Preventivt ungdomsarbete och goda beredskapsplaner – så här är köpcentrum i Finland beredda på olika nödlägen – Inrikes – svenska.yle.fi


Efter skottlossningen i ett köpcenter i Köpenhamn väcks frågan om hur center i Finland är förberedda på liknande situationer. Både i Åbo och i huvudstadsregionen uppger köpcenter sig vara beredda på olika nödsituationer.

För 20 år sedan var Myyrmannis köpcentrum i Vanda med om ett bombattentat som krävde sju människors liv och många skadade. Minnet av våldsdådet hänger ännu kvar i det kollektiva medvetandet bland besökarna i Myyrmanni.

I dag har Myyrmannis besökare ändå inget att vara rädda för, försäkrar centrumchef Heidi Svartsjö. I köpcentret är man väl förberedd på krissituationer av olika slag. Dessutom hålls regelbundna krisövningar med hyresgästerna och de anställda.

– Det är ett arbete som pågår hela tiden. Våra väktare är mycket professionella och väl förberedda. Vi samarbetar hela tiden med myndigheterna, våra hyresgäster och samarbetspartners. På så vis kan vi garantera att alla som jobbar i eller besöker vårt köpcentrum har en trygg och bra miljö att vistas i, säger Svartsjö, som inte har upplevt några våldsdåd i centret.

Ordningsvakt fotograferad bakifrån.

Bildtext
Samarbetet mellan myndigheterna och ordningsvakterna är en viktig del av beredskapen i de finska köpcentren.

Bild: Eleni Paspatis / Yle

Tragedin i Danmark har inte påverkat Myyrmannis besökarmängd.

– Utgående från vår besöksstatistik har inte attentatet i Köpenhamn påverkat antalet besökare i Myyrmanni, vi ligger på liknande nivå som vi brukar vara på så här till vardags. Våra tankar går ut till offren och deras närstående i Köpenhamn, säger Svartsjö.

Nordens största köpcenter Mall of Tripla är livligt – preventivt arbete viktigt för att förhindra våldsdåd

Tripla köpcenter i Helsingfors har ett speciellt läge eftersom centret delar byggnad med den livliga tågstationen i Böle. Hanna Heikkinen, konceptchef vid köpcentret, lyfter fram vikten av preventiva åtgärder som till exempel ungdomsarbete och vård av psykisk ohälsa för att hindra våldsdåd.

– Eftersom vi är ett stort köpcentrum och delar byggnad med Finlands näst största tågstation har vi självklart mycket besökare och måste vara förberedda på allt möjligt. Men tack vare goda förberedelser och preventivt arbete har vi inte haft några större olyckor eller våldsdåd i köpcentret, berättar Heikkinen.

Vi ordnar regelbundet övningar som förbereder oss på hur vi ska agera vid till exempel en eldsvåda eller annan nödsituation. Mycket av säkerhetsarbetet bygger också på samarbete med myndigheterna.

― Hanna Heikkinen, konceptchef, Mall of Tripla

Säkerhetsåtgärderna bygger på ett samarbete mellan myndigheterna, ordningsvakter och köpcentrets anställda, säger Heikkinen.

Vid Hansa köpcentrum i Åbo fortsätter livet som vanligt

Händelserna i Köpenhamn har inte påverkat situationen i Hansa köpcentrum i Åbo, förklarar Lauri Takkinen, säkerhetschef för köpcentret.

Lauri Takkinen

Bildtext
Säkerhetschef Lauri Takkinen menar att säkerhetsläget är lungt i köpcentret Hansa i Åbo.

Bild: Yrjö Hjelt / Yle

– Vi har noterat händelserna i Köpenhamn, men de har åtminstone för närvarande ingen inverkan på vår verksamhet eller våra säkerhetsarrangemang. Utifrån polisens instruktioner ökar vi vår beredskap vid behov om säkerhetsläget kräver det. Vår säkerhetsövervakning syns i köpcentret, speciellt på sommaren då det är mycket folk i rörelse på grund av offentliga tillställningar, förklarar Takkinen.Source link

Skolorna håller stängt ända till 13.5 – också övriga undantag förlängs – vi sammanfattar de viktigaste åtgärderna | InrikesBegränsningarna för att bromsa coronaviruset kommer att vara i kraft ytterligare en månad, meddelade regeringen på en presskonferens på måndagskvällen. Också skolorna är stängda fram till den 13 maj. Restaurangerna ska stängas i hela landet till slutet av maj. Statsministern kommenterade också sin brevväxling med president Sauli Niinistö.

