“Vi lever i det nya normala” – många arbetsgivare vill nu kombinera distans- och närarbete – Inrikes – svenska.yle.fi


Efter över ett år av distansarbete befinner sig arbetslivet i en brytningspunkt. Många arbetsgivare blickar nu framåt med visioner om så kallade hybridmodeller, alltså flexibla arbetssätt som kombinerar distans- och kontorsarbete.

– Det positiva med distansarbetet är helt klart att det funnits mer tid och frihet att anpassa arbetet till den egna livssituationen. Vissa upplever att de arbetar bättre på distans, medan andra tvärtom upplevt att arbetsförhållandena är bättre på kontoret. 

Det säger Marketta Helokunnas som är personalansvarig vid försäkringsbolaget If. 

Under höstens gång kommer företaget att stegvis börja arbeta enligt en hybridmodell som tillåter arbete både på distans och på kontor. På så sätt kombineras det bästa av två världar. 

Marketta Helokunnas


Bildtext

Marketta Helokunnas är personalansvarig vid If.

Bild: Privat

– Tanken är att ett arbetssätt inte passar alla, utan hur mycket man jobbar på distans eller på kontor varierar mellan enheter och arbetsuppgifter, förklarar Helokunnas.

– Distansarbete är bra till viss del, men vi ser att det också är väldigt viktigt att träffa kolleger och arbeta tillsammans på kontoret.

“Vi har aldrig tänkt återvända till det gamla”

Också teleoperatören Telia kommer att börja arbeta enligt en hybridmodell, berättar Dennis Fagerström, som är ansvarig för utveckling av företagskulturen på Telia. 

– Vi har aldrig tänkt att vi ska återvända till det gamla, utan vi lever i det nya normala.

Hybridmodellen kommer att verkställas stegvis med hänsyn till coronaläget och myndigheternas anvisningar. Än så länge rekommenderar företaget distansarbete.

Dennis Fagerström.


Bildtext

Dennis Fagerström ansvarar för företagskulturens utveckling vid Telia.

Bild: Privat

– Vissa vill arbeta mer på distans än andra. De upplever att den rådande situationen stöder arbetet rätt bra. Men känslan av gemenskap är någonting som många saknar just nu.

Fagerström berättar att företagets hybridmodell baserar sig på flexibilitet. Det betyder att man tillsammans inom det egna arbetsteamet kommer överens om ett arbetssätt som passar både arbetsuppgiftens behov och individuella preferenser.

Arbetsgivare får diskutera vaccin, men anställda behöver inte berätta

Den här hösten skiljer sig från den föregående i den bemärkelsen att det nu finns ett coronavaccin. Det har väckt en ivrig diskussion om huruvida arbetsgivaren får fråga anställda om de vaccinerat sig.

I Finland får arbetsgivaren nog diskutera saken med anställda, men den anställda har ingen skyldighet att berätta.

Det berättar Jouni Kallioluoma, som är direktör för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

– Om man utifrån riskanalysen kommer fram till att det är nödvändigt att veta sådant, att det är objektivt begrundat, så agerar man utifrån det.

Enligt lagen får arbetsgivaren behandla information om arbetstagarens egenskaper, till exempel vaccinationer, endast om det finns en nödvändig orsak.

Vaccinsprutor i en paffbehållare.


Bildtext

Anställda har ingen skyldighet att berätta om sina vaccineringar till arbetsgivare.

Bild: Silja Viitala / Yle

– Nödvändigheten måste på något sätt relatera till arbetsgivarens skyldighet att sörja för arbetssäkerheten och personalens hälsa. Eventuellt också för kundernas säkerhet och hälsa, säger Kallioluoma.

Men det är ändå den anställdas absoluta rätt att vägra berätta om sin vaccineringsstatus?

– Jo, det hela baserar sig på frivillighet. Om den anställda inte vill berätta, så behöver hen inte berätta. Och med vilken skruvmejsel lirkar man ut den informationen? Lagstiftningen utgår från att man i första hand hämtar privata uppgifter om den anställda från den anställda själv.  

Arbetarskyddet uppmanar till försiktighet

Kallioluoma ställer sig kritisk till den grova kategoriseringen av “vaccinerade” och “icke-vaccinerade” arbetstagare.

– Coronaviruset har ännu inte försvunnit och vaccinen är inte hundraprocentiga. Inte ens de vaccinerade är skyddade till den graden att man kan drälla omkring hur som helst. Det lönar sig att följa försiktighetsprincipen och använda tekniska lösningar i olika situationer som kan uppkomma på arbetsplatser.

Dennis Fagerström berättar att Telia som arbetsgivare uppmuntrar sina anställda till att vaccinera sig. Men Telia frågar inte anställda om saken.

Inte heller If planerar höstens arbete utifrån de anställdas vaccineringar. 

