Åboföräldern Kim Friman lättad över fortsatt närundervisning – “Barnen hade betalat ett högt pris” – Åboland – svenska.yle.fi


Den senaste vändan med distansundervisning var påfrestande för både barn och föräldrar, säger Åboföräldern Kim Friman.

Efter långa förhandlingar beslöt regeringen igår kväll att inte rekommendera distansundervisning när skolorna inleder vårterminen.

Enligt trebarnspappan Kim Friman i Åbo hade det varit olyckligt om skolorna övergått till distans, och han hoppas att det inte blir aktuellt igen.

– Det skulle vara otroligt tråkigt, framför allt för barnen. Det är fel att de ska betala ett högt pris, när de också är vårt lands framtid. Olika undersökningar visar dessutom redan att omikronvarianten inte verkar vara lika allvarlig som deltavarianten, och att barn ofta kommer undan med lite snuva, säger han.

Kim Friman i närbild.

Bildtext

Kim Friman uppskattar lärarnas arbete, men tycker överlag att distansundervisning är belastande för både barn och vårdnadshavare.

Bild: Marie Söderman / Yle

Friman har tre pojkar, varav två är i skolåldern. Att bryta barnens vardag kan ha negativa konsekvenser, menar han.

– För många barn är skolan en trygghet i vardagen. Där träffar de sina vänner och så har de trygga vuxna att vända sig till. Går man in för distansundervisning så kan det innebära att alla hobbyer också stängs ner. Då kan många barn bli hemmasittande, och ifall hemmet inte är tryggt så blir det väldigt olyckligt för barnen.

Oro över att inte räcka till

Friman berättar att den senaste vändan med distansundervisning var stressig för hela familjen. Han och hans fru fick plötsligt fullt upp med att hjälpa till med skolarbetet samtidigt som de också hade sina egna jobb att sköta. Framför allt den första tiden var kaotisk.

– Den stora oron var ifall man skulle kunna stödja skolgången tillräckligt bra hemifrån. Pojkarna blev sedan snabbt duktiga på att använda digitala verktyg, vilket var positivt, men det tog nog ett tag att vänja sig.

Pojke häller upp saft i ett glas vid matbordet.

Bildtext

10-åriga Edvin Oksjoki häller upp ett glas saft. När skolan går på distans så gäller det ibland att klara sig själv i hemmet.

Bild: Marie Söderman / Yle

Barnen i familjen är tolv, tio och fem år gamla. Pojkarna som går i skolan fick mycket hjälp från sina lärare via olika digitala kanaler, säger Friman. Ibland kunde lärarna till och med vara tillgängliga kvällstid.

– Deras lärare stöttade och var väldigt närvarande digitalt. Så en stor eloge till alla lärare som lyckades anpassa sig snabbt till förändringen.

Kontakten med kompisarna blir lidande

Trots det här tycker Friman ändå överlag att distansundervisning är belastande för en familj, dels för att man som vårdnadshavare tvingas hoppa av egna möten för att hjälpa till med läxor, och för att man efter skoldagen också måste säkerställa att barnen har förstått alla uppgifter.

En annan negativ sida är att barnen kan tappa kontakten med sina vänner.

Sen är man också inomhus mera, istället för att vara ute på raster och sånt

― Hugo Oksjoki, 12 år

– Det som var tråkigt var att pojkarna mestadels blev sittande innanför hemmets fyra väggar. Framför allt för vår yngsta som ännu inte går i skolan blev det väldigt enformigt.

Ett av barnen i familjen, Hugo Oksjoki 12 år, tycker att själva undervisningen fungerar bra via datorskärmen, men att det är tråkigt att inte få träffa vännerna lika mycket.

Lapsi roikkuu kiipeilytelineessä.

Bildtext

Rasterna och att få vara utomhus är två saker som Hugo Oksjoki saknade då skolan gick på distans.

Bild: Benjamin Suomela / Yle



Source link

När Anna blev mamma isolerades hon – nyblivna mammor i Raseborg är ensammast i hela landet – Västnyland – svenska.yle.fi


Var fjärde nybliven mamma i Raseborg upplevde ensamhet efter att barnet fötts, en siffra som är dubbelt högre än medeltalet i hela landet. Anna Lindgren i Ekenäs är en av de drabbade.

När Anna Lindgren och hennes man blev föräldrar i juni 2020 hade de väntat på att få barn i flera år. Hon såg fram emot mammaledigheten, att få träffa människor och låta alla träffa sin son Emil.

