Maximalt 200 besökare på utebaden i Åbo – resten får snällt vänta på sin tur | Åboland


I Åbo öppnas inomhusidrottsplatser, simhallar och badstränder från och med den 1 juni 2020. Samtidigt startas också ledd motionsverksamhet gradvis.

Simhallarna och utebaden i Finland har varit stängda i 2,5 månader, sedan mitten av mars. Men nu får de gradvis öppnas igen.

Av idrottsanläggningar som Åbo stad driver öppnas till exempel inomhusgymnastikhallar och -salar, Impivaara simhall, Samppalinna utebad och en del av gymmen (Impivaara, Petrelius, Patis och Pansio) den 1 juni. Kuppis utebad öppnas enligt planerna den 8 juni då underhållsarbeten beroende på väderleksförhållandena är färdiga.

– Vi har noga räknat kvadratmetrar. Till Impivaara tar vi in max 400 personer, till Samppalinna och Kuppis max 200. I bassängen är det ännu striktare, så där får finnas maximalt fyra människor per 25 meters bana, säger Eeva Haapanen, chef för Åbos simanläggningar.

En skylt visar var ingången till en simhall finns.
Än så länge är det ingen kö till Impivaara simhall.
En skylt visar var ingången till en simhall finns.
Bild: Linus Hoffman/Yle
Impivaara simhall,Åbo,simhallar,idrottsanläggningar

Vid kassan räknar man hur många personer som kommit in och då man kommit upp till maximiantalet får de följande besökarna vänta tills någon först gått ut.

Besökstiden begränsas till två timmar.

Effektiverad övervakning på badstränderna

Också badstränderna vid Ekvalla, Ispois-Uittamo och Saro udde öppnas och övervakningen börjar den 1 juni. Där effektiveras övervakningen så att badstränderna på sommaren under varje pass har två badvakter istället för en.

Fastän idrottsanläggningar öppnas igen, påminner Åbo stad om att coronavirusepidemin inte är över ännu.

Alla besökare ska exempelvis följa de bestämmelser och rekommendationer som gäller säkerhetsavstånd och eget hälsotillstånd. I simanläggningarna har man effektiverad städning, och det finns handsprit i alla gym.

Eeva Haapanen står framför utomhusbassängen på Samppalinna.
Arkivbild. Eeva Haapanen har hela morgonen funderat på hur simanläggningarna ska öppnas.
Eeva Haapanen står framför utomhusbassängen på Samppalinna.
Bild: Yle/Lina Frisk
eeva haapanen

– Det har visat sig att coronaviruset inte sprids i klorerat vatten, men vi har riktlinjer och gränsvärden för hur mycket klor vi får använda, så vi kan inte använda hur mycket som helst, säger Haapanen.

I simhallarna inleds vissa ledda gympor, men också där finns restriktioner för många som får delta.

Till en början lånar simanläggningarna inte heller ut bälten för vattenlöpning, och basturna kommer att vara stängda åtminstone under juni, enligt de rekommendationer (på finska) som Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund SUH har gett.

I juni ordnas inga simskolor för nybörjare, eftersom man där kommer för nära varandra. Än så länge är inget beslutat om simskolorna i juli eller augusti.

Lyssna på intervjun där Eeva Haapanen berättar hur simanläggningarna har förberett sig för att öppna dörrarna igen.Source link

“Varför har riskgruppen 70+ blivit speciellt skyddad? Tidigare var vi en ekonomisk börda för kommunerna” – i vår chatt försökte läsarna förstå regeringens hybridstrategi | Inrikes


“Testa, spåra, isolera och vårda” är nyckelorden för regeringens coronastratregi. Läsarna brottas med mycket konkreta problem i sin vardag. Bland annat frågade de om vaccin och bastubad.

I Svenska Yles chatt försökte Kim Berg (SDP) från riksdagens social- och hälsovårdsutskott och epidemiologen Jussi Sane från Institutet för hälsa och välfärd THL svara på konkreta frågor om kampen mot coronaviruset.

Det var meningen att också Juhana Vartiainen (Saml) skulle ha varit med i chatten, men han hann inte med eftersom grundlagsutskottets möte drog ut på tiden.

Den viktigaste frågan för 70-plussare: om Sverige lättar på restriktionerna för 70-plussare – när görs det hos oss? Mvh. Harriet Nyback-Alanen (som har fem barnbarn som står i startgroparna och väntar på att få komma till sommarstugan)

Jussi Sane THL: THL håller på att utvärdera den frågan, som i Sverige och i många andra länder. Jag vet inte exakt hur det kommer att bli, men syftet är att se om det går att göra olika riskbedömningar för olika 70+ grupper.