– Vi planerar ingen sådan tudelning där vaccinerade och icke-vaccinerade till exempel alterneras på olika sätt. Vi är medvetna om att vaccin är något som alla inte vill prata om. Det har de heller ingen skyldighet till, konstaterar Marketta Helokunnas.  Source link

“Jag tar dagen som den kommer och ägnar tid för mig själv” – Östnyland – svenska.yle.fi


I ett och ett halvt år har Borgås social- och hälsovårdsdirektör haft bordet fullt med coronarelaterade arbetsuppgifter. Vi träffade henne efter semestern.

Det är tisdag morgon och Borgå social- och hälsovårdsdirektör, Ann-Sofie Silvennoinen, är redo för sin andra arbetsdag efter sommarsemestern.

Vid det här laget har hon vant sig vid den nya tillvaron, med allt vad coronapandemi heter.

Ett och ett halft år av ovisshet och stora beslut har präglat Silvennoinens arbete, men det är inget hon låter gå ut över fritiden.

– Jag hade tre veckor semester i juni och en nu i augusti. Det har gått bra att koppla bort jobbet, berättar Silvennoinen.

Hon har tillbringat sommaren med barn och familj, i Borgå, Åbo och Malax.

– I juni var jag mycket i Åbo. Där har jag en stor del av min familj. Semesterveckan i augusti spenderade jag på min gammelmormors stuga i Malax.

Knepet för en stressfri semester är för Silvennoinens del att inte planera in så mycket program.

– Jag har tagit varje dag som den kommer. Har först på morgnarna planerat vad jag vill göra för dagen. Det har varit väldigt skönt.

Förutom att tillbringa tid med familjen är Silvennoinen också mån om att ta tid för sig själv.

– Det gäller att njuta av de små stunderna i livet och allt det vackra vi har runt omkring oss. Jag har till exempel tillbringat en hel del tid läsandes vid åstranden, både i Borgå och i Åbo.

Forskning som avkoppling

En del av läsandet är faktiskt forskning. Under det senaste året har Silvennoinen nämligen börjat doktorera.

– Jag ser det som en hobby, något jag gör för mig själv. Temat för min forskning är hur de äldre trivs på servicehemmen.

Paradoxalt nog inledde Silvennoinen sina doktorandstudier när direktörsjobbet varit som mest krävande. Det ser hon ändå inte som en nackdel, snarare tvärtom.

– Jag forskar vid sidan om mitt dagliga arbete. Det är ett sätt för mig att koppla av och fokusera på något helt annat.

Och visst har det gett utdelning. Silvennoinen har nämligen haft lättare att koppla bort jobbet den här sommaren än i fjol somras, även om det också kan bero på andra faktorer.

– I fjol somras var coronasituationen så ny, vi visste inte lika mycket då som nu.

Utmaningen har varit att skydda de mest utsatta

Trots att vetskapen om coronaviruset hunnit gå mycket framåt, känner Silvennoinen att det senaste ett och ett halvt åren gått väldigt snabbt.

– Främst känner jag en stor tacksamhet till hela vår personal, på Borgå stad och på social- och hälsovårdssidan – och till Borgåborna. De har lyckats sköta allting mycket fint.

Även om Borgå klarat sig relativt lindrigt i jämförelse med andra städer, har den senaste tiden varit utmanande.

– Mycket nytt har vi behövt lära oss. Beslut har vi fattat med den information vi haft för stunden.

Det kanske mest utmanande i Silvennoinens jobb, har under coronatiden varit oron för dem som är mest utsatta.

– Det viktigaste har hela tiden varit att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupper. Det har vi ändå lyckats med och vår personal har gjort ett väldigt gott arbete.

Allt det dåliga för med sig något gott

Trots all oro och ovisshet tar Silvennoinen ändå med sig en del positiv erfarenhet från tiden som gått.

– Vi har lärt oss arbeta på distans. Det är säkert något vi i framtiden delvis också kommer att fortsätta med.

Dessutom har samarbetet inom Borgå stad tagit kliv framåt.

– Vårt samarbete har varit bra tidigare men har blivit ännu bättre.

Sist och inte minst tror Silvennoinen att coronatiden kan ha gjort oss bättre på att undvika olika slags smittspridning i framtiden.

– Det har varit stort fokus på bland annat handhygienen. Det här tror jag kommer minska spridningen av vanliga förkylningar eller magsjukor i fortsättningen.

Oron ökar igen inför hösten

Även om coronasmittspridningen nu är mer under kontroll än tidigare, är Silvennoinen ändå inte helt belåten med läget inför hösten.

– Vi hade hoppats på ett bättre läge inför hösten. Att antalet coronafall igen ökat känns nog som en besvikelse.

Samtidigt väljer Silvennoinen att vara hoppfull.

