Så rapporterar äldrevården i Svenskfinland om skyddsutrustning: Vi klarar en akut situation, men behöver mer | Inrikes


Äldreboendena har lager med skyddsutrustning som räcker för en akut situation med coronafall, men inte för ett ökat alldagligt bruk. Så kan man sammanfatta svaren från de ansvariga i sju kommuner i Svenskfinland.

Efter rapporter om coronafall vid en del äldreboenden i landet och vittnesmål om brist på skyddsutrustning för personalen har vi hört oss för om läget på några orter i Svenskfinland.

Samtliga chefer för äldreomsorg som vi har kontaktat uppger att de har skyddsutrustning i någon mån, men behöver mer. Behovet ökar eftersom myndigheterna kommer med allt striktare direktiv, bland annat om att vårdare i hemvården ska bära andningsskydd vid klientbesök.

De här tjänstemännen har svarat på frågorom coronaläget inom äldreomsorgen den 8 april.

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservicen i Raseborg
Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef i Pargas
Leif Holmlund, direktör för hem-och anstaltsvården i Vasa
Pirjo Knif, chef för äldreomsorgen i samarbetsområdet Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo

Lite skiljer sig läget de olika kommunerna emellan. I Raseborg uppger Kirsi Ala-Jaakkola att man har det som behövs just nu både vid äldreboenden och inom hemvården.

– Vi har gjort en insats och har nu tillräckligt med munskydd.Just nu använder vi andningsskydd inom hemvården enligt direktiven och väntar på besked beträffande äldreboendena.

Kvinna med glasögon och kort hår står vid spegel.
Kirsi Ala-Jaakkola förestår äldreomsorgen i Raseborg.
Kvinna med glasögon och kort hår står vid spegel.
Bild: Nicole Hjelt / Yle
Ekenäs,serviceboende,äldreboende,Esperi,kirsi ala-jaakkola

– När det har funnits misstankar om att nån kan ha haft smitta, så har personalen använt skyddsutrustning och sådan har det funnits tillgång till, säger hon.

Munskydd, långärmade skyddsrockar, visir, skyddsglasögon― Från kommunernas önskelistor

Vid samarbetsområdet för Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Pedersöre säger Pirjo Knif att äldreboendena har skyddsutrustning för en veckas bruk ifall av ett akut smittoläge.

– Vi beställer också mera utrustning och har redan fått tillskott.

Däremot klarar de här kommunerna inte direktivet att alltid bära munskydd vid klientbesök inom hemvården.

– Vi har inte den möjligheten i dag, men vi förbereder oss för det, säger Pirjo Knif.

Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad.
Pirjo Knif leder äldreomsorgen för fyra kommuner i Norra svenska Österbotten
Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad.
Bild: Yle/Anna Ruda
pirjo knif

Klarar några dagar

Också i Vasa har man svårt att leva upp till direktivet inom hemvården, uppger Leif Holmlund.

– Vid äldreboendena finns skyddsutrustning som räcker för normal användning, men inte för ökad användning, så vi är i samma läge som det övriga landet och måste skaffa mera, säger han.

I Pargas uppger Camilla Bergman-Kärpijoki att lagren kan tryta också där.

– Vi har brist på skydd, vi klarar några dagar. Vi har ändå vagnar färdigt laddade med den skyddsutrustning som behövs om vi skulle få ett akut fall med smitta, tillägger hon.

Camilla Bergman-Kärpijoki.
Camilla Bergman-Kärpijoki leder äldreomsorgen i Pargas.
Camilla Bergman-Kärpijoki.
Bild: Yle/Lotta Sundström
person,Camilla Bergman-Kärpijoki

Bergman-Kärpijoki påpekar att det dagligen kommer nya direktiv från olika myndigheter och att det är ett stort jobb att hålla sig ajour och kommunicera dem vidare till personalen.

Inga smittofall rapporteras

När det gäller de privata äldreboenden som kommunerna köper tjänster av, uppges läget vara ungefär lika som vid de kommunalt ägda. Det vill säga att det finns skyddsutrustning i någon mån, men man är i behov av mera.

Ingen av de kommunala äldrevårdsansvariga vi har frågat rapporterar några fall med insjuknade eller avlidna vid äldreboenden till följd av coronaviruset. I Jakobstadsregionen hänvisar Pirjo Knif till de nationella kartor som anger var det finns minst fem smittade.

– Vi finns inte på de kartorna. Såvitt jag vet har vi inga smittade.

Lärdomen är att beredskapsplanen alltid ska vara uppdaterad

Helt tagen på sängen har den kommunala äldrevården inte varit inför coronaepidemin. Kommunerna har gjort upp handlingsplaner vid tidigare smittor och hotande epidemier och också med tanke på den vanliga säsongsinfluensan.

