“Det finns en gemensam vilja att hitta lösningar kring personalens ork och välmående” – Österbotten – svenska.yle.fi


I flera kommuner inom Österbottens välfärdsområde råder just nu extra svår personalbrist. Rekordmånga vårdare är sjuka, vilket gör att man tvingas stänga enheter och flytta på icke-brådskande vård.

För en vecka sedan höll fullmäktige för Österbottens välfärdsområde sitt historiska första möte. I dag, en vecka senare, var det dags för dito första möte också för välfärdsområdets styrelse.

Det blev ett tre timmar långt möte med många frågor på agendan, uppger styrelseordförande Anne Salovaara-Kero (SFP). Längst diskussion förde styrelsen kring den lägesrapport man fick av ledande tjänstemän som var på plats för att berätta om personalsituationen.

– Vi fick veta mer om personalbristen som är svår på grund av stor sjukfrånvaro. Bland annat har man tvingats stänga vissa enheter. Och det här tar vi naturligtvis på stort allvar, säger Salovaara-Kero.

Kvinna klädd i svart kavaj och med svart munskydd. I bakgrunden skyltar med logotypen för Österbottens välfärdsområde.

Bildtext

Anne Salovaara-Kero (SFP) är ordförande i styrelsen för Österbottens välfärdsområde.

Bild: Moa Mattfolk / Yle

Minskar på verksamheten på hälsostationer i Vasa och Korsholm

Att personalbristen just nu är stor beror i första hand på coronapandemin, som inte har släppt sitt grepp om Österbotten – tvärtom. Många österbottningar är sjuka i corona just nu och det samma gäller en hel del av de vårdanställda.

På samjouren vid Vasa centralsjukhus är kapaciteten pressad och välfärdsområdet uppger att man vid samjouren just nu endast kan sköta brådskande sjukdomsfall. Samtidigt tvingas man skära ner på verksamheten vid hälsostationerna i Vasa och Korsholm. Undantagsarrangemang gäller hela denna vecka.

De är vår största resurs och det är vi alla mycket väl medvetna om.

― Anne Salovaara-Kero

Anne Salovaara-Kero uppger att den lägesrapport styrelsen fick ta del av beskrev det tuffa läget, där man har tvingats be klienter flytta fram icke brådskande vårdärenden och vårdbesök.

Just nu fungerar organisationen så att sittande styrelse i samkommunen fattar nödvändiga beslut, medan välfärdsområdets styrelse mera bereder inför nästa år. Ändå är det enligt Salovaara-Kero viktigt att också välfärdsområdets styrelse sätter sig in i frågorna, för snart nog behöver den vara redo att ta tag i problematiken.

– Vi behöver vara medvetna om det här och fundera på hurdan personalpolitik vi ska föra för att på bästa sätt ta hand om vår personal. De är vår största resurs och det är vi alla mycket väl medvetna om.

Vaasan pääterveysasema

Bildtext

På hälsostationerna i Vasa och Korsholm har man tvingats minska på verksamheten på grund av personalbrist.

Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle

“En stor och komplex fråga”

Enligt Salovaara-Kero förde styrelsen en diskussion som också tangerade personalens ork på sikt, hur de höga kraven under pandemin har tröttat ut många och hur nya kriser redan stigit objudna in.

– Det här är en stor och komplex fråga. Dels finns den här tröttheten i bakgrunden och så fick vi dessutom nu en Ukrainakris som väcker oro i gemene man och kvinna.

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde kommer att hålla möten ungefär en gång i månaden. Det första mötet beskriver Salovaara-Kero som givande med en bra diskussion där alla ledamöter fick komma till tals. Några konkreta åtgärder vad gäller personalsituationen på sikt kom man inte överens om ännu.

– Vi är ännu inte i den fasen att vi pratar om åtgärder, tid för det kommer i ett senare skede. Men jag upplever att det är en stor prioriteringsfråga som vi alla vill jobba med, både vi som sitter i styrelsen och våra tjänstemän och tjänstekvinnor.Source link