– Nu är vi alla mera medvetna om vad vi kan göra för att stävja smittspridningen. Vi har stora utmaningar framför oss men jag tror att vi tillsammans också kommer att lyckas med dem.Source link

Löneutvecklingen för kvinnor släpar efter i Finland – män tjänade 90 000 mera under ett årtionde | Inrikes


Löneutvecklingen för kvinnor släpar fortfarande efter jämfört med män, visar ny forskning vid Tammerfors universitet. Också hur bråttom kvinnor upplever sig ha på jobbet har nått alarmerande nivåer.

Den nya undersökningen, som finansierats av Arbetarskyddsfonden, visar att det inte finns några tecken på utjämning i inkomstfördelningen mellan män och kvinnor.

Projektet har följt upp löner för män och kvinnor med examen inom naturvetenskaper, teknik, matematik och skogsbruk i elva år. Nu visar resultaten att männen tjänat över 90 000 euro mera under de åren än kvinnorna.

När åldern stiger, stiger också inkomstskillnaderna mellan könen. Undersökningen visar att inkomstskillnad kan öka med 7 000–10 000 euro per år.

– De mest betydande orsakerna till skillnaderna är att kvinnor är placerade i lägre positioner i yrkeshierarkin, har sämre karriärsutveckling, längre familjeledighet och färre arbetstimmar än män, säger Satu Ojala, universitetslektor vid Tammerfors universitet

Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i Esbo.
Den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen har fått mycket uppskattning under coronakrisen.
Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i Esbo.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,Helsingfors universitets centralsjukhus,Jorv sjukhus,Esbo,juli,2020,Helsingfors,sjukhus,Wuhan-coronavirus,coronavirus,COVID-19,hälsa,social- och hälsovårdstjänster,virussjukdomar,smittsamma sjukdomar,karantän,Förkylning,influensa,intensivvård,intensivvårdsavdelningar,sjukvård,operation,operationssalar,sjukskötare,koronaviruspandemi,hälso- och sjukvård,epidemier,pandemier,andningsskydd,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkare,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,patientrum,desinfektion,handdesinfektionsmedel,desinfektionsmedel,ansiktsskydd,handtvagning,handhygien,mun-nässkydd (sjukvård)

Löneskillnader växer för varje år i arbetslivet

Det är inte bara förvärvsinkomster som har tagits i beaktande i forskningen, utan alla skattepliktiga inkomster. Dit hör bland annat olika bidrag och kapitalinkomster.

Där kan nämnas att 40-åriga män i medeltal har dubbelt så höga kapitalinkomster än kvinnor i samma ålder.

– Skillnader i arbetstid och familjeledigheter kan förklara vissa inkomstskillnader, men de säger inget om skillnaderna är rättvisa, säger Ojala.

En kvinna plockar ut en nyckel ur ett nyckelskåp.
De mest betydande orsakerna till inkomstskillnaderna är att kvinnor är placerade i lägre positioner i yrkeshierarkin, har sämre karriärsutveckling, längre familjeledighet och färre arbetstimmar än män.
En kvinna plockar ut en nyckel ur ett nyckelskåp.
Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen
kvinna,jämställdhet,löneskillnader

Inte bara arbetare som går i pension – lönerna följer med

Löneskillnader växer varje år, vilket leder till en ständigt ökande inkomstklyfta. Det här påverkar också pensioner.

Kvinnors pensioner är i genomsnitt en femtedel lägre än männens och fyra av fem kvinnor oroar sig för sina inkomster som pensionärer.

För att öka jämställdheten i arbetslivet brukar kvinnor uppmuntras till att utbilda sig inom mansdominerade, bättre betalda sektorer. Men när de väl gör det klarar de sig inte särskilt mycket bättre än kvinnor i andra branscher.

– Kvinnor i mansdominerade yrken klättrar inte upp för karriärstegen lättare än i andra branscher, säger Ojala.

Studien visar att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i mansdominerade sektorer i stort sett är lika stor som i andra sektorer.

Här kan du läsa om några orsaker till varför kvinnodominerade yrken har lägre lön.

Biltillverkning i Volvofabriken i Göteborg.
För att öka jämställdheten i arbetslivet brukar kvinnor uppmuntras till att utbilda sig inom mansdominerade, bättre betalda sektorer. Hit hör till exempel industribranschen.
Biltillverkning i Volvofabriken i Göteborg.
Bild: EPA-EFE/All Over Press
Volvo,Sverige,ekonomi,fabrik,industri

Brådskan steg till rekordnivåer

I en jämförelse gjord av Eurostat har särskilt finska kvinnor bråttom på jobbet. I EU-länderna är det vanligtvis en liten skillnad mellan kön när det gäller upplevd brådska, men så är det inte i fallet Finland.

Ungefär hälften av kvinnliga anställda säger att de alltid eller ofta har bråttom på jobbet. Av männen är samma siffra en tredjedel.