– Men omfattningen av den här epidemin har nog ändå överraskat, säger Camilla Bergman-Kärpijoki i Pargas.

Coronaepidemin har nu föranlett de kommunala myndigheterna att uppdatera och precisera sina beredskapsplaner för en epidemi av den här omfattningen.

– Lärdomen är att se till att planerna alltid är uppdaterade, säger Bergman-Kärpijoki.

“Saknar sina anhöriga”

De största praktiska förändringarna vid boendena har att göra med noggrannare hygien för både personal och klienter. Det kanske mest drastiska är besöksförbudet.

– Många är olyckliga, man saknar sina anhöriga som man borde få vara i kontakt med. Men mycket av verksamheten fortsätter trots allt som normalt, säger Kirsi Ala-Jaakkola i Raseborg.

– Vi försöker vara närvarande, se till att personalen har tid att tala med de äldre, ta en kopp kaffe och läsa dagstidningen tillsammans, för att minska känslan av ensamhet, säger Bergman-Kärpijoki.Source link

Så här tar Raseborg tag i coronaepidemin: inför drive-in provtagning och checkar lagret med skyddsutrustning | Västnyland


I samarbete med Raseborgs sjukhus börjar Raseborgs stad ordna drive-in provtagning för att testa om invånare har insjuknat i coronaviruset.

Det är ändå inte så att vem som helst kan åka och ta ett prov, utan det avgörs utifrån nationella kriterier.

– Till exempel hälsocentralens läkare konsulterar i dagens läge infektionsläkaren som ger grönt ljus ifall personen fyller kriterierna. De som är i karantän och får symtom kan jag som ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar direkt bestämma om prov ska tas, säger Raseborgs stads chefsläkare Tove Wide

– Det är självklart att de som är i karantän eller har varit i närkontakt ska testas, tillägger hon.

En kvinna i glasögon  ser in i kameran och ler.
Chefsläkare Tove Wide.
En kvinna i glasögon ser in i kameran och ler.
Bild: Yle / Tiina Grönroos
läkare,Raseborg,överläkare,Västnyland,Raseborgs chefsläkare Tove Wide

Tröskeln är också låg att testa över 70-åringar som har symtom på luftvägsinfektioner. Kriterierna ändras efter att kapaciteten ökar.

Provtagningen görs mellan klockan 9-13. För patientens del gäller det att kontakta hälsovården som gör en bedömning och därefter kontaktar patienten om, när och var testet tas.

Snabba svängar i processerna

Provtagningsprocessen kan komma att ändras inom de närmaste dagarna.

– Kravet på att konsultera en infektionsläkare har i praktiken varit ganska jobbigt eftersom infektionsläkaren inte haft tid att svara. Det här håller på att ändras nu, säger Wide.

Det finns en plan att inom de närmaste dagarna ta i bruk en applikation som ska kunna användas för att snabba på processen.

Kartläggning av skyddsutrustning

Just nu jobbar staden för fullt med att utreda hur man ska garantera tillräckligt med skyddsutrustning.

– Det pågår en kartläggning av skydden. Det är sådana skydd som i allmänhet inte blir så mycket använda, säger Tove Wide.

Än så länge finns det tillräckligt med munskydd.

– Munskydd har vi mycket av, men det kan också vara väldigt stor åtgång ifall det ska vara munskydd vid varje besök i hemvården. Då är det stora siffror det handlar om.

– Där finns ju också alternativ. Man kanske inte måste ha de här kirurgiska munskydden utan något annat som skyddar ansiktet, säger chefsläkare Tove Wide.

Skylt med texten Raseborgs sjukhus
Raseborgs stad samarbetar med Raseborgs sjukhus kring coronaepidemin.
Skylt med texten Raseborgs sjukhus
Bild: Christoffer Westerlund / Yle
Raseborgs sjukhus,Raseborg,Ekenäs,coronavirus,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Att använda sig av andra alternativ är helt otänkbart då det handlar om vård av en coronainfektionspatient. Då ska det finnas tillräckliga skydd.

– Det är inte heller tänkbart att ta emot flunsapatienter utan att man har åtminstone munskydd och handskar för varje patient. Då när man har större misstanke ska man också ha skyddsrock och då man gör vårdarbete ska man ha något för ögonen och håret, säger Wide.

Staden har också ansvar för att det ska finnas tillräckligt med skyddsutrustning på de enheter som drivs av privata organisationer.

Har du någon uppfattning om hur länge vi klarar oss med det vi har just nu?

