma
buss,borgå busstation

En äldre kvinna klagar dock på att det inte går att andas igenom munskyddet.

Lite längre in i diskussionen framkommer det dock att hon inte har prövat att använda ett munskydd.

– Kanske jag ska testa, hoppas det fungerar.

Bredvid henne står en ung kvinna som i arbetet använder munskydd. Hon åker ofta mellan Borgå och Helsingfors, och hoppas att människor skulle börja använda munskydd när de åker buss.

– Man skulle också kunna begränsa antalet människor i bussen. Borgåbussarna har inte det här problemet. Till exempel på Onnibus är det helt katastrofalt och i Helsingfors lokaltrafik har man inte heller någon koll på mängden människor.

Hon ojar sig över att hon har fel väska med sig – inga skydd finns med på resan den här gången. Men det är inte så farligt, eftersom det inte ser ut att bli fullt på bussen.

Bussresenärer har inte varit rädda av sig

Dick Wallenius som är vd för Borgå trafik säger att det är upp till passagerarna hur de skyddar sig under bussresan.

– Chaufförerna skyddar vi med plexiglas i lokaltrafikbussarna. Men passagerarna måste själva fundera på vad som är bäst för dem.

Chauffören kommer inte att agera någon slags säkerhetspolis, säger Wallenius, utan fokusera på att sköta sin egen uppgift under resan.

Bild på rätt sätt att bära munskydd. Man ska inte röra i munskyddet medan det används.
THL påminner om att det är viktigt att man använder skydden på rätt sätt – man ska inte peta på munskyddet med händerna.
Bild på rätt sätt att bära munskydd. Man ska inte röra i munskyddet medan det används.
Bild: Yle/ Mats Ahlnäs/Henri Salonen
Munskydd,coronavirus,eva brunell

Wallenius har inte märkt av att resenärer skulle vara rädda för att åka buss och tycker att attityderna till coronasituationen är lugna i Östnyland.

– Vi brukar sällan göra stora rubriker av sådana här saker. Folk har skött handhygienen och sådant, och vi har hållits ganska friska här.

Enligt Wallenius är det lite underligt att regeringen nu rekommenderar munskydd, eftersom man inte gjorde det på våren. Dessutom är det inte säkert hur stort skyddet verkligen är.

Skydden ska skaffas på egen bekostnad

Statsrådet fattade på torsdagen ett principbeslut om att stödja THL:s rekommendation om att använda skydd i kollektivtrafiken.

Rekommendationen gäller om man är nära någon i över 15 minuter, vilket ofta är fallet i kollektivtrafiken.

Människor ska skaffa munskydd på egen hand och själva stå för kostnaderna.Kommunerna ser till att mindre bemedlade gratis får tillgång till skydd.

Den nuvarande lagstiftningen möjliggör inte att göra det obligatoriskt att bära munskydd.

Vi har inte så starka belägg för nyttan med munskydden. Men riskerna ökar i och med att hösten närmar sig.― Mika Salminen, säkerhetschef på THL

THL motiverar sina rekommendationer med att antalet fall av coronavirussmitta är på väg uppåt i Finland. Fram till torsdag hade drygt 7600 coronafall rapporterats.

– Vi har inte så starka belägg för nyttan med munskydden. Men riskerna ökar i och med att hösten närmar sig. I och med detta har THL bedömt att vi tar i bruk alla medel för att stävja smittan, sa Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd, THL, på regeringens info som hölls på torsdagseftermiddagen.

Munskyddens effekt bygger på att så många som möjligt använder skydden. De är till för situationer då man har långvarig nära kontakt och inte kan hålla avstånd.

Skydd rekommenderas i de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronasmitta under den närmaste tiden.

I Östnyland gäller alltså rekommendationen, eftersom det förekommit fall av covid-19.

Det är viktigt att använda skydden rätt, och inte röra dem med handen, påminner THL.Source link

Nu rekommenderas munskydd för tågresenärer i Europa – VR låter folk välja själva | Inrikes


Europeiska myndigheter rekommenderar att både järnvägspersonal och tågpassagerare använder munskydd. I Finland verkar det inte bli aktuellt. VR har frågat sina kunder och de flesta vill vara fria att välja. Däremot efterlyser kunderna glesare sittplacering.