Av de 27 länderna som jämfördes har kvinnliga löntagare i Finland och Grekland mest bråttom. I Grekland säger ändå en större del av kvinnorna att de inte har bråttom alls än i Finland.

Enligt Statistikcentralens arbetsmiljöundersökningar har brådskan stigit till rekordnivåer för kvinnor, säger specialforskare Hanna Sutela i en intervju med STT.

– Brådskan påverkar i synnerhet kvinnodominerade yrken som social- och hälsovårdssektorn. Det är mindre bråttom i mansdominerade bygg- och industrisektorerna, säger hon.

Källa: STTSource link

Nolltolerans mot snuviga näsor i skolor och daghem i höst – “arbetsgivare måste visa flexibilitet” | Åboland


Inför höstens skolstart uppmanar rektorer att barn ska stanna hemma om de uppvisar minsta lilla förkylningssymptom. Samma smittoförebyggande åtgärd gäller även för barn i daghem och förskolor. Föräldrar som Yle Åboland pratat med har förståelse för åtgärden, och Finlands Näringsliv EK uppmanar arbetsgivare till stor flexibilitet.

I höst ska barn stanna hemma från daghem och skolor om de uppvisar minsta lilla förkylningssymptom. Hösten är något av en högsäsong när det kommer till snuva och förkylningar och barn kan ha snuva nästan hela hösten. Det här kan betyda att föräldrar behöver stanna hemma med sina snuviga barn i många dagar.

Yle Åbolands reporter frågade föräldrar i Åbotrakten hur de tror att de kommer att kunna pussla ihop arbete med att stanna hemma med ett sjukt barn?

Viktigt att coronaviruset inte sprids

Jessica och Tomas Lindroos har en dotter som ska börja femte klass i höst. De tycker att uppmaningen om att ett snuvigt barn ska stanna hemma är på sin plats.

– Så måste det ju vara, och så var det ju också på våren under dom två sista skolveckorna. Vi tänkte att vårt barn kommer vara hemma hela tiden eftersom barn ändå alltid har lite snuva. Men eftersom alla andra barn stannade hemma om de hade snuva, så hade ju egentligen ingen någon snuva alls på våren. Så vi får ju hoppas att det är så det går, säger Jessica Lindroos.

– Om det handlar om något som i värsta fall kan vara corona vill man ju inte att barnen ska sprida det vidare. Jag ser ingen annan möjlighet än att man stannar hemma när man är sjuk, går och testar sig och ser vad som händer, säger Tomas Lindroos.

Han betonar att det annars i värsta fall kan handla om flera fall av klasser eller hela skolor som måste stanna hemma.

Under de två sista skolveckorna på våren tänkte vi att vårt barn kommer vara hemma hela tiden eftersom barn ändå alltid har lite snuva. Men eftersom alla andra barn stannade hemma om de hade snuva, så hade ju egentligen ingen någon snuva alls på våren. Så vi får ju hoppas att det är så det går.― Jessica Lindroos, förälder

För paret Lindroos är det ingen utmaning ifall dottern skulle behöva stanna hemma från skolan eftersom hon redan är 11 år och kan klara sig hemma på egen hand.

Jessica Lindroos säger att utmaningen ligger i att ett barn som är hemma från skolan inte får distansundervisning som på våren eftersom man har återgått till närundervisning.

– Distansundervisning kommer de ju inte få nu om de är småsnuviga hemma, fastän de egentligen skulle vara i skolskick. Det blir ju ingen skola utförd under dom dagarna. Och man kan ju vara småsnuvig i två veckor, säger Jessica Lindroos.

Kräver mycket flexibilitet

För arbetsgivare kan den kommande hösten innebära att fler arbetstagare måste stanna hemma med sina snuviga barn.

– Inte är det förstås trevligt för arbetsgivare att arbetstagare stannar hemma längre tider eller oftare, men vi kan inte göra så mycket annat i det här skedet, säger Penna Urrila, chefsekonom vid arbetsgivarorganisationen Finlands Näringsliv EK.

Urrila poängterar att det kommer att behövas stor flexibilitet i höst.

– Coronaepidemin är inte över och det ska arbetsgivare förstå, och försöka hitta lösningar tillsammans med sin personal.

Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK.
Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK, vill påminna arbetsgivare om att epidemin inte är över.
Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK.
Bild: Toni Määttä / Yle
Penna Urrila,Finlands näringsliv

Urrila betonar att distansjobb kan vara en bra lösning på många arbetsplatser under hösten.

– Det kanske inte är en ideal lösning men våren visade oss alla att det är möjligt för otroligt många yrken att jobba hemma och att många arbetsuppgifter kan skötas hemifrån. Och då kan man bättre koppla ihop att man sköter sitt barn och jobbar.