Kim Berg SDP: Det diskuteras och planeras som bäst. De är fortfarande riskgrupper och inget har ändrats på den fronten. Däremot omvärderas om behovet av fullständig isolering är nödvändig.

Den viktigaste frågan för 70 plussare: om Sverige lättar på restriktionernaför 70 plussare – när görs det hos oss?

Vad är motivet till att restauranger inte får servera alkoholhaltiga drycker efter kl 22? Alltså varför just kl 22?

Kim Berg SDP: Någonstans måste man dra gränsen. Riskerna ökar senare på kvällen när folk blir berusade.

Vad är Finlands långsiktiga strategi? När ska man tillåta resenärer från övriga EU / Norden? Måste alla finländare bli vaccinerade innan man får leva som vanligt?

Kim Berg SDP: Finland har en hybridstrategi som innebär att man vill skydda riskgrupper, men samtidigt iaktta att samhällsfunktioner fungerar och konsekvenserna inte blir för stora av begränsningsåtgärderna.

Jussi Sane THL: Troligtvis måste vi leva med det här viruset framöver och hitta ett hållbart sätt. Vi kan hoppas att vaccinet kommer snart men det kan också ta flera år, det finns många frågor kring vaccinet.

Kim Berg SDP: Det finns planer på att öppna gränsen till Baltikum. I Norden försöker man också öppna gränsen inom en överskådlig framtid.

Vad är Finlands långsiktiga strategi? Måste alla finländare bli vaccinerade innan man får leva som vanligt?

Vi kommer att få kraftiga nedskärningsbehov i framtiden i välfärden. Hur mycket förväntar man att denna nedskärning kommer att nagga välfärdssamhället i kanten? Hur påverkar det här medellivslängden?

Kim Berg SDP: Välfärdssamhället möter utmaningar i krisen, men är inte hotat. Jag är tacksam över vår välfärdsstat som ger alla trygghet och god vård. Därför är det också viktigt att vi tittar längre framåt och gör framtidssatsningar, t.ex. i utbildning och forskning.

Jussi Sane THL: När det gäller medellivslängden går inte riktigt att bedöma saken nu, det beror på många olika faktorer som vi inte känner till tillräckligt bra ännu.

Vi kommer att få kraftiga nedskärningsbehov i framtiden i välfärden. Hur mycket förväntar man att denna nedskärning kommer att nagga välfärdssamhället i kanten?

Kommer Finland att inrätta flera drive in-stationer eller andra platser där människor kan testa sig men samtidigt undvika att sprida smitta?

Jussi Sane THL: Mycket möjligt. Kommunerna kan hitta bra lösningar här och drive in-stationer finns redan på olika håll i landet.

Kim Berg SDP: Vi har redan flera drive in-stationer runt om Finland. Om det behövs flera nånstans i Finland vet jag inte. Men om det behövs flera, så borde man absolut grunda flera.

Kommer medborgarna att kunna köpa engångstester på apoteket eller få engångstestet från hälsocentralen så att de kan testa sig själva ifall de insjuknat i COVID-19?

Jussi Sane THL: Först måste man ha pålitliga engångstester och nu finns det inga på marknaden.

Kommer människor i fortsättningen att testas vid vid gränsen när de kommer till Finland och hållas i karantän för 14 dagar för att undvika att sprida COVID-19?

Jussi Sane THL: Tror inte, såna planer finns inte. Att testa människor på gränser funkar inte bra, man hittar bara några få fall på det här sättet. Läs mera här.

Hej! En fråga från Sverige. Här förbjuds det ena självtestet efter det andra, samt avrådan från att använda andningsskydd. Har ni självtester för COVID-19 i Finland som är godkända för användning av privat personer? Med vänliga hälsningar Lilja

Jussi Sane THL: Jag känner inte till några godkända självtester i Finland.

Varför tillåter man inte resenärer från Sverige med krav på karantän?

Kim Berg SDP: Om man har vägande skäl kan man resa och alla finländare har alltid rättighet att åka till Finland. Det rekommenderas att personer som reser in i landet självmant håller sig i karantän i 14 dygn.

Under denna tid är det skäl att undvika onödig fysisk kontakt och att röra sig utanför hemmet endast när det är nödvändigt till exempel för att ta sig till arbetet eller butiken. Vid symtom i luftvägarna ska man omedelbart kontakta hälso- och sjukvården. Närmare anvisningar om att på eget initiativ håll.

Kan tekniken användas även för att kartlägga befolkningens kontakter och rörelser i syfte att smittspåra säsongsinfluensan och andra smittsamma sjukdomar som också dödar många varje år? Hur kan smittspårning göras på ett sätt som inte inkräktar på den personliga integriteten?