Både järnvägspersonal och tågpassagerare ska använda munskydd. Det här gäller ifall ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter inte kan hållas.

Rekommendationen kommer från EU-kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar samt Europeiska unionens järnvägsbyrå.

VR följer de finska myndigheternas rekommendationer. Det är alltså frivilligt att bära munskydd på finska tåg, säger Juho Hannukainen, planeringschef på VR.

– Vi litar på de finska myndigheterna. Skulle det komma nya rekommendationer så tänker vi om.

VR kör med fullt materiel även om antalet passagerare varit betydligt lägre än under vanliga somrar. Så det borde finnas gott om plats― VR

Enligt Hannukainen bär en del passagerare skydd, men så värst utbrett är det inte.

– Å andra sidan är det inte så många som bär munskydd på stan i Helsingfors heller, säger han.

– Tågresenärer får naturligtvis använda munskydd och konduktören säljer också sådana.

munskydd i färgglatt tyg
Det ser inte ut som att munskydden blir obligatoriska i finska tåg.
munskydd i färgglatt tyg
Bild: Mostphotos/Elisabeth Cölfen
Munskydd,coronavirus,hemmagjorda munskydd

Hannukainen vet inte hur populärt det har varit att köpa sitt reseskydd på tåget av konduktören.

VR:s kundundersökning visar att endast en bråkdel av resenärerna vill att det ska bli obligatoriskt att bära munskydd. De flesta vill att det ska vara frivilligt.

VR uppmanar till säkerhetsavstånd men folk sitter tätt

Enligt Hannukainen sköter VR hygienen bra. Det finns handspritautomater på tåget, och passagerare uppmanas hålla säkerhetsavstånd när de stiger av eller på tåget.

Däremot är det fullt möjligt att någon har biljett till platsen bredvid dig. Att hålla säkerhetsavstånd under tågresan går alltså inte alltid i praktiken.

– Endast få tåg har varit fullsatta, för VR kör med fullt materiel även om antalet passagerare varit betydligt lägre än under vanliga somrar. Så det borde finnas gott om plats, säger Hannukainen.

VR ser också till att fjärrtågen inte har fler passagerare än bänkar. Förr fick man köpa biljett på tåget, men nu måste man ha biljett innan man stiger på.

Att begränsa antalet kunder genom att sälja till exempel bara varannan plats går inte. Det ryms inte fler tåg på spåren i rusningstid.

Så för att försäkra sig om att alla kan ta sig till jobbet fortsätter VR ha alla platser till salu.

Enligt VR:s kundundersökning önskar sig många en möjlighet att köpa tomma platser runt sig.

– Vi utvecklar försäljningssystemet så att man kan köpa den bredvidvarande platsen, eller köpa en av de avskilda arbetskupéerna för 2-4 personer utan att behöva betala fullt pris för att platser.

Något datum för lanseringen uppges inte ännu.Source link

Spotlights kartläggning: Brist på skyddsutrustning i Svenskfinland | Inrikes


Spotlights kartläggning visar att kommunerna har problem med att skydda de äldre på äldreboenden mot coronasmitta. Det råder brist på skyddsutrustning i flera kommuner, och om det blir en epidemi på äldreboenden räcker personalen inte till.

Det största problemet är att kommunerna inte har tillräckligt med andningsskydd för dem som arbetar inom vården. Uppgifterna är insamlade under förra veckan mellan den 22– 24 april.