Skolornas stängning fortsätter till den 13 maj 2020. Det är inte säkert att terminen alls fortsätter denna vår. Men elevernas skolgång fortsätter i andra former och det är viktigt att de får gå vidare till nästa klass eller ut i arbetslivet. Skolstarten i höst kan knappast tidigareläggas, det avgör kommunerna och skolorna.

Undervisningsminister Li Andersson kunde inte svara på en fråga om hur årets studenter ska kunna fira och när. Det beror på epidemiläget.

En kvarts miljon finländare permitterade

Finansminister Katri Kulmuni, Centerns ordförande, talade om den utmanade ekonomin. Permitteringarnas antal är stort, 280 000 anställda i större företag, och alla är inte redovisade.

Behandlingen av stöd till företagen har inletts på totalt en miljard euro. Nästa vecka samlas regeringen om budgetramarna, då avgörs också kommunekonomin.

Smittspridningen har fördröjts, betonade samtliga närvarande ministrar på presskonferensen. Det syns i statistiken. Det är på allas ansvar, alla regler ska följas, och det kräver månader av uppoffringar.

– Finlands folk har klarat av värre saker, sa Katri Kulmuni och tackade folket, läkare, sjukvårdspersonal som har fått – och får – jobba hårt, liksom poliserna. Tackandet återkom också i de övriga ministrarnas anföranden.

Skarpare gränskontroll i norr och i väst

Regeringen beslutade om snabba förberedelser för att skärpa villkoren för trafiken vid de nordliga och västliga gränserna. Person- och passagerartrafiken till sjöss stoppas, med undantag för gods- och frakttrafiken. Arbetspendlingen ska alltså begränsas inom kort.

– Vi följer noga epidemin hos våra grannar och ser det som viktigt att förbereda oss på skärpningar så sjukdomen inte kommer in över gränserna, sa Sanna Marin.

I norr och väster finns naturliga arbetsresor, som vi ville garantera. Men eftersom läget har förändrats granskar vi detta noggrannare, svarade statsminister Sanna Marin.

Fler test och stängda krogar

Regeringen fattade beslut om att provtagningen och testerna i Finland ska utökas. Personalen inom social- och hälsovården ska alltid testas om det finns misstanke om sjukdom.

Regeringen lämnar i morgon till riksdagen en förordning om stängning av restauranger, caféer och serveringsställen.

Begränsningen av öppethållningen gäller till den 31 maj 2020 i hela landet, men det är möjligt att sälja mat för avhämtning.

Presidenten fick ingen ledningsgrupp

Någon speciell operativ ledningsgrupp för coronakampen blir det inte. Det meddelade statsminister Sanna Marin på en fråga om president Niinistös förslag om en skild krisgrupp.

Överskred han sina befogenheter, frågade en journalist? Nej, han har inte överträtt sina befogenheter, men gett sina synpunkter. Statsminister Marin hänvisar till både brevväxling och telefonsamtal i god anda.

Regeringen anser inte det finns behov för en ny operativ grupp. Hälsovårdsmyndigheterna samtalar med alla experter, men det behövs ingen ny aktör.

Man ska ändå jobba på att få besluten genomföra på alla nivåer, också i kommuner och sjukvårdsdistrikt, sa statsminister Sanna Marin.

Regeringen ska också stärka sammansättningen av gruppen för coronasamordning vid statsrådets kansli.

Vi rapporterade direkt från presskonferensen i kväll. De första anteckningarna finns längst ner.

Svenska Yle sände direkt på Arenan med simultantolkning.