Urrila påminner om att föräldrar enligt lag har rätt att stanna hemma med sina barn några dagar per månad.

Borde denna lag justeras inför hösten?

– Regeln i sig är ganska generös jämfört med andra länder, i Finland får man vara hemma fyra dagar i sträck. Tanken är att det är kortvarigt, men det finns ingen gräns på hur många gånger per månad som man får använda denna ledighet, säger Urrila.

Urrila ser inget direkt behov för att justera lagstiftningen om tillfällig vårdledighet, utan betonar att det behövs stor flexibilitet och lösningar på lokala plan för att lösa pusslet på bästa sätt.

Föräldrar har inte alltid tid att hjälpa barnen med skolarbetet

Linda Fröberg-Niemi har ett barn som ska börja fjärde klass och ett som ska börja sjunde klass i höst. Även hon tycker att det är viktigt att stanna hemma om man är lite snuvig, men hon betonar att det inte kommer vara lika lätt för alla att stanna hemma med ett snuvigt barn.

– Familjer har så olika situationer med arbetet. I en del familjer kanske det är lättare att hålla barnen hemma när de är sjuka, medan det i andra familjer ställer till med större besvär och man måste arrangera mycket för att barnet ska ha det tryggt under dagen, säger Linda Fröberg-Niemi.

Linda Fröberg-Niemi
Linda Fröberg-Niemi tycker att den förebyggande coronaåtgärden är viktig, men betonar att det inte kommer vara lika lätt för alla föräldrar att stanna hemma med ett sjukt barn.
Linda Fröberg-Niemi
Bild: Yle / Peter Karlberg
linda fröberg-niemi

Enligt Fröberg-Niemi har en av föräldrarna i deras familj oftast möjlighet att stanna hemma med ett sjukt barn.

– Eftersom vi föräldrar är upptagna med våra egna arbetsuppgifter har barnet inte alltid någon som hjälper till med skoluppgifterna. Ibland har vi också andra uppdrag och då kanske vi inte är hemma, det beror helt på dagen, säger Fröberg-Niemi.

“Vi får alla justera våra ambitioner”

Mathias Johnson har tre barn, varav två är på daghem och ett går i lågstadiet. Precis som paret Lindroos och Fröberg-Niemi betonar Johnson att det är viktigt att coronaviruset inte sprider sig. Han poängterar att man måste leva enligt försiktighetsprincipen fram tills att ett coronavaccin har utvecklats.

– Vi vet ännu inte allt om hur coronaviruset sprider sig och beter sig, säger Mathias Johnson.

Johnson betonar att alla måste jobba tillsammans för att stoppa coronavirusets spridning. Det mest utmanande enligt Johnson är att alla ska ha samma linje.

– Vi vuxna i arbetslivet har lite av ett frikort för tillfället att kanske inte prestera till 110 procent som vi normalt försöker. Vi får alla lite justera våra ambitioner så att det här ska fungera på ett tryggt sätt.

Familjeporträtt på familjen Johnson
Mathias Johnson med familj.
Familjeporträtt på familjen Johnson
Bild: Arash Matin / Yle
familj,familjeliv,Mathias Johnson

Johnson säger att han har möjlighet att stanna hemma med ett sjukt barn eftersom han har flexibla arbetstider och kan jobba på distans.

– Jag tycker att vi inom mitt kollegium har visat förståelse för att man inte hela tiden är tillgänglig när man behövs. Men det är klart att det är väldigt komplicerat på många arbetsplatser.

– Jag hoppas att det upplevs att vår gemensamma trygghet och att försöka bli av med viruset är det viktigaste så att samhället som kollektiv så småningom kan gå tillbaka till det normala, säger Johnson.Source link

Inställda utlandsresor och evenemang byts ut mot stugliv och små utflykter – ni berättade om era planer för sommaren: “Man får göra det bästa av situationen” | Inrikes


Vissa bävar för den, andra ser till och med fram emot den – coronasommaren. De flesta som svarade på Svenska Yles frågeformulär var ändå överens om är att den här sommaren inte blir som alla andra.

Mer än två tredjedelar av alla som svarade på vårt frågeformulär uppgav att coronaviruset påverkar deras sommarplaner. Ungefär en av sex svarade nej på frågan, och resten sa att de ännu inte vet.

Ett pajdiagram visar att 69 procent har svarat ja på frågan "Påverkar coronaviruset dina sommarplaner". 18 procent har svarat nej och 13 procent har svarat vet inte. Antalet svar är 923.

Ett pajdiagram visar att 69 procent har svarat ja på frågan “Påverkar coronaviruset dina sommarplaner”. 18 procent har svarat nej och 13 procent har svarat vet inte. Antalet svar är 923.