Borgå
Ansiktsskydd: Finns nu
Kirurgiska skydd: Finns nu

Esbo
Ansiktsskydd: Finns, men kan ta slut
Kirurgiska skydd: Finns, men kan ta slut

Grankulla
Ansiktsskydd: Finns nu
Kirurgiska skydd: Finns nu

Hangö
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Finns nu

Jakobstad, Larsmo,Nykarleby, Pedersöre
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Finns nu

Karleby
Ansiktsskydd: Finns nu
Kirurgiska skydd: Finns nu

Kaskö
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Brist

Kimitoön
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Finns nu

Korsnäs
Ansiktsskydd: Bra
Kirurgiska skydd: Brist

Kristinestad
Ansiktsskydd: Bra
Kirurgiska skydd: Bra

Kyrkslätt
Ansiktsskydd: Bra
Kirurgiska skydd: Bra

Lappträsk
Ansiktsskydd: Finns nu
Kirurgiska skydd: Finns nu

Lojo
Ansiktsskydd: Finns
Kirurgiska skydd: Finns

Lovisa
Ansiktsskydd: Finns nu
Kirurgiska skydd: Finns nu

Malax
Ansiktsskydd: Finns
Kirurgiska skydd: Finns

Närpes
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Finns nu

Pargas
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Finns nu

Raseborg
Ansiktsskydd: Bra
Kirurgiska skydd: Bra

Sibbo
Ansiktsskydd: Bra
Kirurgiska skydd: Bra

Sjundeå
Ansiktsskydd: Finns inte
Kirurgiska skydd: Ransonering

Vanda
Ansiktsskydd: Finns
Kirurgiska skydd: Finns

Vasa
Ansiktsskydd: Ska nu finnas
Kirurgiska skydd: Ska nu finnas

Åbo
Ansiktsskydd: Brist
Kirurgiska skydd: Brist

Vi ringde omsorgsdirektörerna (eller motsvarande direktörer) i 23 tvåspråkiga kommuner och ställde dem frågor om skyddsutrustningen inom äldreomsorgen.
Vi nådde dem mellan den 22-24 april.
Svaren avspeglar situationen just då, eftersom läget hela tiden förändras. Till exempel kan en kommun som har haft brist på ansiktsskydd och beställt en ny leverans få den inom några dagar, eller så kan det ta väldigt lång tid.
Vi kontaktade alla kommuner från Lovisa i öster till Karleby i norr, utom de åländska kommunerna.

Efterfrågan på andningsskydd av tyg som kan tvättas har ökat kraftigt efter Social- och hälsovårdsministeriets direktiv den 9.4 om att hemvården ska använda andningsskydd vid klientbesök hos äldre.

Inom äldreomsorgen i Vasa har det rått brist på munskydd, skyddsmasker och andningsskydd under hela den period som coronaepidemin har pågått i Finland.

– Därför har vi varit tvungna att begränsa deras användning till sådana situationer där det kan finnas en misstanke om smitta, säger Leif Holmlund, direktör för hem- och anstaltsvården vid Vasa stad.

Hengityssuojain ja kädet.
Det råder brist på munskydd i många kommuner i Finland.
Hengityssuojain ja kädet.
Bild: Helen Sessions / Alamy
MOT,A-studio,coronavirus,COVID-19,andningsskydd

I praktiken innebär det att ingen skyddsutrustning används när två symptomfria möts. Det är problematiskt eftersom en smittbärande person kan sprida viruset vidare redan 1–2 dygn innan symptomen börjar.

– Det är olyckligt att vi inte har kunnat följa de riktlinjer som Social- och hälsovårdsministeriet har dragit upp. Men om det inte finns skyddsutrustning så finns det inte, säger Holmlund.

De riktlinjer som hem- och anstaltsvården i Vasa följer har dragits upp av läkare för infektionssjukdomar vid Vasa centralsjukhus.

– Hemvården gör 33 000 besök per månad och vi har hittills inte haft tillräckligt med munskydd för så många besök, säger Leif Holmlund.

Situationen kommer nu att förbättras

Holmlund säger att situationen har blivit bättre den 27.4 när hemvården får lokalt producerade masker.

– Nu har vi betydligt bättre tillgång till munskydd som kan tvättas, så det blir en klar förbättring. Vårdarna ska nu ha tillgång till den skyddsutrustning de behöver, säger Holmlund.

Han bedömer att de lokalt tillverkade maskerna borde räcka till även om coronaepidemin blir långvarig.

Engångsskydd används för flera klientkontakter

Sjundeå, Pargas, Kaskö, Esbo, Hangö, Kimitoön och Närpes har brist på andningsskydd av tyg. I Åbo har staden ont om både tygskydd och kirurgiska skydd.

