Över en miljon indier har nu smittats av coronaviruset: “Rädslan för att bli smittad är verklig” | Utrikes


I Indien förväntas antalet smittade av covid-19 stiga kraftigt de närmaste veckorna när viruset nu börjar sprida sig på landsbygden. Flera delstater har infört nya restriktioner för både invånare och företag.

– Folk tar inte sjukdomen på allvar och många river ner de bambubarrikader som har rests för att stoppa mänskor att gå från en stadsdel till en annan.

Det säger Umeshwer Prasad från staden Patna i delstaten Bihar i nordöstra Indien.

Det här går stick i stäv mot den officiella linjen, som säger att Indien har gjort ett fantastiskt jobb med att stoppa virusets framfart.

– Trots att vi har så många invånare kan vi kanske hävda att vi har gjort ett bättre jobb än alla andra länder, säger hälsoministern Harsh Vardhan.

Tecken på en andra våg

Statistiskt sett har det gått både bra och dåligt. I dag gick det totala antalet smittade upp över en miljon, men antalet döda hittills är 25 600.

Problemet är att det är först nu coronaviruset har börjat spridas till alla hörn av landet, samtidigt som flera storstäder – Delhi och Bangalore – visar tecken på att en andra våg är på kommande.

Rädslan för att smittas är verklig. Viruset försvinner inte förrän vi har ett vaccin― Showkat Nazir Wani, läkare i Delhi

Bihar är bara en av flera delstater som den här veckan igen har, som man säger, stängt ner.

Också till exempel Uttar Pradesh, Tamil Nadu och Assam har gjort det, vilket betyder att över 400 miljoner personer nu har återvänt till ett liv med coronarestriktioner.

Indien är det tredje landet där antalet smittade har stigit över en miljon – efter USA och Brasilien.

En kommunalt anställd i New Delhi får sina handskar desinficerade efter att han tagit hand om sopor i en lokal där man erbjuder coronatester. I bakgrunden står folk och köar för att testas.
Indien testar flitigt, men hälsovårdssystemet är överbelastat och i många delar av landet är det troligt att det låga antalet i proportion till antalet invånare beror på att ingen där har testats.
En kommunalt anställd i New Delhi får sina handskar desinficerade efter att han tagit hand om sopor i en lokal där man erbjuder coronatester. I bakgrunden står folk och köar för att testas.
Bild: AFP / Lehtikuva
coronavirus,Indien

– Antalet smittade ökar, säger Randeep Guleria, en av Indiens främsta experter på luftvägssjukdomar och en av de ansvariga för Indiens coronastrategi, men det beror på att vi är så många.

Enligt Guleria kommer alltså antalet döda i proportion till antalet smittade fortsättningsvis att vara låg. I dag är den 19 per en miljon invånare, i Finland är motsvarande siffra 59.

– Men när antalet smittade stiger måste vi vara vaksamma. Det betyder ansiktsskydd och fysisk distansering. Vi måste följa strategin aggressivt.

Det finns en klar och tydlig offentlig optimism i Gulerias uttalande. Både experter och vanliga indier som uttalar sig i indiska medier delar inte den positiva verklighetsbeskrivningen.

Dels har folk i städerna tröttnat på restriktionerna.

Gatorna är fulla av folk och därför tror jag inte att smittspridningen kommer att minska. Så många använder inte mask och jag förstår inte, varför gör de inte det?― Aadya, invånare i Delhi

Och dels är det så att ju längre bort från storstädernas sjukhus viruset sprider sig, desto större blir mörkertalet av både smittade och döda.

Brist på sjukhusplatser

Myndigheterna, och i synnerhet hälsovården, är underfinansierad och ofta helt frånvarande på landsbygden.

Redan nu är köerna på sjukhusen runt om i landet långa och väntsalarna överfulla.

Många mindre kliniker och hälsovårdsstationer finns bara till namnet, men personalen är notoriskt dålig på att komma till jobbet. Det kan ju vara direkt livsfarligt.

Till och med i Delhi, med 20 miljoner invånare och som kanske är det bästa stället att bli sjuk på i hela Indien, finns färre än 90 sjukhus.

Trots att myndigheterna har öppnat ett helt nytt covid-sjukhus med 10 000 sängplatser räcker de inte till.

Läs finskspråkiga Yles reportage från Delhi här.Source link