Men coronaläget gjorde att inget blev som hon hade förväntat sig. I stället för social samvaro kom mammaledigheten att spenderas hemma, innanför fyra väggar.

– Ensamheten var det värsta. Den drabbade mig hårdare än jag trodde, berättar hon.

Resultatet överraskade forskarna

Anna Lindgren är inte ensam om sitt öde, tvärtom. En färsk undersökning från Institutet för hälsa och välfärd, THL, visar att de ensammaste mammorna finns i Raseborg. Hela 24 procent av mammor, som nyligen fött barn och svarat på THL:s enkät upplever att de känner sig ensamma.

Också Ingå och Hangö finns med i rapporten, här svarade dock färre på enkäten. Det fanns däremot färre ensamma mammor i Hangö och Ingå än i Raseborg.

I hela Finland upplevde 12 procent av de nyblivna mammorna att de kände sig ensamma.

Hur mycket slumpen och coronapandemin spelar in är svårt för forskarna att säga, men resultatet betecknas som pålitligt.

En kvinna går på en parkering och håller sin ettåriga son i handen.


Bildtext

En av fyra nyblivna mammor i Raseborg har känt sig ensamma.

Bild: Malin Valtonen / Yle

Listan med Raseborg på första plats kom som en överraskning för forskarna.

– Resultatet är överraskande för vårt forskarteam. Raseborg är inte en kommun som vi i nyheterna är vana vid att koppla ihop med ensamhet. Kommunen har inte stuckit upp i sådana här sammanhang tidigare, säger specialforskare Maaret Vuorenmaa vid THL till Yle Västnyland.

Samtidigt säger hon att en del av föräldrarna, mest pappor, i Raseborg svarar att de inte alls upplever sig vara ensamma. Det finns också föräldrar vars ensamhetskänsla är lika med noll. Helhetssiffran är ändå avgörande.

Mer än var tredje nybliven mamma upplever depression före förlossningen i Raseborg

― Maaret Vuorenmaa, specialforskare, THL

THL genomförde undersökningen bland föräldrar till babyer i åldern 3-6 månader. Undersökningen, i form av en enkät, gjordes i mars-december 2020.

Föräldrarna fick svara på ett formulär om hur familjen mår, hur de upplever sin hälsa och de tjänster som de erbjuds. 34 000 mammor i hela landet bjöds in att delta, hälften av mammorna och 36 procent av de andra föräldrarna deltog.

Är resultatet pålitligt?

– Det är det nog. Självfallet måste vi beakta både slumpen och att bara drygt hälften av de tillfrågade svarade på vår enkät. Men slumpen förklarar inte resultatet och riktningen är tydlig: Ensamheten i Raseborg bland nyblivna mammor är större än annanstans i landet, säger Vuorenmaa.

Coronaviruset isolerade Anna och hennes familj

Av alla tillfrågade nyblivna mammor i Finland svarade hälften på THL:s enkät. I Raseborg var svarsprocenten 56 procent. I Ingå och Hangö, som nämndes tidigare, har färre nyblivna mammor svarat på enkäten.

Anna Lindgren sitter med sin son på golvet. Hon tittar in i kameran.


Bildtext

Sonen Emil var väldigt efterlängtad för Anna Lindgren och hennes man, men den första tiden som föräldrar blev inte alls som de tänkt sig.

Bild: Malin Valtonen / Yle

Anna Lindgren är en av de mammor i Raseborg som svarade på enkäten. Orsaken till ensamheten var i hennes fall coronapandemin.

– Emil har ett medfött hjärtfel så vi isolerade oss totalt. Vi vågade inte åka någonstans av rädsla för att han skulle bli sjuk, berättar hon.

Det visade sig vara ett beslut som kom att påverka hennes psykiska välmående.

– Jag är en väldigt social människa, jag är beroende av sociala kontakter. Jag märkte att det är jättetungt att vara ensam.

Dubbelt fler i Raseborg upplevde depression efter förlossningen än i genomsnitt i Finland

I sin undersökning sökte forskarna också svar på hur många nyblivna mammor som hade upplevt depression under väntetiden och efter förlossningen. I Raseborg svarade 37 procent av de tillfrågade att de upplevt depression under en två veckors period före förlossningen, medan siffran för hela landet är 29 procent.

När det gäller depression efter förlossningen är skillnaden mellan mammornas svar i Raseborg och genomsnittet i Finland ännu större.