I Sjundeå använder man kirurgiska mun- och nässkydd som är engångsskydd, men skötare på bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral kan under dagen tvingas använda samma skydd vid flera klientkontakter.

Sjukvårdare klädd i skyddsutrustning tvättar sina händer.
Många vårdare tvingas använda engångsskydd flera gånger. Bilden är från hälsocentralen på Dals sjukhus i Helsingfors.
Sjukvårdare klädd i skyddsutrustning tvättar sina händer.
Bild: Mårten Lampén / Yle
coronavirus,isolering (mikrobiologi),Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,sjukskötare,andningsskydd

– För skötarna är det inte så roligt att gå runt med samma mask hela tiden, säger Sjundeå grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand.

Sjundeå och Borgå fick en försändelse med andningsskydd från Försörjningsberedskapscentralen, men tvingades skicka dem tillbaka eftersom de inte uppfyllde kraven.

Också Esbo i finns regler för hur många andningsskydd en vårdare kan använda. I äldreomsorgen handlar det om högst sju skydd per dag. När skydden är på upphällning prioriteras intensivvården.

Skyddskläder och plasthandskar.
Sibbo har brist också på skyddsrockar för vårdarna. Bilden är från Helsingfors.
Skyddskläder och plasthandskar.
Bild: Mårten Lampén / Yle
coronavirus,isolering (mikrobiologi),Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,sjukskötare,andningsskydd

Priserna på skydd har stigit i snabb takt

För att klara av situationen har Sjundeå gjort flera beställningar på skydd. De har också beställt av privata aktörer eftersom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ransonerar leveranserna till kommunerna.

– Det blir mycket dyrare för priserna har stigit kraftigt, konstaterar Cathrine Wetterstrand.

Situationen är liknande i Jakobstad. Personalen tvingas också där använda de kirurgiska engångsskydden för flera klientkontakter per dag.

När staden har försökt beställa andningsskydd av tyg har svaret varit att leveransen kommer först i mitten av juni.

Flera kommuner har gått in för att själva tillverka andningsskydd av tyg och också privatpersoner har hjälpt till med att sy upp andningsskydd. Egen tillverkning finns i Grankulla, Borgå, Karleby och Närpes.

På Villa Breda i Grankulla tillverkas ansiktsskydd
Grankulla har startat egen tillverkning av andningsskydd. Äldreomsorgschef Anna-Maija Liedenpohja stryker och verksamhetsledare Saila Helakoski syr ansiktsskydd på syverkstaden på Villa Breda.
På Villa Breda i Grankulla tillverkas ansiktsskydd
skyddsutrustning,ansiktsskydd

Lager från tidigare hjälper

Det finns kommuner där situationen är bra. Sibbo och Kristinestad har till exempel haft ett lager med andningsskydd från tidigare och det borde räcka i flera veckor.

– Men vi beställer hela tiden mera, förklarar Leena Kokko social- och hälsovårdsdirektör i Sibbo.

När det gäller ansiktsvisir och skyddsrockar, det vill säga den skyddsutrustning som behövs när en person har fått smittan eller misstänks vara smittad, är läget bättre i flera kommuner. Men Lappträsk, Korsnäs, Hangö och Kyrkslätt har brist på ansiktsvisir.

– Tidigare fanns det inte visir att tillgå tillräckligt, men nu har vi fått så vi klarar oss, berättar Pargas äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki.

sairaanhoitajalla suoja-asu päällä
Vårdare som sköter coronapatienter behöver både andningsskydd och ansiktsvisir.
sairaanhoitajalla suoja-asu päällä
Bild: Jarkko Heikkinen, Yle
sjukskötare,skyddskläder

Regnrockar i stället för skyddsrockar

I Hangö är situationen sämre.

– Det går inte att få tag på ansiktsvisir, förklarar Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

En del kommuner har också brist på skyddsrockar. När Sibbo inte har fått in mera skyddsrockar har kommunen skaffat regnrockar för att ha i reserv.