Det här resultatet är inte representativt för befolkningen eftersom det grundar sig på ett anonymt frågeformulär – men det ger ändå en intressant inblick i hur vi upplever coronakrisen och dess effekter på våra liv.

För visst har den effekter – ni berättade om permitteringar, inställda bröllop och saknad. Men vi fick också in hoppfulla svar om sköna dagar på stugan, cykelutflykter och en efterlängtad husbilsdröm som snart går i uppfyllelse.

Utmanande arbetssituationer: ”Man får jobbat så hårt man kan för att ta igen något av det som gått förlorat”

En stor del fortsätter att distansjobba helt eller delvis under sommaren. Vissa beskriver det som ett härligt upplägg med mera friheter än på arbetsplatsen, medan andra längtar tillbaka till kontoret och kollegorna.

Distansarbete i juni känns bra, motivationen och produktiviteten höjs då man kan sitta ute och jobba eller ta pauser i trädgården

Går annars bra, men saknar nog kontoret och ergonomin lider

Pajdiagram över var folk kommer att jobba under sommaren. 43 procent svarade "På min arbetsplats", 40 procent svarade "Hemma", 7 procent svarade "På en sommarstuga" och 10 procent valde "Annat alternativ". Det var möjligt att kryssa i flera olika alternativ.

Pajdiagram över var folk kommer att jobba under sommaren. 43 procent svarade “På min arbetsplats”, 40 procent svarade “Hemma”, 7 procent svarade “På en sommarstuga” och 10 procent valde “Annat alternativ”. Det var möjligt att kryssa i flera olika alternativ.

Många vittnar också om utmanande arbetssituationer. Vårdare som haft en tung vår vågar inte räkna med någon sommarsemester och många företagare kämpar nu för att rädda sin verksamhet.

Som det ser ut nu har vi vårdare i vår kommun blivit lovade sommarsemester, men vi får inte hålla ledigt i juli som tidigare. Semestern kan också annulleras helt om situationen blir värre. Har redan sagt åt min familj att de måste vara förberedda att tillbringa semestern utan mig. Sorgligt men sant!

Som företagare inom restaurangbranschen blir det nog ingen semester, utan man får jobbat så hårt man kan för att ta igen något av det som gått förlorat

Som företagare funderar man mest om det blir konkurs eller inte. Om det blir konkurs så mister jag mitt livsverk, mitt jobb, vårt hem och vår stuga. Kämpar med att orka stå på benen och sköta löpande arbetsuppgifter, fundera på fiffiga lösningar och hoppas att personalen, min familj och jag hålls friska. En dag i sänder

Man får ändå vara tacksam om man har ett jobb, var det flera av er som konstaterade. Permitteringar och arbetslöshet var ett återkommande tema i svaren.

Jag har nyligen blivit arbetslös och coronaläget gör att det är svårare att hitta nytt jobb. Situationen känns därför ganska hopplös just nu

De mest ambitiösa reseplanerna har fallit bort – men en och annan tur kan det bli: “Ska resa utanför Europa för att träffa fästmannen”

Den här sommaren kantas också av många inhiberade resor och reseplaner. Öluffande i Grekland, road trips genom USA och midsommarfirande i Polen har snällt fått läggas på is.

Hade tänkt öluffa i Grekland med min partner men som tur är så hann vi inte boka något. Nu blir det troligtvis en “road trip” i Finland med husvagn

Att undvika resande kanske känns extra jobbigt för de som bor långt borta från sina nära och kära.

Resor utomlands är inte så viktiga för semestrandets skull, men vi har familj i England som vi hade planerat att träffa den här sommaren

Ska resa utanför Europa för att träffa fästmannen, men det är inte säkert att landets gränser öppnar i tid

Just nu verkar gränserna eventuellt öppnas inom en rimlig tid och min låååånga dröm kanske går i uppfyllelse

Samtidigt hoppas många på att kunna genomföra sina resor som planerat. Kryssningar till grannländerna och bilande i Norden är det flera som nämner som goda alternativ. Många vill också passa på att turista i hemlandet.

Diagram som visar hur folk har svarat på frågan "Hur tillbringar du semestern?". 352 har svarat "Hemma", 250 "på stugan" 255 "Reser inom landet" 89 "Reser utomlands så fort som möjligt", 74 "Sparar semestern till senare då jag kan resa vart jag vill" och 59 valde annat alternativ.

Diagram som visar hur folk har svarat på frågan “Hur tillbringar du semestern?”. 352 har svarat “Hemma”, 250 “på stugan” 255 “Reser inom landet” 89 “Reser utomlands så fort som möjligt”, 74 “Sparar semestern till senare då jag kan resa vart jag vill” och 59 valde annat alternativ.

En möjlighet är också att sälja sitt hus, köpa en husbil och se hur långt man kommer.