– Det är en svår fråga. Det är klart att vi inte är ensamma här, utan vi är en del av ett nationellt system där HUS logistik förser oss med material. Vi måste fundera hur vi organiserar det här lokalt, men jag litar nog på att vi tar oss igenom hela pandemin med stöd från större organisationer, säger Tove Wide.

Intervallenhet backar upp vid behov

I Ingå planeras ett fältsjukhus i en skolbyggnad. Några planer på ett temporärt fältsjukhus i Raseborg finns inte.

Chefsläkare Tove Wide säger att sjukhusen tar hand om dem som behöver bäddplats. Boendena är också förberedda på hur man sköter situationen.

– Om till exempel närståendevårdare insjuknar, så kan vi ta in extra invånare på boendeenheter. Vi kan på kort varsel ändra om vår intervallenhet till en enhet där man kan vårda personer som har en coronasmitta, men inte behöver sjukhusvård, säger Kirsi Ala-Jaakkola som är chef för Raseborgs stads äldreservice.

13 coronafall i Raseborg

I dagen läge känner man till 13 bekräftade fall av coronavirus i Raseborg.

– Det här är ett kumulativt tal. Här är med både de som redan är ute ur isoleringen och andra som har varit i karantän och nu är ute ur karantän och som har blivit friska.

– I början var det olika grupper som kom från utlandet. Vi visste att på någon viss ort fanns det många smittade och vi hörde att det i något visst flyg fanns många smittade, säger chefsläkare Tove Wide.

En gågata.
Färre människor rör sig ute på stan i Ekenäs nu i coronatider.
En gågata.
Bild: Petra Thilman / Yle
Raseborg,Ekenäs,gågator,kungsgatan ekenäs

I flera fall är smittkedjan känd men inte i alla.

För ungefär en vecka sedan uppdagades fall där man inte exakt kunde säga varifrån smittan härstammar.

I det skedet vidtog staden nya försiktighetsåtgärder.

Det går till exempel inte att få tandläkartider för icke-brådskande vård.

Snabbt agerande av invånare

Wide lyfter fram att många invånare snabbt har tagit regeringens rekommendationer på allvar.

Många har hållit sig hemma för säkerhets skull.

Därför har det inte uppstått situationer där hela skolklasser och människor i samband med stora möten eller evenemang har riskerat att smittas.

Närkontakterna har varit lätträknade.

– Naturligtvis har familjer och personer i samma hushåll kunnat bli smittade, men tack vare att människor är försiktiga så har det varit mera begränsat, säger Wide.

Få människor lever som eremiter så nog är det några stycken i allmänhet som det kommer till per gång, antingen som positiva eller i karantän― Tove Wide, chefsläkare i Raseborg

På grund av att Raseborg har 13 kända coronafall finns det ingen stor risk att röra sig ute på gatan, säger Tove Wide.

– Men vi måste vara jättealerta eftersom den stora risken är de fall som vi inte känner till.

Kommunen får snabbt info om nya smittade

Kommunerna får direkt information om någon person testar positivt. Redan samma dag tar man kontakt med personer som i sin tur kan ha smittats av personen.

– Få människor lever som eremiter så nog är det några stycken i allmänhet som det kommer till per gång, antingen som positiva eller i karantän, säger Wide.

Sjuka personer ska dagtid ringa hälsocentralens tidsbeställning.

På kvällar och veckoslut kan man ringa 116 117 för att få råd.

Det är viktigt att kontakta sjukvården så att man kan ta sig in i hälsovårdsenheten via en annan dörr och vänta i ett annat rum ifall man misstänker att man är coronasmittad.

En förkylningsrådgivning startade i mitten av mars. Dit kan människor vända sig om man har förkylningssymtom och känner sig oroad.

Där kan man få råd och eventuellt skickas vidare ifall situationen kräver det.

– Om man är sjuk och har något annat än förkylning så borde man fortsättningsvis kontakta sjukvården om man är i behov av vård. Det lönar sig inte att vänta att ens symtom blir värre innan man kontaktar, poängterar överskötare Annika Rehn vid Raseborgs stad.Source link

Brist på skyddsutrustning stort problem för vårdbranschen | InrikesDet börjar råda brist på skyddsutrustning för vårdpersonal i Finland. De företag som importerar skyddsutrustning kan inte ta in tillräckligt med varor på grund av att gränserna stängts på många håll. Förseningar och inställda leveranser vållar också problem.

Skyddsutrustning krävs bland annat i vården av coronapatienter och testandet av möjliga coronavirusfall. Det är av ytterst stor vikt att vårdpersonalen är skyddad för att viruset inte ska spridas ytterligare och epidemin kan dämpas. Vårdpersonal kommer ju i direkt kontakt med möjliga smittobärare och smittade.