– När skyddsrockarna tar slut så har vi åtminstone regnrockar att ta till, säger Leena Kokko, social- och hälsovårdsdirektör i Sibbo.

Sammanfattningsvis måste kommunerna hela tiden se över sina lager och beställa mera skyddsutrustning. Beställningarna går ofta via sjukvårdsdistriktet, men därifrån får kommunerna inte alltid vad de behöver.

Många direktiv att hålla reda på

Kommunerna får hela tiden flera direktiv från Institutet för Hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet samt sjukvårdsdistriktet.

Äldreomsorgscheferna i kommunerna försäkrar att personalen hinner sätta sig in alla direktiv, men:

– Problemet är att det kommer olika direktiv från alla håll och de har lite olika linjedragningar, säger äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki i Pargas.

– Det har varit olika direktiv från olika håll vad gäller skyddsutrustningen, förklarar Elisabeth Kajander, som är grundtrygghetsdirektör i Hangö.

Många kommuner som svarat på våra frågor har sagt att de i första hand följer sjukvårdsdistriktets rekommendationer.

Samtidigt planerar Social- och hälsovårdsministeriet att ersätta de tidigare anvisningarna och det har väckt protester.

Brandbackens servicecenter
Personalbrist kan bli ett problem på många äldreboenden.
Brandbackens servicecenter
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson
service center

Personalbrist om epidemin slår till

Alla kommuner meddelar att de klarar av situationen nu med nuvarande personalstyrka. Undantaget är Kaskö där staden kallat in några pensionerade vårdare som vikarier.

Flera kommuner har flyttat över närvårdare från bildningssektorn till äldrevården, men frågan är vad som händer om en epidemi bryter ut.

– Varje människa i personalen måste nu försöka hålla sig frisk, förklarar Elisabeth Sjöberg, chef för vårdarbetet i Kristinestad.

– Personalen räcker just nu men jag är rädd för vad som händer om coronan kommer, säger Eva Manelius som är äldreomsorgschef för Kimitoöns kommun.

– Redan nu är det svårt att få vikarier. Det är ett enda pusslande, säger Elisabeth Kajander i Hangö.

Huvudstadsregionen värst drabbad

Inom äldrevården har fram till senaste fredag 24.4 huvudstadsregionen och Åbo drabbats av coronaepidemin. Flera äldre på äldreboenden i huvustadsregionen har dött av covid-19.

I Helsingfors har över 50 äldre inom äldreboenden dött. Senaste vecka (v. 17) dog tio patienter på Gårdsbacka seniorhem.

På Mehiläinens äldreboende Mainiokoti i Esbo har 10 personer dött. Regionförvaltningsverket granskar nu hemmet.

I Esbo har 30 klienter insjuknat i covid-19. I Grankulla och Sibbo har två fall av smitta bekräftats inom äldrevården fram till fredagen den 24.4. Det handlar om en person inom stödtjänsterna för Villa Breda i Grankulla och en hemvårdare i Sibbo.

Enligt kommunernas tjänstemän i Grankulla och Sibbo har de här anställda inte smittat ner några äldre klienter. Hemvårdaren i Sibbo var på semester när coronasmittan uppdagades.

Vid tidpunkten för vår kartläggning (fredagen den 24.4.) hade två äldre på stadens äldreboende i Åbo dött och 18 klienter på äldreboenden i Åbo hade blivit smittade.

Åldringsvård
De flesta kommuner säger att personalen räcker till inom äldrevården tills vidare (per 24.4) men oroar sig för vad som händer om epidemin bryter ut just i deras kommun.
Åldringsvård
Bild: Mika Kanerva
äldrevårdSource link

Många oklarheter kring Finlands misslyckade skyddsutrustningsbeställning – “Svårt att förvissa sig om att man får rätt vara när man beställer från Kina” | Inrikes


Beställningen av vad som visade sig vara undermålig skyddsutrustning från Kina har utvecklats till en veritabel härva med en lång rad oklarheter. Efterfrågan på marknaden är enorm, men nu är en ny frakt på väg från Kina och Sydkorea.

Behovet av nya andnings- och ansiktsskydd har ökat på sjukhus, hälsocentraler och äldreboenden i och med att coronaviruset spridits.