Du kan också se presskonferensen utan tolkning på finska via den här länken.Source link

Beredskapscentralen: Ingen idé att hamstra i butikerna | Inrikes


Det finns ingen orsak att vara oroad över att toapappret, medicinerna eller maten ska ta slut i butikerna på grund av coronaviruset.

Försörjningsberedskapscentralen uppmanar folk att handla som vanligt och inte roffa åt sig av någon viss produkt.

I takt med att sjukdomen Covid-19, som det nya coronaviruset orsakar, fortsätter att spridas har flera butikshyllor i landet gapat tomma.

Konsumenterna har speciellt passat på att fylla på sina förråd av toapapper och mediciner, antingen i väntan på en lång karantän eller av rädsla för att varorna tar slut.

På Försörjningsberedskapscentralen uppmanar man konsumenterna att ta det lugnt.

– Det är ingen idé att hamstra. Just nu rullar produktionskedjan på riktigt bra. Industrin fungerar, det finns råmaterial och logistiken fungerar, säger Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen.

Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen fotograferad på Alexandersgatan i Helsingfors 17 mars 2020.
Försörjningsberedskapscentralens vd Tomi Lounema manar till lugn. All produktion rullar på som vanligt i Finland trots coronaviruset och det finns ingen orsak att hamstra varor i matbutikerna.
Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen fotograferad på Alexandersgatan i Helsingfors 17 mars 2020.
Bild: Björn Karlsson
Försörjningsberedskapscentralen,Tomi Lounema

– Om alla samtidigt går och köper wc-papper så tar det så klart slut i affären. Men affärerna får nog hyllorna fyllda. Toapappret tar inte slut och inte andra produkter heller.

Lounema uppmanar i stället konsumenterna att handla som vanligt.

– Man kan gå till butiken helt som vanligt och uttryckligen handla för sina normala behov, inte roffa åt sig vissa varor.

Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att upprätthålla Finlands beredskap.

I praktiken ser myndigheten till att det finns tillräckligt med livsmedel, mediciner, spannmål och bränsle i landet vid en eventuell krissituation då den inhemska produktionen eller importen stannar av.

Försörjningsberedskapscentralen samarbetar med företag och andra myndigheter och har också planer för hur finansmarknadens och mediernas kommunikationer ska fortsätta fungera vid krissituationer.

I internationell jämförelse bedöms Finlands beredskap vid krissituationer vara på en god nivå.

Enligt verkställande direktör Tomi Lounema motsvarar till exempel Finlands oljeförråd fem månaders normalkonsumtion.

Lågkonjunktur största hotet

Just nu löper den finländska industrin och livsmedelsproduktionen på som vanligt.

Men om pandemin resulterar i en stor global ekonomisk kris kan det på längre sikt påverka tillgången på vissa varor. Det är enligt Tomi Lounema ändå ingenting att oroa sig över.

– Då coronaepidemin fortsätter att påverka den globala ekonomin kan det uppstå flaskhalsar, men jag tror att det finska samhället ska klara dem riktigt bra. Det är förståeligt att det skapar oro hos folk, men jag är helt säker på att vi ännu repar oss.

En man i turkos kostym håller sig för pannan med två bildskärmar i bakgrunden.
Finansmarknaden har skakats av det nya coronavirusets framfart och de stora börserna har sjunkit till nya bottennoteringar flera gånger de senaste veckorna.
En man i turkos kostym håller sig för pannan med två bildskärmar i bakgrunden.
Bild: AFP / Lehtikuva
börser,börskurser,aktier

Vad händer i Finland om livsmedels- och läkemedelsproduktionen stannar?

– Så klart skulle det få omedelbara följder. Men jag kan inte komma på en enda orsak till att hela livsmedelsproduktionen plötsligt skulle stanna. Visst kan det uppstå störningar, men näringslivet är bra på att lösa problemen.

– Vi har gjort mycket långsiktigt arbete, vi har goda system i internationell jämförelse, men uppstår det störningar kan folks liv på kort sikt ändras från hur det vanligtvis ser ut. Men det finns ingen orsak till panik. Det här går nog bara vi tar an utmaningarna tillsammans.Source link