Har i tre års tid läst om naturen och stränderna i sydvästra England och längtat till Cornwall. Att både ha huset och resa var inte möjligt, så i december lade jag ut huset på bostadsmarknaden. I april nappade ett ung par, på lördagen skrev vi köpebrevet och i dag köpte jag HUSBIL. I morgon åker hunden Wille och jag och hämtar hem bilen. Hoppas innerligt att komma iväg inom en månad senast. Just nu verkar gränserna eventuellt öppnas inom en rimlig tid och min låååånga dröm kanske går i uppfyllelse. Jag fyller 71 om två veckor, så därför brådskar det med färden

Enkla nöjen gör comeback: ”Det blir en skön sommar utan måsten”

En klar majoritet av dem som svarade på frågeformuläret uppgav att något evenemang de sett fram emot har ställts in. Det handlar om bland annat konserter, festivaler, fester och läger.

Pajdiagram som synliggör hur folk har svarat på frågan "Har något evenemang du tänkte delta i ställts in?". 654 stycken har svarat "ja" och 262 "nej".

Pajdiagram som synliggör hur folk har svarat på frågan “Har något evenemang du tänkte delta i ställts in?”. 654 stycken har svarat “ja” och 262 “nej”.

När många andra planer är inhiberade får sommarstugan agera räddaren i nöden. Vi fick in hundratals svar som beskrev en lugn tillvaro på landet som sommarens melodi. Egentligen ganska skönt, tycker vissa.

Jag tycker det är skönt med mindre program. Jag kommer åka några gånger till mina kära i Åbo, de har också mindre program nu och hinner med oss. Jag ska njuta av livets kanske enda sommar utan för mycket flyg och fläng

Tycker det är lugnt och skönt då man får stanna på egen sommarstuga o skylla på corona. Blir att semestra på hemmaplan, ta cykeln eller båten och besöka små sommarkaféer

Det blir utflykter i natur där andra människor inte rör sig, inga skyltade vandringsleder och rastplatser. Regniga dagar hemma. Visst bli det annorlunda men inte sämre. Det blir skönt sommar utan måsten om familjen får hållas frisk

Om man vill komma ännu längre bort från folk kan man ge sig ut till havs.

Med segelbåten tar man sig nog som vanligt till kala klippor och skär där inte en käft syns till

Men alla är förstås inte tursamma nog att ha tillgång till en sommarstuga eller båt – då finns det tack och lov andra nöjen att ta till.

Mitt mål i sommar är att ta mig själv och min man till Finland. Där kommer vi mest att vistas i vår lägenhet, i närområdet och ute i naturen, på platser där så få människor som möjligt rör sig. Även om vi inte kan göra mycket i Finland skulle det ändå kännas bra att få se på finsk tv, läsa finska dagstidningar och äta finsk mat

Kan kännas otryggt att röra sig bland folk: “Att inte äga bil försvårar livet mycket just nu”

Många är ändå tveksamma till om de alls vill röra sig på offentliga platser i sommar.

Restaurangbesök kan bli aktuellt eftersom de nu får öppna igen, men tror exempelvis inte att jag kommer vilja besöka nöjesparker och liknande. Stränder känns lite som ett frågetecken eftersom det brukar bli ganska fullt varma sommardagar

Pajdiagram över svaren på frågan "Kommer du att besöka offentliga platser som nöjesparker, stränder, restauranger eller liknande?". 37 procent svarade ja, 19 procent nej och 44 procent kanske.

Pajdiagram över svaren på frågan “Kommer du att besöka offentliga platser som nöjesparker, stränder, restauranger eller liknande?”. 37 procent svarade ja, 19 procent nej och 44 procent kanske.

Det samma gäller kollektivtrafik. En klar majoritet av alla som fyllde i vårt frågeformulär uppgav att ni undviker kollektivtrafik. Här spelar det förstås också in att många inte använder den här typen av färdmedel i normala fall heller.

Pajdiagram som visar hur folk svarat på frågan "Hur tar du dig fram?" . 67 procent undviker kollektivtrafik och tar bilen, cykeln eller apostlahästarna i stället, 8 procent undviker delvis kollektivtrafik och 25 procent tar sig fram precis som vanligt.

Pajdiagram som visar hur folk svarat på frågan “Hur tar du dig fram?” . 67 procent undviker kollektivtrafik och tar bilen, cykeln eller apostlahästarna i stället, 8 procent undviker delvis kollektivtrafik och 25 procent tar sig fram precis som vanligt.

För en del blir det ändå jobbigt.

Att inte äga bil försvårar livet mycket just nu. Hör till riskgrupp och arbetar på distans, men har inte åkt till fritidshuset i skärgården eftersom det skulle betyda totalt 6-7 timmar i buss

Sommar blir det oavsett: “Förhoppningsvis blir det varmt så man har något positivt under ledigheten”

Varje sig man njuter av den kravlösa tillvaron eller våndas över sysslolösheten så blir det sommar i år också.