Yle intervjuade två stora importörer av skyddsutrustning. Bägge vittnade om avbrott i leveranserna och stora förseningar. Vid Tammerfors universitetssjukhus är man också orolig för att priserna gått upp rejält på senare tid, till och med mångfaldigats.

Vid Finlands största sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, har man börjat ransonera bruket av speciellt kritisk utrustning med hänvisning till det undantagstillstånd som råder.

Desinficeringsflaskor samlas in

Vid HUS säger ledande överläkare Markku Mäkijärvi att distriktet fortfarande klarar sig med de egna lagren, men för att de ska räcka till har ett flertal åtgärder vidtagits.

Bland annat fäster man uppmärksamhet vid bruket av andningsskydd. De får endast användas av patienter och vårdpersonal, och de ska uppbevaras på ett säkert ställe.

– Ingen ska känna sig lockad att plocka med sig extra skydd. I sådana här tider kan folk bete sig irrationellt, säger Mäkijärvi.

Inom HUS har man också börjat tillvarata skyddsutrustning avsedd för engångsbruk, såsom pumpflaskor för desinficeringsmedel, visir och skyddsglasögon. I stället för att slängas bort rengörs de och används på nytt. Det här direktivet gäller alla vårddistrikt i hela landet.

Det sparas nu också på munskydd för kvalificerat medicinskt bruk, så kallade FFP2- och FFP3-skydd. Sådana får nu endast användas i vissa särskilda fall. Inom den normala jourverksamheten används kirurgiska munskydd.

– FFP-maskerna skyddar om det finns virus i luften. Coronaviruset smittar ju genom droppsmitta, så därför räcker det med vanliga munskydd för jourpersonalen, motiverar Mäkijärvi.

Försörjningsberedskapscentralen redo

Nästa vecka öppnar Försörjningsberedskapscentralen, i enlighet med ett beslut från Social- och hälsovårdsministeriet. Centralens uppgift är att se till att de mest kritiska funktionerna i samhället fungerar i alla lägen.

– Det är första gången det sker, säger överdirektör Päivi Sillanaukee vid ministeriet. Nu får vi erfarenhet av hur systemet fungerar, säger hon.

Ministeriet uppger inte i detalj hur länge lagren räcker, men beredskapschef Pekka Tulokas bedömer att lagren är betydande.

En sak som bekymrar ministeriet är att skyddsutrustning möjligen används i onödan just nu.

– Här behövs nu ett regelverk för hurudan skyddsutrustning som behövs i vilka situationer, och vi kommer att ta ställning till det här inom kort, säger Sillanaukee. Just nu råder stor ovisshet bland finländarna.

Flera veckors förseningar

På företaget Mediq Suomi Ab säger verkställande direktor Ilari Vaalavirta att bolaget inte kan svara på den rådande enorma efterfrågan på skyddsutrustning och decinfiseringsmedel.

Det råder särskild brist på munskydd, säger han.

Också Mölnlycke Health Care Ab berättar om leveranssvårigheter. Efterfrågan på skyddskläder och munskydd är stor, men leveranserna kan försenas med flera veckor, uppger Finlandschefen Marko Halonen.

– Vår personal jobbar för högtryck för att försnabba leveranserna.

Största delen av den skyddsutrustning som används i Finland tillverkas utomlands, men de utländska leverantörerna kan i det här skedet leverera endast sådana partier som beställts på förhand – inte akuta leveranser.

Beslutet att stoppa trafiken över gränserna i Europa har påverkat leveranserna av viktig materiel, åtminstone tillfälligt. Nu verkar det som om frakttrafiken har börjat fungera till lands- och till havs. Också flygfrakterna har kommit igång. Från Kina kommer likaså positiva signaler om att hjulen i fabrikerna rullar igen.

Mölnlyckes kirurgiska ansiktsmasker kommer från Kina, Frankrike och Japan.

I Tammerfors sjukvårdsdistrikt har man noterat prishöjningen som den stora efterfrågan fört med sig.

– Bristen är global, alla köper utrustning i dessa tider. När våra kontraktsleverantörer inte kan leverera måste vi vända oss till andra leverantörer och förhandla om priserna på nytt, och då kan de tiofaldigas, säger Vesa Haapamäki på Tuomi Logistiikka som ansvarar för leveranserna till Tyks.

Artikeln är en översättningen av en del av Yles artikel “Yle selvitti: Suojavarusteet paikoin loppumassa – kertakäyttöisiä käsidesipulloja pestään, HUSissa hengityssuojainten käyttöä alettu valvoa”. Översättningen är gjord av Sara Langh.Source link