För att råda bot på bristen på skyddsutrustning hade Försörjningsberedskapscentralen beställt miljoner ansiktsskydd och 230 000 andningsskydd från Kina. Leveransen anlände till Finland i tisdags.

På onsdagen visade det sig ändå att produkterna inte motsvarar de kriterier som krävs för att kunna användas på sjukhus.

Ärendet har utvecklats till en veritabel härva då det i en artikel i Suomen Kuvalehti uppdagades att affären också inbegrep märkliga affärstransaktioner mellan företagaren Tiina Jylhä och affärsmannen Onni Sarmaste.

Haatainen: Fallet ska utredas

Det här fick arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) att be om en brådskande utredning om varför köpet slog fel. Vem utredningen gäller är emellertid oklart.

– Försörjningsberedskapscentralen lyder under Arbets- och näringsministeriet. I går kväll och i dag morgon har en del oegentligheter uppdagats om skyddsutrustningsbeställningen. Jag har bett om en snabb utredning om de här oegentligheterna, skriver Haatainen på Twitter.

“Skrämmande om det inte finns tillräckligt”

Bristen på masker är oroande, säger SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, som sitter i social- och hälsovårdsutskottet.

– Det är skrämmande om det inte finns tillräckligt av dem. Speciellt oroad är jag över äldreboendena.

Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) är också han medlem av social- och hälsovårdsutskottet.

– Det har varit problematiskt att förvissa sig om att man får rätt vara när man beställer till exempel från Kina. Och en annan fråga är ju den inhemska produktionen.

Berg säger ändå att han förstått att mer utrustning nu är på väg till Finland.

Veronica Rehn-Kivi
Bristen på masker är oroande, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP).
Veronica Rehn-Kivi
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle
Veronica Rehn-Kivi

Medicinalråd tror utrustningen kommer att räcka

Medicinalråd Timo Keistinen på Social- och hälsovårdsministeriet säger att problemet är att många länder inte haft tillräckliga förråd av skyddsutrustning. Därför är efterfrågan på marknaden just nu enorm.

Gällande den uppmärksammade beställningen som gått fel säger han att utrustningen nog kan användas.

– De är inte oanvändbara utan är passliga för till exempel hemvården och socialvården. Men de passar inte till att sköta coronapatienter.

Nu är en ny frakt på väg från Kina och Sydkorea. Viktigt är ändå att man använder utrustningen på rätt sätt, säger han.

– Vi måste använda dem på rätt sätt och i rätt situationer. När produktionen i Finland fås i skick och de nya beställningarna kommer, så tror jag nog att de räcker.

Source link

Bristande koordinering driver upp priset på medicinsk skyddsutrustning | Utrikes


Okoordinerade upphandlingar har pressat upp priserna på andningsskydd och annan medicinsk utrustning. Kina är vinnaren och fattiga länder förlorar.

Enskilda amerikanska delstater har de senaste veckorna tvingats till en sällan skådad tävlan om medicinsk skyddsutrustning för sjukhusen då coronaviruset sprider sig över landet i allt snabbare takt.

Delstaterna har tvingats konkurrera med varandra, med andra länder och till och med den egna federala regeringen i kampen om andningsskydd, visir, skyddsrockar och respiratorer.

– Det är som att vara på Ebay och bjuda på en respirator tillsammans med 50 andra stater, sa New Yorks guvernör Andrew Cuomo förra veckan.

Hans kollega i Massachusetts, Charlie Baker, lyckades fixa drygt en miljon andningsskydd från Kina med hjälp av personliga kontakter.

Andningsskydden levererades med fotbollslaget New England Patriots privatplan till Boston.

Baker sa att han samarbetat med Patriots ägare om det här privata initiativet för att den federala regeringen inte skulle upptäcka leveransen och konfiskera den.