Jussi Sane THL: Smittspårning görs hela tiden vid vissa sjukdomar som t.ex. mässling eller tuberkulos. Om man nu utvecklar ny teknik för corona, som verkligen fungerar, så tycker vi att den ska utnyttjas generellt, men just på ett sätt som inte inkräktar på den personliga integriteten.

Kim Berg SDP: Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en frivillig applikation för att spåra coronasmittor. I det här måste lagstiftning följas och integritetsskydd beaktas.

Hur räknar man med att viruset sprids i bastun? På sommaren används säkert många strandbastun av flera familjer eller generationer. Kan man använda samma bastu?

Finland har två projekt att utveckla vaccin för corona. Har man i Finland tänkt på att tillverka vaccinet före det är klart för godkännande? Jag förstod att man i USA tänker tillverka vaccin för utvalda kandidater på förhand, så att det är redo att tas i bruk vid godkännande.

Jussi Sane THL: Det finns liknande tankar men jag vet inte hur det går regulatoriskt sett. Men man kan inte distribuera vaccinet innan man har visat att det verkligen fungerar och att det är säkert för individen.

Hur räknar man med att viruset sprids i bastun? På sommaren används säkert många strandbastun av flera familjer eller generationer. Kan man använda samma bastu? Bör man hålla någon dags paus mellan olika bastubadare? Flera höghus har återupptagit användningen av husets gemensamma bastu. Hur resonerar experterna?

Jussi Sane THL: Tror inte att någon har forskat på just den här frågan. Men man kan nog anta att viruset också kan spridas i bastun. Man kan ju försöka hålla avstånd mellan varandra om det går. Jag tror att normal paus mellan olika badare kan räcka till, tror inte att viruset kan överleva länge på ytorna för att det är så varmt inne i bastun.

Kunde vara bra att komma med lite tips och råd i den här frågan. Sommar i Finland innebär bastubad såväl för finländare som för besökande utlänningar.

Jussi Sane THL: Jag kan absolut ta med mig din fråga och se om vi kan komma med mer tips.

Bra, tack!

Är det möjligt att få en statistik över de coronapatienter som insjuknat allvarligare, bl.a. de som behövt sjukhusvård? Det vore upplysande beträffande risktagande i fortsättningen att veta ålder/grundsjukdomar och andra eventuellt påverkande orsaker som man kunnat konstatera.

Jussi Sane THL: Vi har en del statistik på THL:s hemsida, men vi håller på att samla in mer data för olika riskbedömningar. De flesta fall har varit lindriga och man har kunnat stanna hemma, medan en mindre del (

Varför har riskgruppen 70+ blivit speciellt skyddade? Tidigare var vi en stor ekonomisk tyngd för kommunerna. Är pensionerad avdelningsskötare från akutvården som frågar.

Jussi Sane THL: Gränsen landade på 70 för att man såg att risken för en mer allvarlig form av sjukdomen ökar när man är 70 eller äldre. Men nu håller vi och många andra länder på att titta på frågan noggrannare, om det finns bra skäl att höja gränsen och/eller se vilka grundsjukdomar ökar risken mest.

Kim Berg SDP: Det är både mänskligt och ekonomiskt vettigt att skydda riskgrupper i en kris som denna. Över 70-åriga har också väldigt mycket större risk att få väldigt svåra symptom.

Varför har riskgruppen 70+ blivit speciellt skyddade. Tidigare var vi en stor ekonomisk tyngd för kommunerna. Är pens avd.skötare från akut vård som frågar.

Eva Pursiainen Svenska Yle: Här är de nyaste rekommendationerna från THL.

Borde man bevilja sjukskötarna och andra arbetstagare inom vården ett specialarvode i samband med lönen för resten av året p.g.a. coronakrisen?

Kim Berg SDP: Detta är en fråga som man borde avtala mellan arbetsmarknadsparterna, och jag tror att också detta är på bordet nu när man har förhandlingarna på gång. Själv anser jag att sånt här lönetillägg skulle vara bra sak.

COVID-19 ser ut att gå mot det bättre. Det blir bara värre att hålla undantagslagen i kraft. Häv den.

Hej! Jag skulle ha en fråga till vår regering- Jag tycker att färjorna mellan Finland och Sverige skulle kunna börja gå som normalt den 15.6.2020. Finland kan inte hålla på så här länge och vi borde öppna upp allting den 1.7.2020. Finland håller på att bli som ett sjunkande skepp.

Ni tar konstiga beslut. Vi borde öppna allting för att rädda Finland. COVID-19 ser ut att gå mot det bättre. Det blir bara värre att hålla undantagslagen i kraft. Häv den. Vi borde få bygga upp Finland igen.

Kim Berg SDP: Vi skall öppna upp samhället stegvis och följa med hur de nuvarande minskade restriktionerna utfaller. Man vet inte allt om corona och därför är det viktigt att göra beslut stegvis.Source link