Många av er konstaterade att det nu gäller att ta skeden i vacker hand och försöka tänka positivt.

“På grund av minskat jobb tvingas jag ha “semester” i flera månader i sommar – hur det kommer att påverka ekonomin under vinterns studier vill jag inte ens tänka på nu. Men någonstans mitt i stressen ska det ändå vara skönt med ledigt för att helt kunna koppla av. De flesta sommaraktiviteterna har ändå ställts in så lika bra att göra det bästa av situationen. Förhoppningsvis blir det varmt så man har något positivt under ledigheten!

Vi brukar alltid resa till Tallinn eller utomlands under sommaren. Det lämnar vi bort i år och tillbringar semestern ute i skärgården på en holme som släkten äger. Även alla restaurangbesök blir ogjorda i sommar och man sitter hemma i trädgården istället får ta take away istället. Man får göra det bästa av situationenSource link

Företagarnas önskan: Utöka testerna och öppna skolorna | Österbotten


Utökade tester av coronaviruset, en noggrannare smittspårning och en återgång till det normala i skolvärlden. Det önskar sig företagen i en färsk enkät gjord av landets handelskamrar.

Enligt resultatet av en enkät bland de finländska företagen tror 56 procent av de som svarade att utökade tester och noggrannare smittspårning skulle ha en positiv eller en mycket positiv effekt på affärerna.

Det som påverkar negativt enligt företagen är begränsningarna på sammankomster och stängning av restauranger, barer och skolor.

– Då vårt lands regering denna vecka diskuterar om man ska avveckla eller öka begränsningarna bör inte bara befolkningens hälsa tas i beaktande utan också ekonomin, arbetsplatserna och företagen, säger vd Juho Romakkaniemi på Centralhandelskammaren i ett pressmeddelande.

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
Juho Romakkaniemi hoppas att landets ledning också tar i beaktande ekonomi och inte bara befolkningens hälsa.
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
Bild: Matti Myller / Yle
verkställande direktör,Finland Chamber of Commerce,Juho Romakkaniemi,fartygstrafik

Förbud mot människors rörlighet = sämre ekonomi

I hela landet ansåg 59 procent av de som svarade på enkäten att begränsning av sammankomster till fem personer eller färre skulle vara negativt eller mycket negativt. På Österbottens handelskammares område var motsvarande andel 70 procent.

Förutom utökade tester önskar de österbottniska företagarna att lågstadieskolor och daghem öppnas för normal verksamhet.

– Ett förbud mot människors rörlighet kopplas direkt till minskad ekonomisk verksamhet. För att minimera de ekonomiska förlusterna skulle det vara bra att få människor i rörelse i ett tillräckligt tidigt skede men ändå gradvis med hänsyn till hälsosäkerheten, säger vd Juha Häkkinen på Österbottens handelskammare i ett pressmeddelande.

Häkkinen lyfter fram att situationen i synnerhet är dålig för restauranger samt övriga tjänsteföretag och specialbutiker.

Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Ett förbud mot människors rörlighet kopplas direkt till minskad ekonomisk verksamhet, säger Juha Häkkinen.
Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Bild: Yle/Kati Enkvist.
österbottens handelskammare

Av de österbottninska företagen som svarade på enkäten har pandemin påverkat omsättningen negativt. 80 procent av de som svarade tror att omsättningen kommer att försämras under de kommande två månaderna.

Mer än vart tredje företag har tvingats minska på personalen, drygt hälften räknar med ytterligare permitteringar och uppsägningar de kommande två månaderna.

Fokus enbart på pandemin försämrar ekonomin

Vart femte österbottniskt företag upplever att risken för konkurs har ökat. Andelen är ändå betydligt lägre än medeltalet för hela landet.

Direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare säger att det är klart att man inte kommer att kunna undgå arbetslöshet men att utsikterna inte har försämrats jämfört med den enkät som presenterades för tre veckor sedan.

– Det här kan ses som goda nyheter. Situationen är dock mycket allvarlig och om situationen fortsätter så ökar osäkerheten ytterligare, säger Erkkilä.

– Om vi fokuserade enbart på att bekämpa epidemin skulle ekonomin behöva stoppas helt och hållet, och det vore förödande med tanke på arbetsplatserna och välmåendet, säger Erkkilä.

Direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare
Paula Erkkilä säger att det vore förödande för både arbetsplatser och välmående om man fokuserade enbart på att bekämpa pandemin och därmed behöva stoppa ekonomin.
Direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist
Österbotten,erkkilä

Den senaste enkäten gjordes av handelskamrarna 20.4. Enkäten besvarades av 2 977 företag. 172 österbottniska företag svarade.

Motsvarande undersökningar gjordes 30 mars och 16-17 mars.Source link