Skyddsutrustning från Kina lastas från plan på Bostons flygplats.
De kinesiska andningsskydden lossas från fotbollslaget Patriots plan på Bostons flygplats.
Skyddsutrustning från Kina lastas från plan på Bostons flygplats.
Bild: EPA-EFE/JIM DAVIS
coronavirus,skyddsutrustning,andningsskydd,Massachusetts,Kina,New England Patriots

Delstaten Illinois hittade ett parti på 1,5 miljoner andningsskydd i Kina via en förmedlare och gjorde en preliminär affär.

Dagen innan affären skulle formaliseras meddelade förmedlaren att hen ville ha pengarna genast, annars skulle affären inhiberas, rapporterar tidningen Chicago Sun Times.

Andra intressenter hade dykt upp och bjöd på partiet andningsskydd.

Det tvingade en tjänsteman i delstatsregeringen att kasta sig i sin bil, köra till en parkering vid en snabbmatsrestaurang nära huvudvägen mellan Chicago och Springfield och överlämna en check på 3 469 600 dollar till förmedlarens agent.

På det viset fick Illinois sina nödvändiga andningsskydd till sjukvårdspersonalen.

Kan riskera relationer till andra stater

Det federala USA har gjort desperata ingrepp för att få tag i medicinsk utrustning, som landet varken har i lager eller har kapacitet att tillverka för tillfället.

Enligt obekräftade uppgifter lyckades amerikanska tjänstemän nyligen omdirigera en last andningsskydd som Berlin beställt från Kina för att användas av den lokala polisen.

Andningsskydden var redan ombord på ett flygplan då planet omdirigerades till USA, enligt tyska myndigheter.

– Det här moderna sjörövarfasoner, sa delstaten Berlins inrikesminister, Andreas Geisel, och kallade det metoder från vilda västern. Han lindrade senare sitt uttalande om hur det hela gått till, men incidenten ökade spänningen mellan USA och Tyskland.

Även USA:s relationer till Kanada har försämrats under kampen om skyddsutrustning. Kanada klagar på att USA “kapar” partier utrustning som är på väg till Kanada.

Premiärminister Justin Trudeau hotade indirekt med motåtgärder.

– Handeln går bägge vägar över gränsen, sa Trudeau, och hänvisade till att flera sjukhus och kliniker i USA nära den kanadensiska gränsen är beroende av sjukvårdspersonal som pendlar från Kanada.

Priset på andningsskydd kan ha tiofaldigats eller mer

Kina är för tillfället världens största producent av ansiktsmasker och annan medicinsk skyddsutrustning.

Nästan alla länder är beroende av kinesiska leverantörer vilket gör det lätt för kinesiska tillverkare att tjäna pengar.

Potentiellt finns det också en möjlighet för Kina att utnyttja övertaget politiskt, men tills vidare har Kina inte utnyttjat den här möjligheten – åtminstone inte offentligt.

Kina har i stället satast på att skapa goodwill utomlands.

Den privatperson som just nu försöker köpa ansiktsmasker på nätet måste nästan uteslutande köpa dem av försäljare i Kina. Leveranstiderna kan vara upp till två månader.

En kemikaliebutik i Helsingfors sålde häromdagen enkla munskydd av kategori FFP1 för 17 euro stycket. Munskydd av kategori FFP2 med ventil kostade 20 euro per styck.

Dylika munskydd kostar i vanliga fall 1-3 euro i järnaffären. Men där är de slut sedan länge.

Olika andningsskydd.
FFP2-skydden till vänster säljs för 20 euro per styck. Paketet till höger med tre stycken FFP1-andningsskydd kostade 50 euro i kemikaliebutiken i Helsingfors.
Olika andningsskydd.
Bild: Patrick Holmström
coronavirus,andningsskydd

Prisökningen på skyddsutrustning slår hårt mot fattiga länder som inte kan tävla med USA eller med rika länder i Europa.

Om fattiga länder inte kan bekämpa coronapandemin kan det innebära en katastrof både mänskligt och ekonomiskt.

Men det kan också innebära att smittan kommer tillbaka till de rikare länderna efter att man där redan trott sig ha besegrat viruset, enligt en analys vid det amerikanska utrikesministeriet som refereras av Politico.

Källor: New York Times, FinancialTimes, Der Spiegel, Politico, Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, Vox.com, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Chicago Sun Times.Source link