Det finns fler lediga jobb än för ett år sedan – men ändå är 103 800 personer långtidsarbetslösa – Inrikes – svenska.yle.fi


I slutet av februari fanns det ungefär lika många arbetslösa arbetssökande som lediga jobb, visar siffror från arbets- och näringsbyråerna. Samtidigt är drygt 103 000 personer långtidsarbetslösa.

I slutet av februari fanns det 265 000 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 61 500 färre än under motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Jämfört med läget för två år sedan är det 17 400 fler nu som söker jobb än just innan coronapandemin slog till ordentligt.

I åldersgruppen 50+ har antalet arbetslösa arbetssökande minskat med 16 700 personer, men är fortfarande uppe i 103 300 personer som är utan jobb.

Vad gäller unga sökte 28 200 personer under 25 år jobb i februari, vilket är 10 700 färre än för ett år sedan.

I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade, denna gång 35 300 personer. Antalet permitterade har ungefär halverats på ett år.

Den sista februari fanns det 242 400 lediga jobb – det är 81 800 fler än för ett år sedan, visar Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Ölkranar på en restaura

Bildtext

Speciellt inom restaurangbranschen har många varit permitterade under det senaste året.

Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Långtidsarbetslösa hittar inte jobb

Samtidigt finns det 103 800 arbetssökande som klassificeras som långtidsarbetslösa, alltså personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år.

Det här är en ökning med 7 700 på ett år – alltså samtidigt som det finns fler lediga jobb.

I februari i år fanns det 43 800 fler lediga jobb än ett år tidigare. Under februari månad 2022 anmäldes sammanlagt 122 400 nya lediga jobb till arbetsbyråerna.

I slutet av februari deltog 111 400 personer i sådan service som räknas in i aktiveringsgraden, det är 3 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: 89 000 fler sysselsatta

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,0 procent i februari i år enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Det är 3,3 procentenheter högre än i februari i fjol.

Enligt Statistikcentralens siffror var 89 000 fler personer sysselsatta i år än för ett år sedan.

Statistikcentralen får fram arbetslöshetssiffran 185 000 personer. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, vilket är 1,2 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralens kriterier förutsätts det att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående fyra veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande två veckorna.

En människa i arbetsklädsel uppe på ett tak.

Bildtext

89 000 fler personer har hittat jobb under det senaste året.

Bild: Tiina Jutila / Yle

Tjänsterna för arbetssökande förnyas snart

Tjänsterna avsedda för arbetssökande arbetslösa förnyas från och med den första maj 2022.

Den arbetssökande ska vara med på fler möten och förpliktigas söka jobb mer aktivt.

Under de tre första månaderna ska den sökande vara med om sysselsättningsbefrämjande diskussioner vid arbets- och näringsbyråerna i snitt varannan vecka.

Därefter kommer det under varje halvår en månadslång period då minst två diskussioner ska föras. Man kan avvika från modellen om den sökande har en stödd jobbperiod eller någon sysselsättningsbefrämjande kurs eller utbildning under tiden.

Den arbetslösa ska i regel söka fyra jobb per månad. Om detta inte sker kan arbetslöshetsförmånen dras in.

Reformen syftar till att få minst 9 500 fler personer in i arbetslivet.

Källor: Statistikcentralen, pressmeddelande från Arbets- och näringsministeriet, Yle UutisetSource link