– Här är siffran 29 procent för Raseborgs del. I hela landet är siffran 15 procent, så visst sticker siffran för Raseborgs del ut här, framhåller specialforskare Vuorenmaa vid THL.

För Anna Lindgren kom insikten om att ensamheten tär på hennes psykiska mående i våras. Då hade hon och hennes man inte träffat någon utanför den allra innersta kretsen i nästan ett år.

Då var den glada Anna ett minne blott och i stället kände hon sig deppig, ledsen och trött hela tiden.

– Då slog det mig, att håller jag på att bli deprimierad när vi bara sitter hemma hela tiden? Jag kände att jag måste göra något åt det, säger hon.

Då började hon umgås mera med syskon och mor- och farföräldrar och redan det hjälpte henne mycket.

En kvinna sitter med sin ettåring på golvet. Barnet tittar på en leksak och ler.


Bildtext

Att bara vara hemma blev psykiskt påfrestande för Anna Lindgren.

Bild: Malin Valtonen / Yle

Numera är både hon och hennes man vaccinerade. Undersökningar har också visat att läget med Emils hjärtfel är under kontroll, vilket har gjort att familjen sakta har kunnat börja leva mera normalt.

– Nu har vi levt med viruset så länge och det känns som om viruset inte någonsin kommer att försvinna. Så vi kan inte sitta instängda resten av våra liv, det går inte.

Under hösten har hon också börjat umgås med andra mammor i trakten på Folkhälsans familjecafé som ordnas varje måndag i Ekenäs. Den sociala samvaron har gjort att hon i dag mår riktigt bra igen.

Hennes tanke går ändå till de föräldrar som är ensamma oavsett om det är en pandemi eller inte.

– Jag tycker det är otroligt att de överhuvudtaget överlever, för ensamheten var grym, säger hon.

Tips: Ta tag i situationen

Varför situationen är sämre i Raseborg än på andra håll i landet är en svår fråga att svara på för Anna Lindgren, eftersom hon inte haft barn innan pandemin.

Hon råder ändå alla föräldrar som känner sig ensamma att våga berätta om sin situation. Ett andra steg är att våga ta kontakt med andra föräldrar, till exempel på familjecaféer eller babysim.

Hon har själv upplevt att man lätt tappar kontakten med vänner som inte är i samma livssituation som man själv. Är man inflyttad på en mindre ort eller om man inte har så brett kontaktnät kan det också vara svårt att hitta likasinnade att prata med.

– Tag tag i situationen, bli inte bara där hemma och sitta på soffan. Ensamhetskänslan blir bara värre, säger hon.

Hon är tacksam för att situationen just nu är sådan att Folkhälsan kan ordna familjecafé på måndagar i Ekenäs. Något liknande har inte ordnats på flera år i Ekenäs.

Beslutsfattare, har ni koll på hur barnfamiljerna mår?

― Maaret Vuorenmaa, specialforskare

Vid Institutet för hälsa och välfärd hoppas Maaret Vuorenmaa att beslutsfattarna i Raseborg bekantar sig med den nya undersökningen och jämför siffrorna med de uppgifter som finns sedan tidigare om barnfamiljers mående i regionen.

Maaret Vuorenmaa är specialforskare vid Institutet för Hälsa och välfärd THL.


Bildtext

Specialforskare Maaret Vuorenmaa är mycket överraskad över att Raseborg toppar listan över utmattade föräldrar i kommunen. Beslutsfattarna behöver tänka till, säger hon.

Bild: privat

Vuorenmaa framhåller också att coronatidens följder inte får glömmas bort.

– Är det så att något under coronatiden i Raseborg kan förklara våra resultat om att Raseborg toppar listan av ensamma nyblivna mammor? Har man dragit in särskilt mycket tjänster för barnfamiljer under coronatiden i Raseborg? Har babygrupper ställts in i alltför hög grad i Raseborg?

– Använd det lokala kunnandet och pejla det gentemot våra resultat, fortsätter hon. Det viktigaste är ju: Vad borde man göra i fortsättningen i Raseborg för att råda bot på barnfamiljernas ensamhet?

Du kan läsa mer om den nationella undersökningen i THL:s rapport. Vill du bekanta dig med alla svar från Raseborg kan du läsa mera i den här rapporten. Du hittar också en artikel på finska i Yle Uutiset.

Iltalehti var först med nyheten.

Några mindre preciseringar har gjorts i texten efter publicering. Raseborg är den kommun, som stod för den största överraskningen för forskarna. 20.9.21 kl. 21.01/Anna Savonius.



Source link